• Actie bij Defensie
  • Download de VBM-app

DOSCO

Op 18 april spreken bonden en Defensie met elkaar over de reorganisatie van de 'Divisiestaf Vastgoed en Beveiliging' en van de 'Divisie Vastgoed en Beveiliging, Dienst Vastgoed Defensie'. De besprekingen resulteren in een extra behandeling van de plannen in Werkgroep Reorganisaties. Dat overleg moet nog plaatsvinden.

Stroomlijning bedrijfsvoering DBBO

donderdag, 11 april 2013 02:00

Tijdens het overleg van de Werkgroep Reorganisaties op 11 april 2013 is uitgebreid gesproken over de onrust die is ontstaan over korporaals die aan het einde van hun contract aangenomen worden als burger en terecht komen op functies Commandant interventieteam, schaal 4. Volgens de commandant DBBO geeft hij hiermee invulling aan de afspraken die in het verleden zijn gemaakt.

Herinrichting Museaal bestel

Herinrichting Museaal bestel

donderdag, 11 april 2013 02:00

(WGREO 11 april 2013)
Het nieuwe Nationaal Militair Museum wordt inmiddels gebouwd en de bestaande musea zijn al (deels) gesloten, maar ondertussen weet het personeel formeel nog steeds niets. De projectleider is druk bezig met het uitwerken van de personeelsparagraaf. Het personeel dat werkzaam was voor een stichting heeft te maken met de wet 'overgang onderneming' en het Defensiepersoneel heeft te maken met regelgeving vanuit Defensie. Het zijn dus complexe trajecten.

Legeringsprobleem door reorganisatie NLDA

Legeringsprobleem door reorganisatie NLDA

dinsdag, 18 december 2012 12:12

Onder meer door de verhuizing van het IDL naar de Nederlandse Defensie Academie (NLDA) in Breda zullen cursisten vanaf 2013 veelal moeten verblijven in legeringsgebouwen die niet voldoen aan de huidige normen.

Tekst: Jef Stassen

Goed functionerende BBO cruciaal

dinsdag, 16 oktober 2012 12:55

De bonden hebben in het overleg met Defensie de afgelopen maanden regelmatig aangegeven ernstige twijfels te hebben over de capaciteit van de BBO. Is die wel voldoende ingericht voor de opvang van de enorme hoeveelheid werklast die op hen afkomt? Defensie heeft in een aantal vergaderingen voorlichting aan de bonden gegeven over de voortgang in de vulling van de BBO organisatie, maar overtuigd zijn de bonden allerminst.

Bonden en Defensie hebben op 27 september gesproken over de reorganisatie van het DienstenCentrum Internationale Ondersteuning (DCIOD). De VBM heeft aandacht gevraagd voor de taakverdeling tussen DC HR en DCIOD.

Paresto heeft de zaken nog niet op orde!

Paresto heeft de zaken nog niet op orde!

dinsdag, 11 september 2012 10:57

De bonden hebben het reorganisatieproces bij Paresto stil laten leggen. Dit omdat de medezeggenschap nog geen advies had gegeven over het definitieve reorganisatieplan. Volgens de VBM geeft dit ruimte voor betere rechtspositionele afspraken.

Op 23 augustus hebben bonden en Defensie gesproken over reorganisaties. In alle gevallen gaat het om CDC-eenheden. Trieste balans van alle plannen (inclusief de oprichting van het FABK, zie hier het artikel): meer dan 400 functies geschrapt.UPDATE 17 september 2012

Geen SBK 2004 voor personeel FDC bij overgang naar FABK

Eind augustus is het reorganisatieplan voor de oprichting van hetFinancieel Administratie en Beheer Kantoor (FABK) besproken in het overleg. De VBM heeft - tevergeefs - voor het personeel van de Financiële Dienstencentra (FDC) aangedrongen op toepassing van het SBK 2004.

Overleg Reorganisaties CDC

vrijdag, 29 juni 2012 13:37


Donderdag 28 juni is tijdens het Informeel Overleg Reorganisaties CDC gesproken over het reorganisatieplan VIP-vervoer, medezeggenschap bij het CDC en over Paresto-medewerkers die tewerkgesteld zijn bij SDDC.

Pagina 4 van 5

Check overlegdata!

Check de agenda!

Wat betekent die afkorting?

vraagtekens

Vertegenwoordigers

Jef Stassen-100x150

Jacques van Hulsen-100x150

Jef Stassen
REO

Jacques van Hulsen
SOD, AFR, AP, PA

 

 

Louis Schipper-100X150

Peter Wulms-100X150

Louis Schipper
REO, AP

Peter Wulms
TWAV

Betekenis afkortingen:
AFR -werkgroep algemene & financiële rechtstoestand
AP - werkgroep algemeen personeelsbeleid
PA - werkgroep postactieven
REO - werkgroep reorganisaties
SOD - georganiseerd overleg sector defensie
TWAV - technische werkgroep arbo en veiligheid

 

Sitevizier

Sitevizier is de online nieuwsbrief van de VBM. U kunt zich hier aanmelden.

Deze site maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

Ik begrijp het

De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM

De VBM is er voor:

Defensiemedewerkers

Burgers

MILITAIREN

BURGERS

Reservisten

Postactieven & Veteranen

RESERVISTEN

PA & VETERANEN

Contact

VBM

Bezoekadres: Ametisthorst 20, Den Haag
Postadres: Postbus 93037, 2509 AA Den Haag
Tel. 070-3155111

Voor uitgebreide contactinformatie kijk hier >>>

Ga snel naar:

BBTV Sitevizier
Helpdesk Lid worden