• Belastingservice VBM

Landmacht

Onbezoldigd inzetten van reservisten

Onbezoldigd inzetten van reservisten

woensdag, 07 februari 2018 16:11

Bij de landmacht worden nog steeds reservisten onbezoldigd ingezet, met alle gevolgen van dien. De VBM heeft tijdens het overleg op 16 januari aan het CLAS gevraagd hoe dit kan.

Akkoord met Reorganisatie VustCo, mits

Akkoord met Reorganisatie VustCo, mits

woensdag, 07 februari 2018 06:00

Het Vuursteuncommando (VustCo) wordt gereorganiseerd. Defensie had het reorganisatieplan al lang geleden aangeboden, maar doordat het overleg tussen Defensie en de bonden lange tijd heeft stil gelegen, is er aantal zaken veranderd. Deze zijn in de ge-update versie van het reorganisatieplan aangegeven. De bonden en Defensie hebben het nieuwe plan tijdens de vergadering van 16 januari besproken.

Nieuw overleg over de reorganisatie Role-2

Op 8 april 2016 spreken bonden en het CLAS (Commando Landstrijdkrachten) – niet voor het eerst – over de reorganisatie van de militaire gezondheidszorg. In het kort komt het er op neer dat de Role-2 geneeskundige capaciteit van de krijgsmacht wordt ondergebracht bij 400 Geneeskundig Bataljon (400 Gnkbat). Die gaat dan functioneren als Single Service Management-eenheid. Na de reorganisatie is 400 Gnkbat de eenheid die de tweedelijns militaire gezondheidszorg uitvoert.

25 DTM-functies bij BaseCo

25 DTM-functies bij BaseCo

donderdag, 26 mei 2016 14:41

In het overleg met het Commando Landstrijdkrachten (CLAS) hebben de bonden geëist om 25 functies bij het Base Commando (BaseCO) als ‘datum tot en met’ (DTM) functies aan te merken. Dit omdat er op het moment dat de reorganisatie (fase-2) van het Base Commando (BaseCO) ingaat (per 1 juli 2016 = omklapdatum), nog te veel onduidelijkheden zijn. De functies zullen één jaar na de omklapdatum (dus per 1 juli 2017) vervallen.

Functietoewijzing: CLAS trekt brief in

Functietoewijzing: CLAS trekt brief in

maandag, 22 februari 2016 12:57

Op 15 december 2015 heeft de directeur ‘personeel en organisatie’ van de landmacht een nota het land ingestuurd, waarin hij een maatregel aankondigde om het functietoewijzingsproces beter te laten verlopen. Een kleine week later hebben alle defensiebonden daarop gereageerd met als resultaat de nota inmiddels is ingetrokken.

Kritiek op reorganisatieplan Role 2

Kritiek op reorganisatieplan Role 2

vrijdag, 15 januari 2016 10:02

Zoals bekend wordt de gezondheidszorg binnen Defensie verregaand gewijzigd. Ook de operationele tweedelijns gezondheidszorg wordt gereorganiseerd en ondergebracht bij het CLAS in een Single Service Management (SSM) constructie. 400 Gnbat wordt afgeslankt en gereorganiseerd tot een SSM-eenheid, en zal na de reorganisatie de operationele tweedelijns (Role 2) geneeskundige ondersteuning binnen de totale krijgsmacht gaan uitvoeren.

Zes nieuwe functies op Defensie Paraschool

Op 10 juli zijn de bonden akkoord gegaan met de reorganisatie va de Defensie Paraschool. Er komen 6 functies bij, maar ontstaat er ook overtolligheid vanwege ‘mismatch’? Die is er wel, maar volgens het Commando Landstrijdkrachten (CLAS) geeft dat geen problemen.

CLAS neemt reorganisatieplan terug

CLAS neemt reorganisatieplan terug

vrijdag, 17 juli 2015 16:10

De bonden hebben in het overleg met het Commando Landstrijdkrachten (CLAS) op 10 juli 2015 aangegeven heel veel twijfels te hebben over de reorganisatie van het Personeelslogistiek Commando. Na een uitvoerige discussie heeft de landmacht het plan teruggenomen om dit na het zomerverlof nog eens met de bonden te bespreken.

DGLC weer op de schop

DGLC weer op de schop

vrijdag, 17 juli 2015 15:32

Bij het Defensie Grondgebonden Luchtverdedigingscommando (DGLC) verdwijnen per 1 januari 2016 30 arbeidsplaatsen. Daar komen weer andere voor terug. Dat is mede gevolg van de uitkomst van de evaluatie van de op 29 maart 2012 opgerichte eenheid.

Geen versnelde procedure wijziging Veiligheidsregio's

De bonden stemmen op 22 november niet in met een voorstel van het CLAS om akkoord te gaan met een versnelde reorganisatieprocedure die het gevolg is van een wijziging van de Veiligheidsregio's. Die wijziging is nodig door de herverdeling van de gezagsgebieden.

Pagina 1 van 4

Check overlegdata!

Check de agenda!

Vertegenwoordigers

Jef Stassen-100x150

Jacques van Hulsen-100x150

Jef Stassen
REO

Jacques van Hulsen
SOD, AFR, AP, PA

 

 

Louis Schipper-100X150

Peter Wulms-100X150

Louis Schipper
REO, AP

Peter Wulms
TWAV

Betekenis afkortingen:
AFR -werkgroep algemene & financiële rechtstoestand
AP - werkgroep algemeen personeelsbeleid
PA - werkgroep postactieven
REO - werkgroep reorganisaties
SOD - georganiseerd overleg sector defensie
TWAV - technische werkgroep arbo en veiligheid

 

Sitevizier

Sitevizier is de online nieuwsbrief van de VBM. U kunt zich hier aanmelden.

Deze site maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

Ik begrijp het

De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM

De VBM is er voor:

Defensiemedewerkers

Burgers

MILITAIREN

BURGERS

Reservisten

Postactieven & Veteranen

RESERVISTEN

PA & VETERANEN

Contact

VBM

Bezoekadres: Ametisthorst 20, Den Haag
Postadres: Postbus 93037, 2509 AA Den Haag
Tel. 070-3155111

Voor uitgebreide contactinformatie kijk hier >>>

Ga snel naar:

BBTV Sitevizier
Helpdesk Lid worden