De maat is vol!

woensdag, 15 januari 2020 14:37
De maat is vol!

De defensiebrede vervanging van operationele wielvoertuigen (DVOW) is als gevolg van een sourcingsbesluit in 2009 van start gegaan. Het gehele traject is opgesplitst in DVOW 1 en DVOW 2. Het betreft de vervanging van oude generaties wielvoertuigen zoals de DAF, Mercedes-Benz en Land Rover. In dit traject is ook opgenomen dat (voor bepaalde voertuigen) specifiek onderhoud wordt uitbesteed. De bonden hebben vanaf het begin al aangegeven dat er sprake is van sourcing en dat dus de regels die van toepassing zijn bij sourcing opgevolgd moeten worden.


In dit geval betekent het specifiek dat Defensie met de bonden afspraken moet maken over de personele gevolgen/aspecten die aan dit sourcingbesluit zijn verbonden.

In de afgelopen jaren hebben de bonden tevergeefs geprobeerd dit voor elkaar te krijgen. In de vergadering van de Werkgroep Reorganisaties van dinsdag 2 juni 2015 heeft Defensie, naar aanleiding van opmerkingen van de bonden, aangegeven dat het reorganisatieplan (URD-traject) en de bijbehorende personeelsparagraaf (SSU) zo snel mogelijk het licht moeten zien. Defensie zou er zorg voor dragen dat de processen van nu af aan op correcte wijze zouden worden doorlopen. In de jaren daarna heeft Defensie (wederom) geen invulling gegeven aan deze afspraak. Wel is Defensie gewoon doorgegaan met het afsluiten van contracten met marktpartijen.

Dat het overleg met de bonden, zoals was toegezegd in 2015, niet heeft plaatsgevonden was voor Defensie klaarblijkelijk niet van belang. Voor de vergaderingen van de Werkgroep Reorganisaties van oktober en november 2019 hebben de bonden dit onderwerp wederom op de agenda gezet. Omdat duidelijk werd dat niet iedereen over dezelfde informatie beschikte, is het besluit genomen een feitenrelaas DVOW samen te stellen. In dit relaas zijn documenten opgenomen die DVOW betreffen. Dit feitenrelaas is in deze vergadering aangeboden.

Vóór de inhoudelijke behandeling hiervan heeft de VBM aangegeven dat een aantal documenten hierin ontbreekt. Zo ontbreken diverse verslagen van de Werkgroep Reorganisaties waarin gesproken is over DVOW. De VBM heeft vervolgens ook aangegeven geen goedkeuring te geven aan reorganisatieplannen gerelateerd aan DVOW zo lang er geen personeelsparagraaf voorhanden is. De VBM heeft meerdere malen aangegeven dat er in dit verband sprake is van een sourcingstraject en dat als gevolg daarvan ook met de bonden gesproken moet worden over de personele gevolgen daarvan. Defensie heeft in 2015 aangegeven dat het inderdaad niet goed is gegaan en heeft beterschap beloofd. Er zou heel snel een reorganisatietraject volgen waarin een en ander (inclusief een personeelsparagraaf) uitgewerkt zou worden. De VBM constateert dat nu, anno 2020, er nog steeds geen gevolg is gegeven aan die toezegging. Sterker nog, Defensie gaat gewoon door met sourcingstrajecten DVOW, zoals blijkt uit diverse intranet-publicaties. De VBM heeft aangegeven door deze handelswijze zeer getergd te zijn. Defensie neemt de bonden dus niet serieus. Voor de VBM is de maat vol. We hebben kenbaar gemaakt geen verdere medewerking te verlenen aan behandeling van reorganisatieplannen waarin DVOW verwerkt is. Ook de collega-bonden hebben aangegeven dat Defensie gemaakte afspraken niet nakomt. Defensie gaf aan dat in dit geval het niet meer mogelijk is om terug te kijken naar dat wat is gebeurd, en dat men graag vooruit wil kijken en met de bonden nadere afspraken zou willen maken. De VBM heeft in een reactie aangegeven dat er eerst duidelijkheid moet komen waarom Defensie in de afgelopen jaren geen invulling heeft gegeven aan afspraken en men door is gegaan met sourcingstrajecten. Ook wil de VBM weten waarom Defensie de regelgeving die opgesteld is voor sourcing, de aanwijzing SG A/938, het afgelopen jaar eenzijdig heeft ingetrokken.

De VBM heeft aangegeven op zich wel mee te willen werken aan een toekomstgerichte oplossing. Maar voordat dit kan plaatsvinden moet Defensie onderzoeken wat, waar en waarom dit traject is gelopen zoals het is gelopen. Pas als we dit weten kunnen de bonden in overleg met Defensie bezien welke processen wellicht aangepast moeten worden en of er voldoende draagvlak is om het overleg verder te vervolgen.

Op verzoek van de bonden zal Defensie uitzoeken hoe de processen zijn gelopen en hiervan schriftelijk melding maken, ter behandeling in de eerstvolgende Werkgroep Reorganisaties op dinsdag 4 februari 2020.

Getagged onder DVOW    sourcing    outsourcing   
Log in om reacties te plaatsen
Inloggen Registreren

LOGIN MET UW ACCOUNTGEGEVENS

Gebruikersnaam
Wachtwoord

Check overlegdata!

Check de agenda!

Wat betekent die afkorting?

vraagtekens

Vertegenwoordigers

Jef Stassen-100x150

Jacques van Hulsen-100x150

Jef Stassen
REO

Jacques van Hulsen
SOD, AFR, AP, PA

 

 

Ronald-van-Riel-100X150

Peter Wulms-100X150

Ronald van Riel
REO, AP

Peter Wulms
TWAV

 Nummerdor

 

Hanneke Nummerdor
PA

 

Betekenis afkortingen:
AFR -werkgroep algemene & financiële rechtstoestand
AP - werkgroep algemeen personeelsbeleid
PA - werkgroep postactieven
REO - werkgroep reorganisaties
SOD - georganiseerd overleg sector defensie
TWAV - technische werkgroep arbo en veiligheid

 

VBM en BBTV Personeelsvoordeelwinkel

a4 nl voordelig fietsend het voorjaar in

Sitevizier

Sitevizier is de online nieuwsbrief van de VBM. U kunt zich hier aanmelden.

Deze site maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

Ik begrijp het

De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM

De VBM is er voor:

Defensiemedewerkers

Burgers

MILITAIREN

BURGERS

Reservisten

Postactieven & Veteranen

RESERVISTEN

PA & VETERANEN

Contact

VBM

Bezoekadres: Ametisthorst 20, Den Haag
Postadres: Postbus 93037, 2509 AA Den Haag
Tel. 070-3155111

Voor uitgebreide contactinformatie kijk hier >>>

Ga snel naar:

BBTV Sitevizier
Helpdesk Lid worden