• Belastingservice VBM

Oprichting C2OstCo

vrijdag, 01 juni 2018 12:21
Oprichting C2OstCo

C2OstCo staat voor Command & Control Ondersteuningscommando. Het C2OstCo wordt geformeerd door het samenvoegen van 101 Communicatie- en Informatiesystemen Bataljon (101CISbat), de School Verbindingsdienst (SVBDD) inclusief het Expertise Centrum (EC), de Instructie Ondersteuningsgroep SVBDD (IOGSVBDD) van de Logcie OTCMAN en de Command & Control Ondersteuning Groep (C2OstGp) van het Hoofdkwartier Operationeel Ondersteuningscommando Land (OOCL). Het C2OstCo wordt organisatorisch ingebed binnen de organisatie van het Operationeel Ondersteuningscommando Land (OOCL).

Het betreft in feite een herinrichting van functies bij de diverse betrokken onderdelen plus een uitbreiding van 21 functies.

De verhuizing vanuit de Bernardkazerne naar Stroe is volgens CLAS een 3 fase-verhuizing. Er is geld beschikbaar. Via het SBK 2012 zijn er instrumenten beschikbaar zoals tegemoetkoming verhuiskosten, verruiming tegemoetkoming in de kosten voor woon- werkverkeer bij opgelegde verplaatsing en huisvesting burgermedewerkers, mits aan de gestelde eisen wordt voldaan.

De bonden en Defensie hebben afspraken gemaakt over de vulling van de sleutelfuncties en bijstellingen van de functievergelijkingstabel. Met inachtneming van de gemaakte opmerkingen en toezeggingen kan het reorganisatieplan ‘ter kennisneming’ worden aangeboden aan de Werkgroep Reorganisaties (WG REO).
Foto: SGT1 Eva Klijn

Getagged onder C2OstCo   
Log in om reacties te plaatsen
Inloggen Registreren

LOGIN MET UW ACCOUNTGEGEVENS

Gebruikersnaam
Wachtwoord

Check overlegdata!

Check de agenda!

Wat betekent die afkorting?

vraagtekens

Vertegenwoordigers

Jef Stassen-100x150

Jacques van Hulsen-100x150

Jef Stassen
REO

Jacques van Hulsen
SOD, AFR, AP, PA

 

 

Ronald-van-Riel-100X150

Peter Wulms-100X150

Ronald van Riel
REO, AP

Peter Wulms
TWAV

 Nummerdor

 

Hanneke Nummerdor
PA

 

Betekenis afkortingen:
AFR -werkgroep algemene & financiële rechtstoestand
AP - werkgroep algemeen personeelsbeleid
PA - werkgroep postactieven
REO - werkgroep reorganisaties
SOD - georganiseerd overleg sector defensie
TWAV - technische werkgroep arbo en veiligheid

 

Sitevizier

Sitevizier is de online nieuwsbrief van de VBM. U kunt zich hier aanmelden.

Deze site maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

Ik begrijp het

De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM

De VBM is er voor:

Defensiemedewerkers

Burgers

MILITAIREN

BURGERS

Reservisten

Postactieven & Veteranen

RESERVISTEN

PA & VETERANEN

Contact

VBM

Bezoekadres: Ametisthorst 20, Den Haag
Postadres: Postbus 93037, 2509 AA Den Haag
Tel. 070-3155111

Voor uitgebreide contactinformatie kijk hier >>>

Ga snel naar:

BBTV Sitevizier
Helpdesk Lid worden