• Belastingservice VBM

Oprichting Opleiding Detachement F-35 in Arizona

woensdag, 07 februari 2018 06:00
Oprichting Opleiding Detachement F-35 in Arizona

Nederlandse F-35 jachtvliegers zullen vanaf begin 2019 de F-35 type opleidingen gaan volgen binnen het F-35 Pilot Training Centre (PTC). Dit is gelegen op Luke Air Force Base (AFB) te Arizona, Verenigde Staten. Daartoe moet er een Nederlands Opleiding Detachement F-35 (NODF) worden opgericht.

Op het PTC worden jachtvliegers opgeleid. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om voor onderhoudspersoneel On the Job Training (OJT) te verzorgen.
Tot 2023 wordt het onderhoud van de Nederlandse F-35 jachtvliegtuigen in Luke AFB verzorgd door ingehuurd personeel. Dit wordt door de VS verzorgd. Op termijn bestaat de mogelijkheid om Nederlands onderhoudspersoneel in te zetten binnen het PTC. Maar omdat dit vooralsnog niet aan de orde is, wordt deze optie buiten dit reorganisatietraject gehouden.

Nederland zal van 2019 tot 2023 een aantal F-35 jachtvliegtuigen op Luke AFB stationeren. Als begin 2019 de eerste Nederlandse cursisten instromen, moet het NODF gereed zijn om hen te faciliteren. Na de conversiefase (omscholing) blijven er F-35’s achter, waarbij ook het aantal cursisten vermindert. Na afloop van de conversiefase kunnen gemiddeld 5 cursisten per jaar worden opgeleid.

Op 10 januari hebben de bonden en de luchtmacht gesproken over dit reorganisatieplan, voor de oprichting van het NODF op Luke AFB.
De bonden hebben enkele opmerkingen gemaakt en vragen gesteld.

  •  Desgevraagd geeft de CLSK aan dat de reguliere plaatsingsduren en processen zoals die door DCIOD worden gehanteerd, worden gevolgd;
  •  In het hoofdstuk ‘Algemene personele aspecten’ wordt aangegeven wat er gaat gebeuren bij een andere waardering van de betreffende functies in de nabije toekomst. Desgevraagd geeft de CLSK aan dat personeel op de betreffende functie geen nadeel mag ondervinden van een eventuele lagere waardering gedurende de plaatsing of daarna. Mocht de functie bij definitieve vaststelling lager worden gewaardeerd, dan wordt maatwerk toegepast waarbij de militair niet wordt geschaad in zijn of haar rechtspositie. Daarnaast onderschrijft de CLSK de opmerking dat bij een eventuele hogere herwaardering deze hogere rang met terugwerkende kracht wordt toegekend.
  •  In de functieomschrijvingen wordt aangegeven dat de DCP een functie-eis is. Dit is onjuist. De CLSK onderschrijft de opmerking van de bonden; de functie-eis DCP wordt uit de functiebeschrijvingen verwijderd.
  •  De bonden hebben geconstateerd dat de DMC in voorliggend plan de medezeggenschap heeft ingevuld. Gezien de situatie geen probleem. Wel moet er aandacht zijn voor de vervolgsituatie met betrekking tot de medezeggenschap. De zeggenschap blijft nadrukkelijk een aandachtpunt in de internationale omgeving.
Besluitvorming
Op de vraag van de CLSK of het reorganisatieplan ter kennisneming kan worden aangeboden aan de Werkgroep Reorganisaties is door de aanwezige bonden bevestigend geantwoord.
Getagged onder USA    F35    NODF   
Log in om reacties te plaatsen
Inloggen Registreren

LOGIN MET UW ACCOUNTGEGEVENS

Gebruikersnaam
Wachtwoord

Check overlegdata!

Check de agenda!

Wat betekent die afkorting?

vraagtekens

Vertegenwoordigers

Jef Stassen-100x150

Jacques van Hulsen-100x150

Jef Stassen
REO

Jacques van Hulsen
SOD, AFR, AP, PA

 

 

Ronald-van-Riel-100X150

Peter Wulms-100X150

Ronald van Riel
REO, AP

Peter Wulms
TWAV

 Nummerdor

 

Hanneke Nummerdor
PA

 

Betekenis afkortingen:
AFR -werkgroep algemene & financiële rechtstoestand
AP - werkgroep algemeen personeelsbeleid
PA - werkgroep postactieven
REO - werkgroep reorganisaties
SOD - georganiseerd overleg sector defensie
TWAV - technische werkgroep arbo en veiligheid

 

Sitevizier

Sitevizier is de online nieuwsbrief van de VBM. U kunt zich hier aanmelden.

Deze site maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

Ik begrijp het

De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM

De VBM is er voor:

Defensiemedewerkers

Burgers

MILITAIREN

BURGERS

Reservisten

Postactieven & Veteranen

RESERVISTEN

PA & VETERANEN

Contact

VBM

Bezoekadres: Ametisthorst 20, Den Haag
Postadres: Postbus 93037, 2509 AA Den Haag
Tel. 070-3155111

Voor uitgebreide contactinformatie kijk hier >>>

Ga snel naar:

BBTV Sitevizier
Helpdesk Lid worden