• Belastingservice VBM

Nieuw overleg over de reorganisatie Role-2

dinsdag, 07 juni 2016 11:04
Nieuw overleg over de reorganisatie Role-2

Op 8 april 2016 spreken bonden en het CLAS (Commando Landstrijdkrachten) – niet voor het eerst – over de reorganisatie van de militaire gezondheidszorg. In het kort komt het er op neer dat de Role-2 geneeskundige capaciteit van de krijgsmacht wordt ondergebracht bij 400 Geneeskundig Bataljon (400 Gnkbat). Die gaat dan functioneren als Single Service Management-eenheid. Na de reorganisatie is 400 Gnkbat de eenheid die de tweedelijns militaire gezondheidszorg uitvoert.

In een vorige vergadering hebben bonden en het CLAS vooral gesproken over het lopende proces. Volgens de bonden is er te weinig gecommuniceerd met het personeel. Tegelijkertijd duurt het proces al heel lang, niet in de laatste plaats voor het personeel 400 Gnkbat.
Tegelijkertijd was er een discussie over het Single Service Management en welke eenheden uiteindelijk betrokken zijn bij de reorganisatie. Los daarvan was onduidelijk welke zogeheten ‘black boxen’ er waren. Dat zijn eenheden die bij de reorganisatie horen en die ongewijzigd worden geïntegreerd in de nieuwe organisatie zonder directe personele consequenties. Ook zijn er discussies gevoerd over te leveren Role 1 capaciteit voor een Role 2 installatie en voor aanvulling van personeel vanuit de andere onderdelen van de Defensie Gezondheidszorg Organisatie. Het resultaat was een regelmatig bijgesteld en uitgebreid (concept-)voorlopig reorganisatieplan. En met dat plan moet de medezeggenschap – in dit geval een tijdelijke reorganisatie medezeggenschapscommissie (TRMC) –aan de slag.
Die tijdelijke reorganisatie medezeggenschapscommissie is inmiddels zo goed als ter ziele. Er is nieuwe TRMC aangetreden midden in de lopende voorbereidingsfase. De bonden zijn op 8 april vooral benieuwd naar het verloop van het overleg met de nieuwe TRMC. De nieuw gevulde TRMC moet vrijwel direct een formeel advies geven terwijl de leden het gehele voorbereidingstraject hebben gemist.
Volgens het CLAS heeft de nieuwe TRMC inmiddels alle actuele informatie. Ze zijn ook gewezen op de digitale archieven van voorgaande overleggen en een aantal leden zijn gekoppeld aan mensen die in het voortraject betrokken waren bij het overleg. Daarnaast zullen de nieuwe leden in een ‘speedsessie’ (driedaagse) bijgepraat worden over het hele traject. Alle versies van het plan (tot aan versie 0.14) zullen doorlopen worden, zodat de nieuwe leden als een volwaardig TRMC advies kunnen uitbrengen. Daarnaast krijgt de TRMC ook, zoals verzocht, een ambtelijk secretaris toegewezen. De bonden hebben gevraagd om het formele adviestraject niet meteen na de driedaagse te starten.

Vervolgens ontstaat er op 8 april onenigheid tussen bonden en het CLAS over de rol van het Commando Luchtstrijdkrachten (CLSK). De inbreng van dat defensieonderdeel is 21 functies. CLAS vindt dat het CLSK in dit geval op basis van het Single Service Management (SSM) alleen ‘de stoelen vult’ maar verder geen organisatorische wijzigingen ondergaat.
Voor de VBM is dit een uitermate merkwaardige conclusie. De VBM is sowieso van mening dat juist bij een SSM het CLSK formeel een speler is en derhalve recht heeft op een vertegenwoordiger in de TRMC. Volgens het CLAS is er vanaf het begin een vertegenwoordiger van de Luchtmacht betrokken geweest bij de ontwikkeling van het plan, alleen neemt die vertegenwoordiger geen plaats in de TRMC.
Na een schorsing op verzoek de bonden zijn er twee zaken onder de aandacht gebracht:
- de bonden vinden het essentieel dat het CLSK een formeel geborgde vertegenwoordiging krijgt in de TRMC. Het verzoek aan de voorzitter is om dit te borgen;
- daarnaast zijn de bonden van mening dat het plan nog niet advieswaardig is. Daarom het verzoeken zij om het plan na de driedaagse zitting van de TRMC opnieuw aan te bieden.
Het CLAS is hierover teleurgesteld, ook al gelet op de lange looptijd van het traject. De mensen hebben recht op voortgang.
Het advies van de bonden blijft om het plan terug te nemen, aan te passen en opnieuw aan te bieden. Dit hoeft niet te bijten in de voortgang. Uiteindelijk komt de voorzitter tegemoet aan de wensen van de bonden. Het reorganisatieplan (cVRP Inrichting Role2) komt opnieuw op de agenda van het volgende overleg.

Getagged onder Role2    Gezondheidszorg    400 GNKBat    medezeggenschap   
Log in om reacties te plaatsen
Inloggen Registreren

LOGIN MET UW ACCOUNTGEGEVENS

Gebruikersnaam
Wachtwoord

Check overlegdata!

Check de agenda!

Wat betekent die afkorting?

vraagtekens

Vertegenwoordigers

Jef Stassen-100x150

Jacques van Hulsen-100x150

Jef Stassen
REO

Jacques van Hulsen
SOD, AFR, AP, PA

 

 

Ronald-van-Riel-100X150

Peter Wulms-100X150

Ronald van Riel
REO, AP

Peter Wulms
TWAV

 Nummerdor

 

Hanneke Nummerdor
PA

 

Betekenis afkortingen:
AFR -werkgroep algemene & financiële rechtstoestand
AP - werkgroep algemeen personeelsbeleid
PA - werkgroep postactieven
REO - werkgroep reorganisaties
SOD - georganiseerd overleg sector defensie
TWAV - technische werkgroep arbo en veiligheid

 

Sitevizier

Sitevizier is de online nieuwsbrief van de VBM. U kunt zich hier aanmelden.

Deze site maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

Ik begrijp het

De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM

De VBM is er voor:

Defensiemedewerkers

Burgers

MILITAIREN

BURGERS

Reservisten

Postactieven & Veteranen

RESERVISTEN

PA & VETERANEN

Contact

VBM

Bezoekadres: Ametisthorst 20, Den Haag
Postadres: Postbus 93037, 2509 AA Den Haag
Tel. 070-3155111

Voor uitgebreide contactinformatie kijk hier >>>

Ga snel naar:

BBTV Sitevizier
Helpdesk Lid worden