• Actie bij Defensie
  • Download de VBM-app

Landmacht

DCP? Dus geen reorganisatie LO/Sport!

maandag, 27 mei 2013 02:00

De bonden zijn op 16 mei jl. niet akkoord gegaan met een voorgenomen reorganisatie van LO/Sport CLAS. Er moet eerst duidelijk zijn wat Defensie wil met de Defensie Conditie Proef (DCP).

Spreek je op 18 april af dat de Nederlandse ondersteuning van Amerikaanse eenheden per 1 juli definitief stopt, maakt Defensie er toch gewoon 1 februari 2013 van. Reden genoeg voor de VBM om op 16 mei Defensie tot de orde te roepen.

Bij alle operationele commando's is een militair na 24 maanden functievervulling beschikbaar voor een andere functie. Maar bij het CLAS wil men militairen liever langer dan 2 jaar op een functie handhaven.

De bonden zijn op 18 april akkoord gegaan met de herinrichting van de personeelslogistieke (PERSLOG) organisatie CLAS. Het formatieplafond voor de nieuwe organisatie is 576 vte'n, 235 vte'n verdwijnen. Bonden en medezeggenschap hebben aangedrongen op extra functies binnen PERSLOG voor het begeleiden van overtollig – met name burger- personeel.

Het Pentagon heeft op 27 april 2012 eenzijdig kenbaar gemaakt definitief geen gebruik meer te maken van de aangeboden locatie in Capelle aan den IJssel en de 598Th Transportation Brigade en 838Th Transportation Battalion te verplaatsen naar diverse locaties in Duitsland. Met ingang van 1 februari 2013 heeft het Nederlandse defensiepersoneel bij deze eenheden geen werk meer.

Beperkte reorganisatie Role 1 Capaciteit

dinsdag, 23 april 2013 02:00

(WGREO 11 april 2013)
De bonden willen dat Defensie de geneeskundige zorg op niveau houdt. Maar hoe doe je dat als CLAS de complete Role 1 capaciteit gaat verbouwen en Defensie de plannen voor de oprichting van de Defensie Gezondheidszorg organisatie (DGO) en de daarin nog op te richten zorgbedrijven, waaronder het Eerstelijns Gezondheidszorg Bedrijf (EGB) en de Defensie Tandheelkundige Dienst (DTD) nog moet uitwerken?

(IOREO CLAS 12 april 2013)
De VBM maakt zich zorgen over het toekomstperspectief van de sergeant-specifiek. Reden genoeg om daarover tijdens het overleg met het CLAS (landmacht) op 12 april jl. vragen te stellen.

Onrust binnen TMK

vrijdag, 18 januari 2013 16:42

Er is een brief opgemaakt, getiteld ’Personele richtlijnen 2013’. Die brief is echter nog niet verstuurd. De bonden zijn hier geírriteerd over, omdat er steeds meer onrust ontstaat onder het personeel. Tegelijkertijd horen de bonden dat er al sectiegesprekken worden gehouden. Dit kan dus echt niet.

 

In het overleg met het CLAS op 16 november 2012 heeft de VBM gratis advies gegeven over een kwestie op het OTCRij. Verder zijn de reorganisatieplannen MATDienst en PERSLOG aangehouden. Er zijn te veel onbeantwoorde vragen.

Informeel overleg reorganisaties CLAS 2 november 2012

In het overleg met de landmacht hebben de bonden op 2 november maatwerk gevraagd voor de korporaals voertuigcommandant CV 90. Ook willen ze geen wildgroei van 'sleutelfuncties' zoals bij de opheffing van de OTCOpn.

Pagina 3 van 5

Check overlegdata!

Check de agenda!

Wat betekent die afkorting?

vraagtekens

Vertegenwoordigers

Jef Stassen-100x150

Jacques van Hulsen-100x150

Jef Stassen
REO

Jacques van Hulsen
SOD, AFR, AP, PA

 

 

Louis Schipper-100X150

Peter Wulms-100X150

Louis Schipper
REO, AP

Peter Wulms
TWAV

Betekenis afkortingen:
AFR -werkgroep algemene & financiële rechtstoestand
AP - werkgroep algemeen personeelsbeleid
PA - werkgroep postactieven
REO - werkgroep reorganisaties
SOD - georganiseerd overleg sector defensie
TWAV - technische werkgroep arbo en veiligheid

 

Sitevizier

Sitevizier is de online nieuwsbrief van de VBM. U kunt zich hier aanmelden.

Deze site maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

Ik begrijp het

De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM

De VBM is er voor:

Defensiemedewerkers

Burgers

MILITAIREN

BURGERS

Reservisten

Postactieven & Veteranen

RESERVISTEN

PA & VETERANEN

Contact

VBM

Bezoekadres: Ametisthorst 20, Den Haag
Postadres: Postbus 93037, 2509 AA Den Haag
Tel. 070-3155111

Voor uitgebreide contactinformatie kijk hier >>>

Ga snel naar:

BBTV Sitevizier
Helpdesk Lid worden