• Actie bij Defensie
  • Download de VBM-app

Landmacht

Functietoewijzing: CLAS trekt brief in

Functietoewijzing: CLAS trekt brief in

maandag, 22 februari 2016 12:57

Op 15 december 2015 heeft de directeur ‘personeel en organisatie’ van de landmacht een nota het land ingestuurd, waarin hij een maatregel aankondigde om het functietoewijzingsproces beter te laten verlopen. Een kleine week later hebben alle defensiebonden daarop gereageerd met als resultaat de nota inmiddels is ingetrokken.

Kritiek op reorganisatieplan Role 2

Kritiek op reorganisatieplan Role 2

vrijdag, 15 januari 2016 10:02

Zoals bekend wordt de gezondheidszorg binnen Defensie verregaand gewijzigd. Ook de operationele tweedelijns gezondheidszorg wordt gereorganiseerd en ondergebracht bij het CLAS in een Single Service Management (SSM) constructie. 400 Gnbat wordt afgeslankt en gereorganiseerd tot een SSM-eenheid, en zal na de reorganisatie de operationele tweedelijns (Role 2) geneeskundige ondersteuning binnen de totale krijgsmacht gaan uitvoeren.

Zes nieuwe functies op Defensie Paraschool

Op 10 juli zijn de bonden akkoord gegaan met de reorganisatie va de Defensie Paraschool. Er komen 6 functies bij, maar ontstaat er ook overtolligheid vanwege ‘mismatch’? Die is er wel, maar volgens het Commando Landstrijdkrachten (CLAS) geeft dat geen problemen.

CLAS neemt reorganisatieplan terug

CLAS neemt reorganisatieplan terug

vrijdag, 17 juli 2015 16:10

De bonden hebben in het overleg met het Commando Landstrijdkrachten (CLAS) op 10 juli 2015 aangegeven heel veel twijfels te hebben over de reorganisatie van het Personeelslogistiek Commando. Na een uitvoerige discussie heeft de landmacht het plan teruggenomen om dit na het zomerverlof nog eens met de bonden te bespreken.

DGLC weer op de schop

DGLC weer op de schop

vrijdag, 17 juli 2015 15:32

Bij het Defensie Grondgebonden Luchtverdedigingscommando (DGLC) verdwijnen per 1 januari 2016 30 arbeidsplaatsen. Daar komen weer andere voor terug. Dat is mede gevolg van de uitkomst van de evaluatie van de op 29 maart 2012 opgerichte eenheid.

Geen versnelde procedure wijziging Veiligheidsregio's

De bonden stemmen op 22 november niet in met een voorstel van het CLAS om akkoord te gaan met een versnelde reorganisatieprocedure die het gevolg is van een wijziging van de Veiligheidsregio's. Die wijziging is nodig door de herverdeling van de gezagsgebieden.

Defensie is in het belang van Nederland aan het glijden

Defensie gaat zijn huiswerk opnieuw doen. Dat is de uitkomst van het overleg van de bonden met Defensie op 19 november. De bonden gaan niet akkoord met een eerste voorstel van Defensie voor de compensatie van het personeel dat deelneemt aan de (verlengde) Patriotmissie.

Reorganisatie HRF HQ STAF: maatwerk en plaatsingsduur

De bonden zijn akkoord met de reorganisatie van het Nederlandse deel van het Multinationale hoofdkwartier 1 (GE/NL) Corps (1 GNC). De bonden stellen op 13 september 2013 een aantal algemene personele aspecten aan de orde.

Sergeant-specifiek krijgt te weinig kansen

Sergeant-specifiek krijgt te weinig kansen

dinsdag, 01 oktober 2013 09:32

Vooral op het Opleidings- en Trainingscentrum Rijden (OTC Rijden) vind je veel sergeanten-specifiek. Het zijn rij-instructeurs op de vele voertuigen die de landmacht gebruikt. In het huidige personeelssysteem moeten zij regelmatig solliciteren op functies.

Reorganisatie LO/Sport gaat door

Reorganisatie LO/Sport gaat door

maandag, 17 juni 2013 02:00

Op 13 juni 2013 stemmen de bonden in met de reorganisatie van de LO/Sportorganisatie. Maar ze leggen Defensie (lees: het CLAS) wel de nodige voorwaarden op. Defensie garandeert ten eerste dat je nog altijd kunt sporten in de avond (in je vrije tijd dus). Dat zal dan overigens wel zonder begeleiding van sportinstructeurs zijn, want daarvoor zijn er te weinig over na de reorganisatie.

Pagina 2 van 5

Check overlegdata!

Check de agenda!

Wat betekent die afkorting?

vraagtekens

Vertegenwoordigers

Jef Stassen-100x150

Jacques van Hulsen-100x150

Jef Stassen
REO

Jacques van Hulsen
SOD, AFR, AP, PA

 

 

Louis Schipper-100X150

Peter Wulms-100X150

Louis Schipper
REO, AP

Peter Wulms
TWAV

Betekenis afkortingen:
AFR -werkgroep algemene & financiële rechtstoestand
AP - werkgroep algemeen personeelsbeleid
PA - werkgroep postactieven
REO - werkgroep reorganisaties
SOD - georganiseerd overleg sector defensie
TWAV - technische werkgroep arbo en veiligheid

 

Sitevizier

Sitevizier is de online nieuwsbrief van de VBM. U kunt zich hier aanmelden.

Deze site maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

Ik begrijp het

De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM

De VBM is er voor:

Defensiemedewerkers

Burgers

MILITAIREN

BURGERS

Reservisten

Postactieven & Veteranen

RESERVISTEN

PA & VETERANEN

Contact

VBM

Bezoekadres: Ametisthorst 20, Den Haag
Postadres: Postbus 93037, 2509 AA Den Haag
Tel. 070-3155111

Voor uitgebreide contactinformatie kijk hier >>>

Ga snel naar:

BBTV Sitevizier
Helpdesk Lid worden