• Download de VBM-app

Defensie rommelt bij DBBO

zondag, 19 februari 2012 03:29

Zowel de VBM als de AFMP hebben een aantal gezamenlijke personeelsbijeenkomsten bij de Defensie Bewakings- en Beveiligingsorganisatie (DBBO) bijgewoond. Er is maar één conclusie mogelijk: zo langzamerhand beginnen de nodige problemen te ontstaan.

 

In eerdere vergaderingen hebben de bonden gevraagd om zo snel als mogelijk te starten met de afgesproken fase 2. Dan is duidelijk dat de Algemene Personele Aspecten van deze organisatie onder het oude SBK 2004 vallen. En dan krijgt het personeel eindelijk duidelijkheid over hun positie. Het beleidsvoornemen voor de start van de fase 2 is er intussen. Dus nu kan de uiteindelijke stroomlijning van de bedrijfsvoering beginnen. De stroomlijning moet trouwens nog eens rond de 200 functies opleveren!

De directeur DBBO, kolonel Budziak, heeft in een vergadering van de werkgroep 'Algemeen Personeelsbeleid Defensieonderdelen' op 9 februari 2012 nog eens de keuzes in fase 1 toegelicht. Weliswaar is Defensie vanaf 1 januari 2011 begonnen met de stroomlijning van de DBBO, maar in de afgesproken fase 2 zal uiteindelijk de definitieve stroomlijning moeten plaatsvinden.

De bonden hebben laten weten dat problemen zijn ontstaan door de zeer lange tijd tussen de twee fases. Zo heeft de D-DBBO in overleg met de MC DBBO, vooruitlopend op de start van fase 2 enkele elementen van de stroomlijning opgepakt, zoals een nieuwe regionale indeling van de beveiligingsgebieden en het invoeren van een nieuw rooster voor de gehele DBBO. Maar omdat fase 2 te lang op zich heeft laten wachten, is het zo langzamerhand aan het personeel niet meer uit te leggen. Zeker tegen de achtergrond van de boodschap dat er feitelijk voor het personeel tot aan de 2e fase nagenoeg niets zou veranderen.

Defensie was het op zich met deze analyse wel eens.

Van die kant is bevestigd dat in fase 2 het SBK 2004 nog van toepassing is.

Defensie vindt het vooral een probleem dat oudere werknemers van 55 jaar en ouder geen nachtdiensten meer mogen draaien (mits zij dit vrijwillig toch willen doen). DBBO heeft een aantal malen bij de HoofdDirectie Personeel (HDP) gepleit om knelpuntcategorieën te kunnen benoemen zodat er voor de ouderen een mogelijkheid zou ontstaan om via het SBK 2004 Defensie te kunnen verlaten. De knelpuntcategorieën zijn er helaas nooit via de HDP gekomen. Via het Voorlopig Reorganisatie Plan zal de personele vulling alsnog moeten worden gerealiseerd. Uiteraard nog steeds met in achtneming van het SBK 2004.

 

Rechtspositie militair

Bij de militaire populatie leven veel vragen over hun militaire (rechts-)positie binnen, zoals zij dit voelen, een burgerorganisatie. Het gaat vooral om KLu militairen die zich afvragen in hoeverre ze nog bij de KLu horen. Er ontstaat een soort van frictie tussen het militair zijn en het functioneren in een bedrijf dat is gebouwd op basis van burgerfuncties. De verschillen in rechtspositie BARD / AMAR beginnen op te spelen. De bonden hebben hierover hun grote zorg uitgesproken.

Ook hebben zij vragen over hun rangen in relatie met de rangen van het burgerpersoneel. Steeds meer militairen worden samen met de burgerbewakers ingezet op andere onderdelen dan die waarin ze oorspronkelijk waren geplaatst.

In het Voorlopig Reorganisatie Plan(’Oprichting DBBO’) zijn afspraken gemaakt om het KLu (militair) personeel met een BBT - of fase 2-aanstelling de mogelijkheid te geven om op vacatures te solliciteren als burgerbewaker / beveiliger. Door de vacaturestop komt Defensie deze afspraak niet meer na.

