• Belastingservice VBM

Paraschool (DPS): niet alle aanbeveling OVV uitgevoerd

vrijdag, 06 april 2018 16:23
Paraschool (DPS): niet alle aanbeveling OVV uitgevoerd

Op 9 maart hebben de bonden ingestemd met de uitbreiding van het functiebestand van de Defensie Paraschool (DPS). Dit gebeurt in de wetenschap dat meer uitbreiding nodig is om alle aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV) uit te voeren.

In eerste instantie zijn al eerder binnen de commandogroep DPS 6 nieuwe functies in het kader van veiligheidsmanagement, onderwijsvernieuwing en kwaliteitsbewaking gerealiseerd. Op 9 maart ging het om de vervolgstappen. 

Aanleiding hiervoor zijn de aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) en het rapport van de Commissie van Toezicht.
Op 9 maart hebben bonden en CLAS gesproken over de versterking van de DPS met 10 VTE (functies) ter versterking van de instructiegroep Automatische Opening (IG AO) en de instructiegroep Vrije Val (IG VV).
Doel is het verlagen van de werkdruk bij de instructeurs zodat DPS de veiligheidsnormen die passen bij nieuwe sprongtechnieken kan waarborgen. Ook wordt een nieuwe instructiegroep Autonome Valschermen (IG AV) opgericht. Deze autonome valschermcapaciteit is bedoeld om SOF-eenheden (KCT en NLMARSOF) over grote afstanden te kunnen bevoorraden tijdens missies. Daarnaast vindt er versterking en een organisatorische wijziging plaats bij de Paraondersteuningsgroep (ParaOstgp), teneinde de instructiegroepen effectiever te kunnen ondersteunen.
Helaas heeft Defensie ook hiermee nog niet alle aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) kunnen uitvoeren. Volgens het CLAS omdat de financiële middelen er niet zijn. Maar volgens het CLAS zal Defensie na afronding van het voorliggende reorganisatieplan de nog niet uitgevoerde aanbevelingen oppakken.
Omdat de huidige, voorgestelde maatregelen de veiligheid van het personeel ten goede komen, hebben de bonden ingestemd met het plan. Zij zullen de gemaakte afspraak over het oppakken van de aanbevelingen, nauwlettend in de gaten houden.

Getagged onder DPS    parachutisten    ovv   
Log in om reacties te plaatsen
Inloggen Registreren

LOGIN MET UW ACCOUNTGEGEVENS

Gebruikersnaam
Wachtwoord

Check overlegdata!

Check de agenda!

Wat betekent die afkorting?

vraagtekens

Vertegenwoordigers

Jef Stassen-100x150

Jacques van Hulsen-100x150

Jef Stassen
REO

Jacques van Hulsen
SOD, AFR, AP, PA

 

 

Ronald-van-Riel-100X150

Peter Wulms-100X150

Ronald van Riel
REO, AP

Peter Wulms
TWAV

 Nummerdor

 

Hanneke Nummerdor
PA

 

Betekenis afkortingen:
AFR -werkgroep algemene & financiële rechtstoestand
AP - werkgroep algemeen personeelsbeleid
PA - werkgroep postactieven
REO - werkgroep reorganisaties
SOD - georganiseerd overleg sector defensie
TWAV - technische werkgroep arbo en veiligheid

 

Sitevizier

Sitevizier is de online nieuwsbrief van de VBM. U kunt zich hier aanmelden.

Deze site maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

Ik begrijp het

De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM

De VBM is er voor:

Defensiemedewerkers

Burgers

MILITAIREN

BURGERS

Reservisten

Postactieven & Veteranen

RESERVISTEN

PA & VETERANEN

Contact

VBM

Bezoekadres: Ametisthorst 20, Den Haag
Postadres: Postbus 93037, 2509 AA Den Haag
Tel. 070-3155111

Voor uitgebreide contactinformatie kijk hier >>>

Ga snel naar:

BBTV Sitevizier
Helpdesk Lid worden