• Belastingservice VBM

Defensie maakte geen afspraken over personele gevolgen GrIT

vrijdag, 06 november 2020 13:41
Defensie maakte geen afspraken over personele gevolgen GrIT

Staatssecretaris van Defensie Barbara Visser maakte onlangs bekend dat Defensie aan het einde van dit jaar een langdurig contract hoopt te tekenen met consortium IBM/Atos over het programma Grensverleggende IT (GrIT). GrIT is de nieuwe it-infrastructuur van Defensie; een kolossale it-vernieuwing die van de krijgsmacht een hoogwaardige, informatiegestuurde organisatie moet maken.

Defensie heeft echter verzuimd om met de VBM en collega-bonden het hierbij behorende reorganisatietraject te bespreken. Er kan volgens de VBM geen sprake zijn van vervolgstappen als er niet inhoudelijk is gesproken over eventuele personele gevolgen voor het betrokken defensiepersoneel.

GrIT was lange tijd een hoofdpijndossier. De aanloop naar het ambitieuze it-project verliep jarenlang uiterst stroef en kwam begin dit jaar helemaal tot stilstand. Defensie lag met IBM/Atos in de clinch over de uitvoering en voorwaarden van het ruim 1,3 miljard kostende project. De onafhankelijke ‘watchdog’ Bureau ICT Toetsing (BIT) moest enkele malen tussenbeide komen en heeft inmiddels haar vierde bemiddelingsadvies uitgebracht. Defensie en IBM/Atos lijken zich nu beide in de aangedragen consensus te kunnen vinden, want staatssecretaris Visser kondigt nu dus aan nog dit jaar een contract op te willen stellen met hightech-reus IBM/Atos.

Gepeperde adviezen
GrIT zal het uiterste vragen van Defensie: het project is bijzonder complex, het ministerie heeft een gebrek aan ervaring met dergelijke enorm omvangrijke it-projecten en er zullen bijvoorbeeld externe managers ingehuurd moeten worden voor de regie. Bureau ICT Toetsing heeft dan ook gepeperde adviezen gegeven aan Defensie en gezegd dat het ‘flink aan de bak moet’. Dat bureau adviseert overigens ook de Tweede Kamer over het project. Afhankelijk van de uitkomst van het advies, het overleg in de Tweede Kamer en het ondertekenen van het contract zou een (spoedig) begin kunnen worden gemaakt met de nieuwe it-infrastructuur. De VBM en collega-bonden hebben aangegeven dat er met de bonden gesproken zou moeten worden over de algemene personele aspecten die hieraan zijn verbonden.

Personeelsparagraaf en reorganisatieplan ontbreekt
Tot op heden is er nog geen (concept-)reorganisatieplan opgemaakt en ook is de (concept-)personeelsparagraaf die voor dit traject was opgesteld (in afwachting van een nieuw BIT-advies) in augustus 2019 ingetrokken. Op de vraag aan de directeur JIVC (Joint Informatievoorziening Commando; het IT-bedrijf van Defensie dat zich met GrIT gaat bezighouden) of er vóór het ondertekenen van het contract nog een personeelsparagraaf tot stand zou komen, werd aangegeven dat een dergelijke paragraaf niet nodig zou zijn want er gaat geen personeel over naar de ‘marktpartij’ (IBM/Atos). Mocht dit nodig zijn dan zou dit volgens Defensie eventueel ook na de ondertekening nog geregeld kunnen worden. De bonden hebben aangegeven dat dit een sourcing-traject betreft waarbij samengewerkt wordt met de markt en dit kan personele gevolgen hebben. Defensie dient de vigerende regelgeving hieromtrent te volgen.

Onbestaanbaar
De VBM heeft in de afgelopen jaren regelmatig een informele update gehad over het verdere verloop, maar concreet is nooit gesproken over hoe de transitie zal plaatsvinden en welke personele gevolgen hieraan zijn verbonden. De bond heeft altijd aangegeven bereid te zijn mee te denken over hoe invulling te geven aan de personele gevolgen, maar daar is dus nooit inhoudelijk duiding aan gegeven door Defensie. Het standpunt van de VBM is hierin helder: zolang er geen overleg over de personele gevolgen is gevoerd (een reorganisatieplan en personeelsparagraaf) is het onbestaanbaar dat de organisatie doorgaat met de implementatie.


Getagged onder it    defensie    GrIT   
Log in om reacties te plaatsen
Inloggen Registreren

LOGIN MET UW ACCOUNTGEGEVENS

Gebruikersnaam
Wachtwoord

Check overlegdata!

Check de agenda!

Wat betekent die afkorting?

vraagtekens

Vertegenwoordigers

Jef Stassen-100x150

Jacques van Hulsen-100x150

Jef Stassen
REO

Jacques van Hulsen
SOD, AFR, AP, PA

 

 

Ronald-van-Riel-100X150

Peter Wulms-100X150

Ronald van Riel
REO, AP

Peter Wulms
TWAV

 Nummerdor

 

Hanneke Nummerdor
PA

 

Betekenis afkortingen:
AFR -werkgroep algemene & financiële rechtstoestand
AP - werkgroep algemeen personeelsbeleid
PA - werkgroep postactieven
REO - werkgroep reorganisaties
SOD - georganiseerd overleg sector defensie
TWAV - technische werkgroep arbo en veiligheid

 

Sitevizier

Sitevizier is de online nieuwsbrief van de VBM. U kunt zich hier aanmelden.

Deze site maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

Ik begrijp het

De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM

De VBM is er voor:

Defensiemedewerkers

Burgers

MILITAIREN

BURGERS

Reservisten

Postactieven & Veteranen

RESERVISTEN

PA & VETERANEN

Contact

VBM

Bezoekadres: Ametisthorst 20, Den Haag
Postadres: Postbus 93037, 2509 AA Den Haag
Tel. 070-3155111

Voor uitgebreide contactinformatie kijk hier >>>

Ga snel naar:

BBTV Sitevizier
Helpdesk Lid worden