• Informatiepunt Chroom-6
  • Teken die petitie!

Reorganisatie Defensie Pijpleiding Organisatie

woensdag, 12 mei 2021 14:20
Reorganisatie Defensie Pijpleiding Organisatie

Om de Defensie Pijpleiding Organisatie (DPO) gereed te maken voor de toekomst is Defensie van plan een reorganisatie door te voeren. Bij deze reorganisatie wordt uiteraard rekening gehouden met de evaluatie die is uitgevoerd in 2017, maar ook met een aantal beslissingen die nu formeel worden gemaakt, waaronder de heroverweging Markelo en de herberekening van de formatie door CEPS (Central Europe Pipeline System).

Functiehuis Defensie?
De VBM heeft tijdens het overleg op 14 april aangegeven signalen te ontvangen waaruit zou blijken dat in dit plan gebruik zou zijn gemaakt van functiebeschrijvingen die voortkomen uit een nog formeel te accorderen ‘Functiehuis Defensie’. De projectleider heeft aangegeven dat dit niet het geval is en gebruik is gemaakt van vigerende regelgeving. De VBM heeft vervolgens gevraagd inzage te krijgen in een aantal functiebeschrijvingen om een en ander te kunnen uitsluiten. De DPO heeft toegezegd die te leveren.


DTM-functies

Tijdens het overleg is uitvoerig gesproken over de ‘datum tot en met’ (DTM) functies die toegewezen zijn aan medewerkers in Markelo. Bij het vorige reorganisatieplan was het nog niet duidelijk of Markelo gesloten zou worden. Daarom zijn de functies toen aangemerkt als tijdelijk (dit totdat het definitieve besluit zou komen over Markelo). Uit dit plan blijkt dat de bij de laatste reorganisatie vastgestelde einddatum een aantal keer is verlengd. De afspraak is gemaakt dit met de bonden te bespreken, maar dat is nooit gebeurd.

De bonden hebben bij de behandeling van dit plan aangegeven hier grote moeite mee te hebben. De bonden moeten namelijk kunnen toetsen of de gemaakte afspraken door de verlenging eventueel in gedrang komen. In het aangeboden plan blijkt dat Markelo open blijft, maar de betreffende functies krijgen alsnog een transitiecode 4 (functies vervallen)! De VBM heeft aangegeven dat de DPO de betreffende medewerkers tijdig dient te informeren over de toekomstontwikkelingen en de medewerkers via om- of bijscholing dient te equiperen om te kunnen landen in de nieuwe organisatie.

De DPO heeft hiermee ingestemd.

Plan wordt aangepast
DMO heeft aangegeven de op- en aanmerkingen te verwerken in het reorganisatieplan. Na ontvangst van het aangepaste plan kunnen de bonden nagaan of de gedane toezeggingen en gemaakt afspraken daadwerkelijk verwerkt zijn. Als alles is verwerkt kunnen de bonden eventueel afzien van verdere behandeling.
Getagged onder DPO   
Log in om reacties te plaatsen
Inloggen Registreren

LOGIN MET UW ACCOUNTGEGEVENS

Gebruikersnaam
Wachtwoord

Check overlegdata!

Check de agenda!

Wat betekent die afkorting?

vraagtekens

Vertegenwoordigers

Jef Stassen-100x150

Jacques van Hulsen-100x150

Jef Stassen
REO

Jacques van Hulsen
SOD, AFR, AP, PA

 

 

Ronald-van-Riel-100X150

Peter Wulms-100X150

Ronald van Riel
REO, AP

Peter Wulms
TWAV

 Nummerdor

 

Hanneke Nummerdor
PA

 

Betekenis afkortingen:
AFR -werkgroep algemene & financiële rechtstoestand
AP - werkgroep algemeen personeelsbeleid
PA - werkgroep postactieven
REO - werkgroep reorganisaties
SOD - georganiseerd overleg sector defensie
TWAV - technische werkgroep arbo en veiligheid

 

Sitevizier

Sitevizier is de online nieuwsbrief van de VBM. U kunt zich hier aanmelden.

Deze site maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

Ik begrijp het

De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM

De VBM is er voor:

Defensiemedewerkers

Burgers

MILITAIREN

BURGERS

Reservisten

Postactieven & Veteranen

RESERVISTEN

PA & VETERANEN

Contact

VBM

Bezoekadres: Ametisthorst 20, Den Haag
Postadres: Postbus 93037, 2509 AA Den Haag
Tel. 070-3155111

Voor uitgebreide contactinformatie kijk hier >>>

Ga snel naar:

BBTV Sitevizier
Helpdesk Lid worden