Overleg reorganisatie JIVC vindt doorgang

vrijdag, 24 april 2020 12:04
Overleg reorganisatie JIVC vindt doorgang

Ondanks opgelegde beperkingen als gevolg van de corona-crisis gaat het overleg met Defensie over reorganisatieplannen – in aangepaste vorm – door. Samen met Defensie is gezocht naar een geschikte methode om ondanks alle opgelegde beperkingen toch voortgang te boeken in het afronden van reorganisatietrajecten. 

Een methode die nu veel gebruikt wordt, is gebruikmaken van telefoonconferenties met een maximale tijdsduur van één uur. Daarin worden een of twee onderwerpen inhoudelijk besproken. Vervolgens worden de stukken bewerkt en zo nodig aangepast en opnieuw schriftelijk aangeboden.

 

‘IST op orde’

Wij kunnen u melden dat op basis van telefoonconferenties het reorganisatieplan ‘IST op orde’ bij JIVC ter behandeling kan worden aangeboden aan de werkgroep reorganisaties. Inmiddels heeft ook de betreffende medezeggenschapscommissie (GMC JIVC) overeenstemming bereikt en kan het plan, na behandeling in de werkgroep reorganisaties , omgezet worden in een Definitief Reorganisatie Plan (DRP). In dit reorganisatieplan zijn aanpassingen uitgewerkt waardoor er een ‘zuivere beginsituatie’ ontstaat voor de verdere doorontwikkeling (ook wel aangeduid als fase 2).

Op basis van een eerste tussenevaluatie is de behoefte en noodzaak aangetoond om formatiewijzigingen door te voeren. Hierdoor wordt de ‘IST’ op orde gesteld. Door een juiste herpositionering van desbetreffende medewerkers in de organisatie wordt recht gedaan aan hun daadwerkelijke situatie, inclusief een juiste functiebeschrijving.

 

Grensverleggende IT

Het belangrijkste doel is het wegnemen van aanhoudende onduidelijkheid voor het betreffende personeel. Vanwege de herijking van het programma GrIT (Grensverleggende IT) zijn de consequenties hiervan nog niet geoperationaliseerd. De verwachting dat fase 2 niet op korte termijn uitgevoerd wordt, lijkt reëel. Er ligt namelijk nog geen concrete tijdsplanning op tafel. Ten slotte; de ingrepen zijn noodzakelijk om productiviteit van het JIVC te verhogen, conform de gestelde ambitie: ‘meer water uit de kraan’.

 

Verzoek tot heroverweging?

De bonden hebben afgesproken dat alle IST-medewerkers opgenomen in dit plan een brief (voornemen tot plaatsing) ontvangen, waarin is opgenomen op welke afdeling/sectie zij terechtkomen. Indien het personeel het hier niet mee eens is, kan er binnen 14 dagen een verzoek tot heroverweging ingediend worden. Mocht de medewerker niet gebruikmaken van het recht op heroverweging, dan ontvangt de medewerker de definitieve plaatsingsbrief.

Wie een verzoek tot heroverweging heeft ingediend ontvangt de definitieve plaatsingsbrief na behandeling van de heroverweging in de begeleidingscommissie (BCO).

Mocht blijken dat buiten de geïdentificeerde wijzigingen, ook andere heroverwegingen worden ingediend, dan worden daarover passende afspraken gemaakt in de BCO. Gezien de specifieke situatie hebben de bonden met DMO afgesproken dat, in tegenstelling tot de overeengekomen BCO-procedure, in dit geval alleen een BCO-2 (bespreken van de ingediende heroverwegingen en afdoening ervan) plaats zal vinden. De datum van de nieuwe eenheid is gepland op 1 juli 2020. Hiermee is de weg vrij voor het vervolg reorganisatietraject fase 2.

 

 

 

Getagged onder GrIT    JIVC   
Log in om reacties te plaatsen
Inloggen Registreren

LOGIN MET UW ACCOUNTGEGEVENS

Gebruikersnaam
Wachtwoord

Check overlegdata!

Check de agenda!

Wat betekent die afkorting?

vraagtekens

Vertegenwoordigers

Jef Stassen-100x150

Jacques van Hulsen-100x150

Jef Stassen
REO

Jacques van Hulsen
SOD, AFR, AP, PA

 

 

Ronald-van-Riel-100X150

Peter Wulms-100X150

Ronald van Riel
REO, AP

Peter Wulms
TWAV

 Nummerdor

 

Hanneke Nummerdor
PA

 

Betekenis afkortingen:
AFR -werkgroep algemene & financiële rechtstoestand
AP - werkgroep algemeen personeelsbeleid
PA - werkgroep postactieven
REO - werkgroep reorganisaties
SOD - georganiseerd overleg sector defensie
TWAV - technische werkgroep arbo en veiligheid

 

Sitevizier

Sitevizier is de online nieuwsbrief van de VBM. U kunt zich hier aanmelden.

Deze site maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

Ik begrijp het

De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM

De VBM is er voor:

Defensiemedewerkers

Burgers

MILITAIREN

BURGERS

Reservisten

Postactieven & Veteranen

RESERVISTEN

PA & VETERANEN

Contact

VBM

Bezoekadres: Ametisthorst 20, Den Haag
Postadres: Postbus 93037, 2509 AA Den Haag
Tel. 070-3155111

Voor uitgebreide contactinformatie kijk hier >>>

Ga snel naar:

BBTV Sitevizier
Helpdesk Lid worden