• Belastingservice VBM
 • image

Defensie stoomt door bij uitbesteding catering

woensdag, 24 september 2014 09:46
Defensie stoomt door bij uitbesteding catering

Op 2 september spreken bonden en Defensie over de uitbesteding van Paresto. De VBM moet vier vervelende conclusies trekken uit dit overleg. Die roepen vooral de vraag op of Defensie wel een 'sociale werkgever' is.

Die conclusies zijn:
- Defensie heeft lak aan het kabinetsbeleid;
- er komt een ‘personeelsparagraaf’ bij het uitbestedingsplan voor Paresto;
- volgens Defensie hebben de bonden geen rol bij de discussie over het cateringbeleid
- en de MC-Paresto moet de geschillencommissie inschakelen.
 
Onderschrijft Defensie de passage in het regeerakkoord over het aannemen van meer personeel in de lage loonschalen?
De bonden waren en zijn van mening dat het regeerakkoord helder is. Defensie moet zich daaraan houden. Paresto-personeel  bestaat overwegend uit mensen in lage loonschalen! Dat betekent dus: inbesteden en niet uitbesteden. Uiteraard is de minister het daar niet mee eens. De uitbesteding gaat dan ook gewoon door.
Of Defensie een sociale werkgever is, zal blijken als het definitieve besluit over de uitbesteding valt.
 
Bij de uitbesteding moet – aldus Defensie – het Sociaal Statuut Uitbesteding (SSU) ‘een sociaal en evenwichtig kader’ bieden. 
Volgens de VBM is het SSU een interessant stuk dat mogelijke overnamekandidaten een kijk in de keuken geeft. Maar het is niet zo dat de inhoud voor alle trajecten onwrikbaar vast ligt. Over de invulling van sociaal werkgeverschap voor het Paresto-personeel heeft de VBM in het licht van de gevoerde lage loonschalendiscussie een andere opvatting. Defensie gaat alsnog een personeelsparagraaf opstellen en ter goedkeuring aan de bonden aanbieden. 
 
Wie mag meepraten over het cateringbeleid? 
Volgens Defensie is het cateringbeleid bedrijfsvoering. Daar gaat de medezeggenschap over, in dit geval de Centrale Medezeggenschaps Commissie (CMC). 
Dat klopt, aldus de VBM, maar wijziging van beleid kan directe financiële gevolgen met zich mee brengen voor  defensiemedewerkers. Op dat punt komen de bonden als belanghebbende partij om de hoek kijken.
Defensie blijft bij het standpunt dat het bedrijfsvoering betreft. Het cateringbeleid kan invloed hebben op een organisatie als Paresto. Dan heeft de decentrale medezeggenschap, in dit geval de MC Paresto conform het Besluit Medezeggenschap Defensie BMD adviesrecht. 
Defensie erkent wel dat het met de bonden moet praten over rechtspositionele en financiële gevolgen van het cateringbeleid. 
Terzijde: de bonden merken op dat de conclusies van het Rapport Staal (aanwezigheid cateringvoorzieningen voor bevordering leefklimaat op kazerne) niet terug te vinden zijn in het cateringbeleid. 
 
De medezeggenschap is het toch eens met de uitbesteding van Paresto?
De CMC adviseert positief over de uitbesteding van de catering bij Defensie. Daarom is er volgens Defensie geen ruimte voor een advies van de MC Paresto zelf. Je kunt maar één keer advies geven. Wel krijgt de MC Paresto ‘ruimhartig’ informatie. 
De VBM is het hier uitdrukkelijk niet mee eens. Ruimhartig informeren heeft te maken informatierecht en is prima. Maar volgens de VBM en het Besluit Medezeggenschap Defensie moet de direct betrokken MC Paresto adviesrecht hebben. Daarnaast is er enige jaren geleden een uitspraak van het College voor Geschillen geweest die aangeeft dat er na stap 4 in de sourcingprocedure een adviesmoment met overeenstemmingsvereiste geldt. Dit is door de Secretaris-Generaal  overgenomen.
De CMC heeft een voorwaardelijk advies gegeven over outsourcing van Paresto. Wanneer verderop in het aanbestedingstraject zou blijken dat de voorspelde besparing van 10% niet wordt gehaald, moet Defensie opnieuw overleg en advies vragen. 
Defensie ontkent dit niet. Maar het zal dan wel advies vragen aan de CMC. Dit is vooralsnog niet aan de orde. Dus heeft de MC Paresto geen adviesrecht als het gaat om de uitbesteding.
De VBM vindt dit een betreurenswaardig standpunt van Defensie. De VBM zal de MC Paresto adviseren naar het Collega voor Geschillen te gaan om adviesrecht op basis van het BMD te claimen. Wij zullen hen daarbij ook ondersteunen.
 

 

Getagged onder Paresto    SSU    sourcing    uitbesteden    CMC    medezeggenschap   

1 Reactie

 • Reactielink Muurling donderdag, 16 oktober 2014 11:00 Geplaatst door Muurling

  Zoals al bekend in 2002 waar in de statuten stond dat een VMEO (voorlopig meest efficiënte organisatie) was, toen was al duidelijk dat het uitbesteden werd.
  Dat het zo lang geduurd heeft voordat men dit kenbaar heeft gemaakt, de organisatie was al lang bezig voor het gereed maken voor uitbesteden, alleen de mensen zijn de dupe van dit dure en logge apparaat welke op papier efficiënt is maar in werkelijkheid de de klant op kosten jaagt, en qua smaak zijn ze er ook niet op vooruit gegaan alles is half fabricaat en smaakloos.
  Jammer dat we ook afscheid moeten nemen van het laatste en wel degelijk belangrijk aspect.
  Ik vind het triest voor de collega's die weer in onzekere tijden belanden.

  Rapporteren
Log in om reacties te plaatsen
Inloggen Registreren

LOGIN MET UW ACCOUNTGEGEVENS

Gebruikersnaam
Wachtwoord

Check overlegdata!

Check de agenda!

Wat betekent die afkorting?

vraagtekens

Vertegenwoordigers

Jef Stassen-100x150

Jacques van Hulsen-100x150

Jef Stassen
REO

Jacques van Hulsen
SOD, AFR, AP, PA

 

 

Ronald-van-Riel-100X150

Peter Wulms-100X150

Ronald van Riel
REO, AP

Peter Wulms
TWAV

 Nummerdor

 

Hanneke Nummerdor
PA

 

Betekenis afkortingen:
AFR -werkgroep algemene & financiële rechtstoestand
AP - werkgroep algemeen personeelsbeleid
PA - werkgroep postactieven
REO - werkgroep reorganisaties
SOD - georganiseerd overleg sector defensie
TWAV - technische werkgroep arbo en veiligheid

 

Sitevizier

Sitevizier is de online nieuwsbrief van de VBM. U kunt zich hier aanmelden.

Deze site maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

Ik begrijp het

De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM

De VBM is er voor:

Defensiemedewerkers

Burgers

MILITAIREN

BURGERS

Reservisten

Postactieven & Veteranen

RESERVISTEN

PA & VETERANEN

Contact

VBM

Bezoekadres: Ametisthorst 20, Den Haag
Postadres: Postbus 93037, 2509 AA Den Haag
Tel. 070-3155111

Voor uitgebreide contactinformatie kijk hier >>>

Ga snel naar:

BBTV Sitevizier
Helpdesk Lid worden