• Belastingservice VBM

Herinrichting Divisie Vastgoed en Beveiliging

donderdag, 29 januari 2015 15:11
Herinrichting Divisie Vastgoed en Beveiliging

Nu de reorganisatie van de Defensie Vastgoed Dienst en de Divisie Vastgoed en Beveiliging begonnen is, moet er volgens de VBM ook snel een Begeleidingscommissie (BCO) van start gaan. Die commissie toetst zowel de functies en het daarop geplaatste personeel die richting het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) gaan op basis van gemaakte afspraken. Dat gebeurt ook voor het personeel dat bij de servicedienst blijft werken.

De reorganisatie - uiteindelijk gestart per 1 juni 2014 - van de Dienst Vastgoed Defensie (DVD) en van de Divisiestaf was nodig om de DVD samen te laten gaan met de Rijksgebouwendienst, met het Rijksvastgoedbedrijf- en Ontwikkelingsbedrijf en de Directie Rijksvastgoed in één Rijksvastgoedbedrijf (RVB). De overdracht van taken en middelen naar het RVB noodzaakte tot een herinrichting van de Divisie Vastgoed en Beveiliging.

Enerzijds gaan functies en dus defensiepersoneel over naar het RVB (een sourcing-traject) en anderzijds is er dus een nieuwe organisatie binnen de Divisie Vastgoed en Beveiliging.
Rond de 650 functies gaan over naar het RVB en rond de 160 functies blijven bij Defensie. In het RVB zijn 28 functies 'gereserveerd' voor militairen, die binnen het reguliere functietoewijzingsproces bij het RVB gedetacheerd worden.
Voor het personeel dat overgaat naar het RVB is er een aparte Personeelsparagraaf (Overgang defensiepersoneel naar Rijksvastgoedbedrijf). Daarin staan de bepalingen en uitgangspunten die gelden bij detachering. Ook omschrijft die paragraaf de overgangsregelingen (de inschaling, arbeidsduur, standplaatsvoorzieningen bij verplaatsing functies enz.). Je kunt niet alles exact op papier regelen. Daarom is er een hardheidsclausule ingevoegd zodat het mogelijk is om individuele zaken in redelijkheid en billijkheid te behandelen.
Een aparte Begeleidingscommissie (BCO), waarin ook de bonden zitting in hebben, ziet toe op een zorgvuldige en een juiste toepassing / uitvoering van de personeelparagraaf . De BCO kan ook bij elkaar komen op aanvraag van een medewerker.
Medewerkers werkzaam in Duitsland en het Caribisch Gebied krijgen tijdens het BCO-traject in voorkomend geval maatwerk.

Welke functies blijven binnen Defensie?
Er blijven 160 functies binnen diverse defensieonderdelen. Het gaat om functies en personeel bij de Divisie Servicedienst Vastgoed Defensie (rond de 105 functies), bij de Opdrachtgeversorganisatie (rond de 18 functies) en binnen de Divisiestaf (rond de 28 functies).
Binnen de Divisie is ook de DBBO opgenomen die verder in het reorganisatieplan als een 'black box' wordt aangemerkt.
Al het personeel binnen de reorganisatie kan in aanmerking komen voor een functie bij het RVB. Maar als binnen een functiegroep van DVD of DV&B een functie zowel binnen Defensie als ook binnen het RVB beschikbaar is, zal op basis van het afspiegelingsbeginsel het personeel worden geselecteerd dat de keuze heeft om over te gaan naar het RVB.
Als bij de evaluatie van de reorganisatie blijkt dat op een later tijdstip mogelijk toch nog functies van de servicedienst moeten worden overgedragen naar het RVB dan garandeert Defensie dat de afspraken uit de Personeelsparagraaf (Overgang defensiepersoneel naar Rijksvastgoedbedrijf) minimaal ook voor dit personeel gelden. In dat geval moeten Defensie en bonden opnieuw overleggen. De ervaring leert dat dit kan leiden tot een positieve bijstelling van de P-paragraaf.

Getagged onder RVB    DVD    DV&B    DBBO    reorganisatie   
Log in om reacties te plaatsen
Inloggen Registreren

LOGIN MET UW ACCOUNTGEGEVENS

Gebruikersnaam
Wachtwoord

Check overlegdata!

Check de agenda!

Wat betekent die afkorting?

vraagtekens

Vertegenwoordigers

Jef Stassen-100x150

Jacques van Hulsen-100x150

Jef Stassen
REO

Jacques van Hulsen
SOD, AFR, AP, PA

 

 

Ronald-van-Riel-100X150

Peter Wulms-100X150

Ronald van Riel
REO, AP

Peter Wulms
TWAV

 Nummerdor

 

Hanneke Nummerdor
PA

 

Betekenis afkortingen:
AFR -werkgroep algemene & financiële rechtstoestand
AP - werkgroep algemeen personeelsbeleid
PA - werkgroep postactieven
REO - werkgroep reorganisaties
SOD - georganiseerd overleg sector defensie
TWAV - technische werkgroep arbo en veiligheid

 

Sitevizier

Sitevizier is de online nieuwsbrief van de VBM. U kunt zich hier aanmelden.

Deze site maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

Ik begrijp het

De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM

De VBM is er voor:

Defensiemedewerkers

Burgers

MILITAIREN

BURGERS

Reservisten

Postactieven & Veteranen

RESERVISTEN

PA & VETERANEN

Contact

VBM

Bezoekadres: Ametisthorst 20, Den Haag
Postadres: Postbus 93037, 2509 AA Den Haag
Tel. 070-3155111

Voor uitgebreide contactinformatie kijk hier >>>

Ga snel naar:

BBTV Sitevizier
Helpdesk Lid worden