• Belastingservice VBM

Akkoord met Reorganisatie VustCo, mits

woensdag, 07 februari 2018 06:00
Akkoord met Reorganisatie VustCo, mits

Het Vuursteuncommando (VustCo) wordt gereorganiseerd. Defensie had het reorganisatieplan al lang geleden aangeboden, maar doordat het overleg tussen Defensie en de bonden lange tijd heeft stil gelegen, is er aantal zaken veranderd. Deze zijn in de ge-update versie van het reorganisatieplan aangegeven. De bonden en Defensie hebben het nieuwe plan tijdens de vergadering van 16 januari besproken.

Op 1 mei 2013 is het VustCo opgericht. De vorige reorganisatie van de grondgebonden vuursteun is in februari 2015 afgesloten met een evaluatierapport. Die reorganisatie had tot doel om zowel personele als materiële reducties door te voeren. De overgebleven capaciteit van de grondgebonden vuursteuneenheden werden samengevoegd in één vuursteuncommando, VustCo.

Na de reorganisatie bleek het gereedstellingsproces en de operationele inzet van het VustCo niet optimaal te zijn. Dit moet binnen de huidige/opgedragen kaders worden geoptimaliseerd.

In het reorganisatieplan wordt een aantal aanpassingen voorgesteld. Zo is er een 3-tal instructeurs mortieren extra opgenomen als gevolg van de vervanging 60 en 81 mm mortieren, waarbij ook de opleiding dient te worden ontwikkeld. Tevens zijn er op basis van voortschrijdend inzicht 3 nieuwe functies chauffeur Boxer omgezet naar chauffeur Bushmaster. Bovendien zijn er enkele transitiecode hersteld.

De bonden hebben tijdens de vergadering op 16 januari een paar opmerkingen gemaakt.

Zo bleek tijdens de vergadering dat er al enkele functies waren geïmplementeerd. Dat is uiteraard niet de bedoeling. Het Commando Landstrijdkrachten (CLAS) erkende dat dit niet had moeten gebeuren.

In het hoofdstuk ‘Algemene personele effecten’ vielen enkele tekstuele passages met betrekking tot de personele vulling op die vraagtekens oproepen. De bonden hebben geadviseerd deze teksten aan te passen.

In de functievergelijkingstabel stonden functies, bijvoorbeeld instructeur, 2 van de landmacht en 1 van de marine in de functie van sergeant. Dat wekt de suggestie dat er 3 gelijke functies zijn met gelijke rang. Dat klopt niet, een korporaal bij de marine heeft dezelfde somscore als een sergeant bij de landmacht. (de korporaal bij de marine is een onderofficier).

De landmacht heeft aangegeven dat er voor een aantal functies ‘beleidsruimte’ is gebruikt. De bonden hebben hierop gevraagd bij hoeveel functies er beleidsruimte is toegepast. Helaas kon het CLAS hier niet direct antwoord op geven.

Besluitvorming
De bonden hebben besloten dat het reorganisatieplan ‘ter kennisneming’ aan de Werkgroep Reorganisaties kan worden aangeboden. Voorwaarde is wel, dat de bonden op korte termijn de bijgestelde bijlagen ontvangen, zodat er duidelijkheid is over de gebruikte ‘beleidsruimte’ en de beleidsfactoren. Zo niet, dan zal het reorganisatieplan alsnog ‘ter behandeling’ moeten worden aangeboden (in plaats van ‘ter kennisname’). Het CLAS heeft toegezegd de gevraagde informatie zo snel mogelijk te verstrekken.

Getagged onder VustCo    vuursteuncommando   
Log in om reacties te plaatsen
Inloggen Registreren

LOGIN MET UW ACCOUNTGEGEVENS

Gebruikersnaam
Wachtwoord

Check overlegdata!

Check de agenda!

Wat betekent die afkorting?

vraagtekens

Vertegenwoordigers

Jef Stassen-100x150

Jacques van Hulsen-100x150

Jef Stassen
REO

Jacques van Hulsen
SOD, AFR, AP, PA

 

 

Ronald-van-Riel-100X150

Peter Wulms-100X150

Ronald van Riel
REO, AP

Peter Wulms
TWAV

 Nummerdor

 

Hanneke Nummerdor
PA

 

Betekenis afkortingen:
AFR -werkgroep algemene & financiële rechtstoestand
AP - werkgroep algemeen personeelsbeleid
PA - werkgroep postactieven
REO - werkgroep reorganisaties
SOD - georganiseerd overleg sector defensie
TWAV - technische werkgroep arbo en veiligheid

 

Sitevizier

Sitevizier is de online nieuwsbrief van de VBM. U kunt zich hier aanmelden.

Deze site maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

Ik begrijp het

De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM

De VBM is er voor:

Defensiemedewerkers

Burgers

MILITAIREN

BURGERS

Reservisten

Postactieven & Veteranen

RESERVISTEN

PA & VETERANEN

Contact

VBM

Bezoekadres: Ametisthorst 20, Den Haag
Postadres: Postbus 93037, 2509 AA Den Haag
Tel. 070-3155111

Voor uitgebreide contactinformatie kijk hier >>>

Ga snel naar:

BBTV Sitevizier
Helpdesk Lid worden