Print deze pagina

Bonden akkoord met uitbreiding EODD

woensdag, 30 mei 2018 11:19
Bonden akkoord met uitbreiding EODD

De bonden hebben tijdens een vergadering op 20 april met Defensie gesproken over het reorganisatieplan van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EODD). De bonden zijn akkoord met het reorganisatieplan. Het wordt, met inachtneming van de gemaakte opmerkingen en toezeggingen, ter kennisneming aangeboden aan de Werkgroep Reorganisaties (WG REO).

Naar aanleiding van eerdere bezuinigingen had de C-LAS een werklaststudie laten uitvoeren. De conclusie hiervan was dat een personele uitbreiding nodig was om alle opgedragen werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Daar komt nog bij dat er een tekort is aan instructiecapaciteit voor munitieopleidingen. De EODD moet daarom worden uitgebreid met in totaal 28 VTE (voltijd equivalenten).

In het reorganisatieplan stonden zes extra functies bij de EODD-school/Instrgp Muntech met een tijdelijk karakter (drie jaar). De VBM heeft aangegeven het tijdelijke karakter hiervan onzin te vinden. De CLAS erkende dat deze functies inderdaad niet gemist kunnen worden en na 3 jaar vast zullen worden. De bonden hebben aangegeven dat deze functies dan direct als vaste functies aangemerkt moeten worden.

Na een kort beraad kwam de CLAS tot dezelfde conclusie.

Bij deze reorganisatie zullen de instructiestoelen met voorrang gevuld moeten worden, om de opleidingscapaciteit te vergroten en daarmee de instroom op operationele stoelen te verhogen. De niet-operationele stoelen zullen niet met voorrang gevuld hoeven worden aangezien de toenemende werklast gelijke tred houdt met de toenemende vulling die over vier jaar verdeeld is. Hierdoor ontstaan mogelijk twee Data Begin Geldigheid Eenheid en dus twee BCO’s. Dit zal in goed overleg met de bonden worden bepaald.

Getagged onder EODD   
Log in om reacties te plaatsen
Inloggen Registreren

LOGIN MET UW ACCOUNTGEGEVENS

Gebruikersnaam
Wachtwoord