• Informatiepunt Chroom-6
  • Teken die petitie!

DOSCO

Overleg met DOSCO opgeschort

Overleg met DOSCO opgeschort

dinsdag, 22 juni 2021 13:33

Drie van de vier centrales hebben het overleg over reorganisaties bij DOSCO (ioREO DOSCO) en de daaruit voortkomende BCO PI's (Bijzondere Commissie Personele Implementatie) of nog lopende BCO PI’s, opgeschort. De centrales AC (VBM), ACOP en CCOOP hebben dit in een gezamenlijke brief aan de voorzitter van de Werkgroep Reorganisaties (WG REO) kenbaar gemaakt.

Bonden nog niet akkoord met reorganisatieplan DCHR

Defensie wil het Diensten Centrum Human Resources reorganiseren. Het reorganisatieplan dat er nu ligt, is de eerste stap in de transitie van het DCHR, die zo’n 4 a 5 jaar in beslag zal nemen. De bonden gaan het plan nog bespreken met Defensie.

JTPO wordt NMCC

JTPO wordt NMCC

woensdag, 16 september 2020 11:54

De vakbonden hebben op 15 september met Defensie gesproken over de reorganisatie van de Joint Transport Planning Organisatie (JTPO). JTPO is een eenheid van de Defensie Verkeers- en Vervoersorganisatie (DVVO) die valt onder het DOSCO.

Defensie wil DGOTC uitbreiden

Defensie wil DGOTC uitbreiden

maandag, 09 maart 2020 14:28

Het Defensie Gezondheidszorg Opleidings- en Trainingscentrum (DGOTC) wordt uitgebreid met 19 VTE (voltijds equivalenten). Dit is noodzakelijk om aan de vraag te kunnen voldoen en de kwaliteit van de dienstverlening te kunnen garanderen. Defensie heeft hierover met de bonden gesproken op 5 maart.

13 extra functies voor DVVO

13 extra functies voor DVVO

maandag, 09 maart 2020 14:08

De Defensie Verkeers- en Vervoersorganisatie (DVVO) wordt uitgebreid met 13 VTE (voltijds equivalenten). Met deze reorganisatie wordt invulling gegeven aan eerdere evaluaties en aanbevelingen.

Roosteraanpassingen zijn geen tovermiddel

Roosteraanpassingen zijn geen tovermiddel

donderdag, 24 oktober 2019 15:33

Op 19 september heeft Defensie toegegeven dat bij het inroosteren van bewakers en beveiligers van de DBBO de Arbeidstijdenwet (ATW) en de werk- en rusttijdenregelingen van de militaire en burger ambtenarenburgerambtenaren reglementen (AMAR en BARD) zijn overtreden.

Veel vragen van personeel uit ‘flexibele schil’ DGO

De VBM krijgt de laatste tijd veel vragen van leden, werkzaam bij de Defensie Gezondheidsorganisatie (DGO), die in de ‘flexibele schil’ dan wel op ‘Datum Tot en Met (DTM)-functies’ zijn geplaatst. Het speelt vooral bij personeel van de Defensie Tandheelkundige Dienst (DTD) en in mindere mate bij het Eerstelijns Gezondheidszorg Bedrijf (EGB).

Wachtversterking JFC Brunssum

Wachtversterking JFC Brunssum

dinsdag, 19 maart 2019 13:51

De Defensie Bewakings- en Beveiligingsorganisatie DBBO werd in 2017 uitgebreid met 20 functies. Het ging om een tijdelijke uitbreiding, bedoeld voor de wachtversterking van Joint Force Command (JFC) Brunssum. De reden voor de reorganisatie was dat de OPCO’s al sinds 2015 wachtsteun moesten verlenen aan JFC Brunssum. Dit vanwege de verhoging van de Alertering bij de NAVO.

CEAG krijgt er 13 functies bij

CEAG krijgt er 13 functies bij

woensdag, 14 november 2018 10:09

Het Coördinatiecentrum Expertise Arbeidsomstandigheden en Gezondheid (CEAG) krijgt er 13 functies bij. Op 2 november zijn de bonden akkoord gegaan met dit voornemen. De aanleiding voor de reorganisatie van het (CEAG) is de toenemende aandacht voor veiligheid en gezondheid en de vraag naar diensten. 

Meer academici bij Publieksinformatie & Collecties NIMH

Defensie wil bij de Afdeling publieksinformatie & collecties / Nederlands Instituut voor Militaire Historie meer functies toewijzen aan academisch geschoolde medewerkers. Volgens de VBM hoeft dat niet tot ontslag te leiden van huidige medewerkers zonder opleiding op dat niveau. Een en ander hebben bonden en Defensie (DOSCO) op 2 november besproken.

Pagina 1 van 2

Check overlegdata!

Check de agenda!

Wat betekent die afkorting?

vraagtekens

Vertegenwoordigers

Jef Stassen-100x150

Jacques van Hulsen-100x150

Jef Stassen
REO

Jacques van Hulsen
SOD, AFR, AP, PA

 

 

Ronald-van-Riel-100X150

Peter Wulms-100X150

Ronald van Riel
REO, AP

Peter Wulms
TWAV

 Nummerdor

 

Hanneke Nummerdor
PA

 

Betekenis afkortingen:
AFR -werkgroep algemene & financiële rechtstoestand
AP - werkgroep algemeen personeelsbeleid
PA - werkgroep postactieven
REO - werkgroep reorganisaties
SOD - georganiseerd overleg sector defensie
TWAV - technische werkgroep arbo en veiligheid

 

Sitevizier

Sitevizier is de online nieuwsbrief van de VBM. U kunt zich hier aanmelden.

Deze site maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

Ik begrijp het

De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM

De VBM is er voor:

Defensiemedewerkers

Burgers

MILITAIREN

BURGERS

Reservisten

Postactieven & Veteranen

RESERVISTEN

PA & VETERANEN

Contact

VBM

Bezoekadres: Ametisthorst 20, Den Haag
Postadres: Postbus 93037, 2509 AA Den Haag
Tel. 070-3155111

Voor uitgebreide contactinformatie kijk hier >>>

Ga snel naar:

BBTV Sitevizier
Helpdesk Lid worden