Print deze pagina

Oprichting C2OstCo

vrijdag, 01 juni 2018 12:21
Oprichting C2OstCo

C2OstCo staat voor Command & Control Ondersteuningscommando. Het C2OstCo wordt geformeerd door het samenvoegen van 101 Communicatie- en Informatiesystemen Bataljon (101CISbat), de School Verbindingsdienst (SVBDD) inclusief het Expertise Centrum (EC), de Instructie Ondersteuningsgroep SVBDD (IOGSVBDD) van de Logcie OTCMAN en de Command & Control Ondersteuning Groep (C2OstGp) van het Hoofdkwartier Operationeel Ondersteuningscommando Land (OOCL). Het C2OstCo wordt organisatorisch ingebed binnen de organisatie van het Operationeel Ondersteuningscommando Land (OOCL).

Het betreft in feite een herinrichting van functies bij de diverse betrokken onderdelen plus een uitbreiding van 21 functies.

De verhuizing vanuit de Bernardkazerne naar Stroe is volgens CLAS een 3 fase-verhuizing. Er is geld beschikbaar. Via het SBK 2012 zijn er instrumenten beschikbaar zoals tegemoetkoming verhuiskosten, verruiming tegemoetkoming in de kosten voor woon- werkverkeer bij opgelegde verplaatsing en huisvesting burgermedewerkers, mits aan de gestelde eisen wordt voldaan.

De bonden en Defensie hebben afspraken gemaakt over de vulling van de sleutelfuncties en bijstellingen van de functievergelijkingstabel. Met inachtneming van de gemaakte opmerkingen en toezeggingen kan het reorganisatieplan ‘ter kennisneming’ worden aangeboden aan de Werkgroep Reorganisaties (WG REO).
Foto: SGT1 Eva Klijn

Getagged onder C2OstCo   
Log in om reacties te plaatsen
Inloggen Registreren

LOGIN MET UW ACCOUNTGEGEVENS

Gebruikersnaam
Wachtwoord