• Download de VBM-app

Omhanging Divisie IV / IVENT afgewezen

woensdag, 04 januari 2012 09:29

De bonden gaan wegens de huidige personeelstechnische chaos niet akkoord met de omhanging (nieuwe organisatorische inbedding) van de Divisie IV (Informatievoorziening) en IVENT. Defensie wil een en ander onderbrengen in een op te richten Joint IV Commando, onder de Defensie Materieel Organisatie.


Deze reorganisatie heeft tot doel om de Divisie IV van CDC aan DMO 'om te hangen'. Per 1 januari 2012 zal als gevolg van het reorganisatieplan 'CDC Toekomstvast', IVENT op houden te bestaan en ondergebracht worden in de Divisie IV. Vervolgens wordt de Divisie IV per 1 januari 2012 omgehangen naar DMO en een paar seconden later wijzigt de naam weer in IVENT.

Door het omhangen van de Divisie IV zal per 1 januari 2012 de aansturing van de Divisie IV plaatsvinden door de D-DMO, die ontvanger is van de betrokken eenheid.

In een latere fase zal binnen de DMO onder verantwoordelijkheid van de D-DMO een Joint IV Commando worden opgericht. IVENT is één van de belangrijkste samenstellende delen binnen de JIVC. Daarom kiest Defensie er voor om per 1 januari 2012 IVENT bij de DMO onder te brengen.

Uitgangspunt voor deze reorganisatie is de 'soll'-situatie in het definitieve reorganisatieplan Divisie CDC Informatievoorziening. De ondersteunende diensten worden geleverd vanuit de Staf CDC aan DMO/IVENT. Afspraken worden geborgd door dienstverleningsovereenkomsten.

Volgens Defensie zijn er geen organisatorische aanpassingen. De functies blijven onveranderd waardoor ook de rechtspositie van het personeel onveranderd blijft, aldus Defensie. Defensie roept dat het omhangen een zeer eenvoudig karakter heeft. Er is geen sprake van gewijzigde 'soll'-situatie en er zijn geen personele consequenties. Alles gaat 'as-is' over, aldus nog steeds Defensie.

Toch betwijfelt de VBM in dit geval ten zeerste dat er geen organisatorische wijzigingen zouden plaatsvinden. De VBM heeft de stukken goed gelezen en geconcludeerd dat er wel degelijk functies bij CDC achterblijven. Wat gebeurt er met dit personeel?

Defensie kon de bonden in de discussie die hierdoor ontstond niet overtuigen dat de hele IVENT 'as-is' overgaat.

Daarnaast hadden de bonden grote problemen met het uitgangspunt van het definitieve reorganisatieplan Divisie CDC IV. Weliswaar klopt het uitgangspunt maar als gevolg van de herinrichting 'CDC Toekomstvast' is er een personele vulling tot stand gebracht die tot grote problemen leidt. Bepaalde groepen personeel weten nog steeds niet waar ze aan toe zijn.

Dit heeft te maken met de brieven die IVENT-personeel heeft gehad. De voornemens tot plaatsing zijn absoluut onjuist opgesteld. In deze brieven wordt bijvoorbeeld aangegeven dat bepaalde functionarissen herplaatsingkandidaat zijn, maar even tot 1 januari 2012 niet. Schijnbaar kan IVENT deze medewerkers later alsnog een functie aanbieden.

Om iedereen aan het werk te houden heeft Defensie het personeel op basis van artikel 77 lid 2 van het BARD een tijdelijke arbeidsplaats toegewezen. Inmiddels is de chaos groot omdat de meeste medewerkers een rekest hebben ingediend om er iets van te vinden. Normaliter kan men dit via een belangstellingsregistratie doen maar dit instrument heeft CDC IVENT niet toegepast.

Het uitgangspunt voor de bonden is dat iedereen voorafgaand aan de omhanging per 1 januari 2012 duidelijkheid heeft omtrent zijn of haar positie. Door deze toestand is dit niet mogelijk.

Daarom hebben de bonden nadrukkelijk aangegeven, op grond van de Algemene Personele Aspecten niet akkoord te kunnen gaan met de omhanging vanaf 1 januari 2012.

Na een diepgaande discussie en diverse schorsingen van beide kanten is Defensie tot de conclusie gekomen dat de bonden op dit moment niet op een andere gedachte te brengen waren. Daarom heeft Defensie besloten om eerst te kijken naar een aantal aspecten bij de personeelsvulling. Defensie heeft de VBM gevraagd zaken die niet helder zijn en die nadere toelichting behoeven op papier te zetten en aan Defensie te doen toekomen zodat een en ander in het eerstvolgende overleg aan de orde kan komen.

De eerstvolgende extra vergadering zal op 22 december 2011 plaatsvinden en dan zal er wederom een poging gedaan worden er uit te komen, uiteraard als de personele problemen zijn opgelost.

Log in om reacties te plaatsen
Inloggen Registreren

LOGIN MET UW ACCOUNTGEGEVENS

Gebruikersnaam
Wachtwoord

Check overlegdata!

Check de agenda!

Wat betekent die afkorting?

vraagtekens

Vertegenwoordigers

Jef Stassen-100x150

Jacques van Hulsen-100x150

Jef Stassen
REO

Jacques van Hulsen
SOD, AFR, AP, PA

 

 

Louis Schipper-100X150

Peter Wulms-100X150

Louis Schipper
REO, AP

Peter Wulms
TWAV

Betekenis afkortingen:
AFR -werkgroep algemene & financiële rechtstoestand
AP - werkgroep algemeen personeelsbeleid
PA - werkgroep postactieven
REO - werkgroep reorganisaties
SOD - georganiseerd overleg sector defensie
TWAV - technische werkgroep arbo en veiligheid

 

Sitevizier

Sitevizier is de online nieuwsbrief van de VBM. U kunt zich hier aanmelden.

Deze site maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

Ik begrijp het

De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM

De VBM is er voor:

Defensiemedewerkers

Burgers

MILITAIREN

BURGERS

Reservisten

Postactieven & Veteranen

RESERVISTEN

PA & VETERANEN

Contact

VBM

Bezoekadres: Ametisthorst 20, Den Haag
Postadres: Postbus 93037, 2509 AA Den Haag
Tel. 070-3155111

Voor uitgebreide contactinformatie kijk hier >>>

Ga snel naar:

BBTV Sitevizier
Helpdesk Lid worden