Speciale operaties sneller, veiliger en effectiever

donderdag, 01 oktober 2020 17:24
Speciale operaties sneller, veiliger en effectiever

Speciale operaties kunnen sneller, veiliger en effectiever worden uitgevoerd als Special Operations Forces gebruik gaan maken van specifieke Special Operations Forces Ground Enablers (SOF GE). Daarom is er een reorganisatieplan (VRP) opgesteld om deze SOF GE capaciteit in te richten bij het Korps Commando Troepen (KCT). In het plan staan de benodigde randvoorwaarden en uitgangspunten beschreven.

 
De defensiebrede NLD SOF GE capaciteit zal enerzijds bestaan uit nieuwe capaciteit die wordt ingebed bij de SOF-eenheden, KCT en Netherlands Maritime Special Operation Forces (NLMARSOF). Anderzijds zal een deel van de bestaande ondersteuningscapaciteit binnen de Luchtmobiele brigade (11LMB), het Korps Mariniers (KMARNS) en het Operationeel Ondersteuningscommando Land (OOCL) worden omgevormd (en versterkt met hiervoor benodigd materieel). De toerusting, samenstelling, gereedstelling- en inzetfocus van deze eenheden zal zich specifiek richten op het ondersteunen van SOF-eenheden, maar ook de reguliere taakstelling moet gegarandeerd blijven. 

96 functies
Dit reorganisatieplan richt zich uitsluitend op dat deel van SOF GE, dat betrekking heeft op de capaciteit en middelen die direct bij het KCT beschikbaar komen. De kwantitatieve SOF GE uitbreiding van het KCT bedraagt 96 functies 

Surgical team
Daarnaast wordt het Instituut samenwerking Defensie Relatieziekenhuizen  (IDR) uitgebreid met 6 functies om een Special Operations Surgical Team (SOST) gericht op het Korps Commandotroepen in te voeren. Daarmee wordt voorzien in de noodzaak voor een mobiele chirurgische capaciteit om de risico’s van SOF-operaties te verminderen.Voor het inrichten van dit SOST financiert het CLAS 6 functies die worden ondergebracht bij het IDR, waarbij een randvoorwaarde is dat deze capaciteit met een notice to move van 24 uur kan worden ingezet. Het materieel voor het SOST wordt vanuit het Defensie Lifecycle Plan gefinancierd. De opslag en het beheer van dit materiaal is voorzien bij het KCT, in nauwe samenwerking met IDR/SOST.

Medezeggenschap
Het reorganisatieplan wordt besproken door Defensie en de bonden in de Werkgroep Reorganisaties. De VBM wil graag weten hoe de besluitvorming met betrekking tot de verdeling van de capaciteit met mensen en middelen defensiebreed heeft plaatsgevonden en/of welke medezeggenschapscommissie hierover is geraadpleegd.
Getagged onder SpecialForces    SpecOps    SOF    SOF GE   
Log in om reacties te plaatsen
Inloggen Registreren

LOGIN MET UW ACCOUNTGEGEVENS

Gebruikersnaam
Wachtwoord

Check overlegdata!

Check de agenda!

Wat betekent die afkorting?

vraagtekens

Vertegenwoordigers

Jef Stassen-100x150

Jacques van Hulsen-100x150

Jef Stassen
REO

Jacques van Hulsen
SOD, AFR, AP, PA

 

 

Ronald-van-Riel-100X150

Peter Wulms-100X150

Ronald van Riel
REO, AP

Peter Wulms
TWAV

 Nummerdor

 

Hanneke Nummerdor
PA

 

Betekenis afkortingen:
AFR -werkgroep algemene & financiële rechtstoestand
AP - werkgroep algemeen personeelsbeleid
PA - werkgroep postactieven
REO - werkgroep reorganisaties
SOD - georganiseerd overleg sector defensie
TWAV - technische werkgroep arbo en veiligheid

 

Sitevizier

Sitevizier is de online nieuwsbrief van de VBM. U kunt zich hier aanmelden.

Deze site maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

Ik begrijp het

De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM

De VBM is er voor:

Defensiemedewerkers

Burgers

MILITAIREN

BURGERS

Reservisten

Postactieven & Veteranen

RESERVISTEN

PA & VETERANEN

Contact

VBM

Bezoekadres: Ametisthorst 20, Den Haag
Postadres: Postbus 93037, 2509 AA Den Haag
Tel. 070-3155111

Voor uitgebreide contactinformatie kijk hier >>>

Ga snel naar:

BBTV Sitevizier
Helpdesk Lid worden