 

Invoering roosters

Volgens de bonden streeft de DBBO naar één rooster voor de gehele organisatie. DBBO wil deze in 2012 invoeren. Hierover is intensief overleg met de MC DBBO gevoerd. De bonden blijven hier op zich buiten. De roosters zijn uiteraard gebaseerd op een nagenoeg volledige vulling van de organisatie, inclusief de mogelijkheid van flexibele vulling door inhuur van personeel.

Maar de DBBO mag op dit moment geen personeel inhuren. Terwijl deze flexibele component wel tot de bedrijfsvoering behoort. Dit geeft grote problemen en daarom vraagt DBBO de laatste tijd veel overwerk van het loyale burger- en militair personeel. Daarnaast leidt dit tot grote druk op het uitvoeren van de roosters, dit tegen de achtergrond van de Arbeidstijdenwet (ATW).

Kolonel Budziak erkent dat er problemen zijn ontstaan door zowel de vacaturestop, als de stop op het inhuren van personeel. Maar de taakstelling vereist uitvoering van dit laatste. Hierdoor kan de DBBO een aantal afspraken zoals die in het eerste VRP zijn gemaakt, niet nakomen. Door de vacaturestop kan DBBO aan de KLu-militairen fase 2 amper vrijkomende burgerfuncties aanbieden. Inmiddels is er wel een aantal (ex) militairen bewaker- hondengeleiders als burger aangenomen.

DBBO erkent dat er enorm veel van het personeel is gevraagd. Er is voor 1,2 miljoen uitgegeven aan overwerk!

De bonden vinden dat Defensie de afspraken moet nakomen. Volgens de bonden mag je DBBO geen randvoorwaarden opleggen die de taakstelling in gevaar brengen dan wel het personeel onder grote druk zetten. Defensie moet blij zijn dat het met zeer loyaal personeel heeft te maken maar ook erkennen dat het zo niet verder kan.

Defensie heeft goede nota genomen van de opmerkingen van de bonden over de problemen die bij de DBBO spelen. Daarnaast zal het bijzonder aandacht besteden aan de problemen vanwege de verschillende rechtsposities burger / militair. En daarbij zal vooral duidelijkheid moeten komen over de rangen /schalen versus functieomschrijvingen.

Log in om reacties te plaatsen
Inloggen Registreren

LOGIN MET UW ACCOUNTGEGEVENS

Gebruikersnaam
Wachtwoord

Check overlegdata!

Check de agenda!

Wat betekent die afkorting?

vraagtekens

Vertegenwoordigers

Jef Stassen-100x150

Jacques van Hulsen-100x150

Jef Stassen
REO

Jacques van Hulsen
SOD, AFR, AP, PA

 

 

Louis Schipper-100X150

Peter Wulms-100X150

Louis Schipper
REO, AP

Peter Wulms
TWAV

Betekenis afkortingen:
AFR -werkgroep algemene & financiële rechtstoestand
AP - werkgroep algemeen personeelsbeleid
PA - werkgroep postactieven
REO - werkgroep reorganisaties
SOD - georganiseerd overleg sector defensie
TWAV - technische werkgroep arbo en veiligheid

 

Sitevizier

Sitevizier is de online nieuwsbrief van de VBM. U kunt zich hier aanmelden.

Deze site maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

Ik begrijp het

De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM

De VBM is er voor:

Defensiemedewerkers

Burgers

MILITAIREN

BURGERS

Reservisten

Postactieven & Veteranen

RESERVISTEN

PA & VETERANEN

Contact

VBM

Bezoekadres: Ametisthorst 20, Den Haag
Postadres: Postbus 93037, 2509 AA Den Haag
Tel. 070-3155111

Voor uitgebreide contactinformatie kijk hier >>>

Ga snel naar:

BBTV Sitevizier
Helpdesk Lid worden