• Belastingservice VBM

Reorganisaties CDC denderen door

dinsdag, 31 mei 2016 10:02
Reorganisaties CDC denderen door

Vooralsnog weinig rust bij de stukken voor het personeel van het Commando Diensten Centra (CDC). Dat is de conclusie na een overleg tussen bonden en CDC op 29 maart 2016. De reorganisaties denderen maar door. CDC heeft haast en wil de plannen zo snel als mogelijk door het overleg met de bonden jassen.


Het gaat daarbij met name om de reorganisatieplannen van de Divisie Facilitair, Logistiek en Beveiliging, daarnaast die van de Ondersteuningsgroep en het Kabinet. Het is ondoenlijk om deze plannen in de Trivizier gedetailleerd te presenteren. Daarnaast speelt ook de voorgenomen reorganisatie van de Divisie Personeel en Organisatie Defensie (DPOD) een rol. Die heeft in ieder geval een relatie met de reorganisatie van de Ondersteuningsgroep en Kabinet.
Wat de reorganisatie van de DPOD betreft: de bonden kunnen hier weinig over zeggen. Dat heeft te maken met de gesprekken tussen Defensie en bonden over het zogeheten Rapport Van Ede. De commissie Van Ede doet belangrijke aanbevelingen over de positie van de Hoofddirecteur Personeel (HDP) in de Bestuursstaf en de relatie van die HDP met de DPOD. Zijdelings speelt hierbij overigens nog een reorganisatie: die van de Dienst Geestelijke Verzorging (kunt u het nog volgen?). Die laatstgenoemde reorganisatie zal, zo is afgesproken op 29 maart, zo snel mogelijk opnieuw in het overleg aan de orde komen.
Dan de overige twee hierboven genoemde reorganisaties.
Bij de bespreking van de reorganisatieplannen van de Ondersteuningsgroep en Kabinet (OG&K) heeft de VBM gevraagd of er al een besluit is genomen over de Servicedienst. Niet dus, maar deze dienst zal ongewijzigd worden opgenomen in de plannen (als zogeheten ‘black box’). Op voorstel van de bonden zal in de plannen in ieder geval worden opgenomen dat voor het personeel van de Servicedienst de garantie van het SBK 2012 geldt, ook al zijn er volgens CDC geen plannen om de dienst op te heffen.
De bonden hebben daarnaast aandacht gevraagd voor meerdere onderwerpen die CDC in het reorganisatieplan OG&K moet uitwerken, onder meer de raakvlakken met DPOD (zie boven) en het ‘dedicated werken’. Daar wordt mee bedoeld dat personeel, geplaatst bijvoorbeeld bij de OG&K (staf CDC) bij andere onderdelen wordt geplaatst / uitgeleend vanuit de OG&K. Hun baas / commandant blijft echter de Directeur OG&K. Ook hebben de bonden aandacht gevraagd voor het eventueel vaststellen van zogeheten ‘hekwerken’. Dat is het afzonderen van bepaalde groepen binnen een overkoepelende reorganisatie. De bonden zijn daar in dit geval tegen.
Nog meer moeite hebben de bonden met het reorganisatieplan voor de Divisie Facilitair, Logistiek en Beveiliging (afgekort tot F&L). Die reorganisatie raakt onder meer ook de Defensie Beveiligings- en Bewakings Organisatie. De bonden hebben op dit punt onder meer ingebracht dat het vreemd is om aan identieke functies verschillende (reorganisatie)codes toe te kennen. Dat valt op als je de plannen voor de reorganisatie van OG&K en die van F&L naast elkaar legt. Een ander discussiepunt is – ook hier – het ‘dedicated werken’. Tot een bespreking van de ‘algemene personele aspecten’ komt het eind maart nauwelijks. Daarom adviseren de bonden om de plannen terug te nemen en na aanvulling nogmaals te bespreken.
CDC gaat daarmee niet akkoord. De plannen zullen daarom nogmaals, maar dan in een defensiebreed reorganisatieoverleg, aan de orde komen. De grote vraag is of de bonden dan wel akkoord kunnen gaan.
Getagged onder reorganisaties    HDP    DPOD    DBBO    OG&K    F&L   
Log in om reacties te plaatsen
Inloggen Registreren

LOGIN MET UW ACCOUNTGEGEVENS

Gebruikersnaam
Wachtwoord

Check overlegdata!

Check de agenda!

Wat betekent die afkorting?

vraagtekens

Vertegenwoordigers

Jef Stassen-100x150

Jacques van Hulsen-100x150

Jef Stassen
REO

Jacques van Hulsen
SOD, AFR, AP, PA

 

 

Ronald-van-Riel-100X150

Peter Wulms-100X150

Ronald van Riel
REO, AP

Peter Wulms
TWAV

 Nummerdor

 

Hanneke Nummerdor
PA

 

Betekenis afkortingen:
AFR -werkgroep algemene & financiële rechtstoestand
AP - werkgroep algemeen personeelsbeleid
PA - werkgroep postactieven
REO - werkgroep reorganisaties
SOD - georganiseerd overleg sector defensie
TWAV - technische werkgroep arbo en veiligheid

 

Sitevizier

Sitevizier is de online nieuwsbrief van de VBM. U kunt zich hier aanmelden.

Deze site maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

Ik begrijp het

De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM

De VBM is er voor:

Defensiemedewerkers

Burgers

MILITAIREN

BURGERS

Reservisten

Postactieven & Veteranen

RESERVISTEN

PA & VETERANEN

Contact

VBM

Bezoekadres: Ametisthorst 20, Den Haag
Postadres: Postbus 93037, 2509 AA Den Haag
Tel. 070-3155111

Voor uitgebreide contactinformatie kijk hier >>>

Ga snel naar:

BBTV Sitevizier
Helpdesk Lid worden