• image
  • Download de VBM-app

KMar past reorganisatieplan Operations Center aan

maandag, 22 juni 2015 12:13
KMar past reorganisatieplan Operations Center aan

De KMar gaat over naar ‘informatie gestuurd optreden’. De nieuwe (informatiegerichte) aansturing leidt tot een totaal nieuwe organisatie. Brigadecommandanten zijn niet langer verantwoordelijk voor de operationele aansturing. De belangrijkste veranderingen zijn het oprichten van een Landelijk Tactisch Commando en het verdwijnen van de districtsstaven. 

Daarom gaat de hele operationele organisatie in 3 fases op de schop. De oprichting van een Operations Center (OPSCENT) is de tweede fase.

De VBM heeft op 29 mei laten weten dat de KMar bij die oprichting rekening moet houden met het feit dat werknemers al gedurende langere tijd in een werkorganisatie werken (eerst PTTC, nu OPSCENT om vervolgens terecht te komen in een Landelijk Tactisch Commando – dat overigens al bestaat en op dit moment 4 arbeidsplaatsen telt). Het is belangrijk dat de KMar goed in beeld heeft om wie het gaat.
Volgens de KMar is dat ook zo.

Uiteindelijk (= per 1 januari 2017) zal het Landelijk Tactisch Commando 145 arbeidsplaatsen tellen. De oprichting van OPSCENT in stap 2 levert geen bijdrage aan de bezuiniging van 4,7 miljoen euro (circa 120 arbeidsplaatsen) die KMar kreeg opgelegd van de regering. De KMar gaat deze bezuiniging volledig realiseren in stap 3, bij de uitbouw van het Landelijk Tactisch Commando.

De VBM wil dat de KMar al in fase 2 duidelijk maakt welke functies als gevolg hiervan moeten verdwijnen. Voorkomen moet worden dat personeel van de ene reorganisatie in de andere valt.

De KMar vindt het essentieel om de operatie vanuit één centrale locatie aan te sturen. Dat wordt waarschijnlijk Camp New Amsterdam te Huis ter Heide. Volgens de KMar maakt de verhuizing echter geen deel uit van het plan om OPSCENT per 1 januari 2016 op te richten. De VBM vindt dat de verhuizing een gevolg is van dit plan en daarom er wel degelijk deel van uit maakt.

Op de vraag van de VBM of er veel overtolligheid dreigt te ontstaan, geeft de KMar aan een minimale overtolligheid te verwachten. Op deze reorganisatie is het SBK 2012 van toepassing. De VBM heeft aangegeven dat deze reorganisatie deel uit maakt van een brede reorganisatie en er vanuit die optiek ook een samenhang is tussen de plannen. Bij de uitvoering van de personeelsvullingsplannen moet je hier rekening mee houden.

De bonden hebben geëist dat de KMar hoofdstuk 7, de algemene personele aspecten, moet aanpassen. Daarbij moet de KMar in ieder geval aandacht besteden aan:

- het verhuizingaspect: zowel de interim- als de definitieve oplossing;
- hoe gaat men om met burgermedewerkers ouder dan 55 jaar;
- hoe zal er worden omgegaan met de boventalligheid, zodat dit niet zal leiden tot overtolligheid;
- de werkorganisaties: inzicht in het personeelsbestand en de rechtsposities van de mensen;
- de opleidingsaspecten, waaronder bij de High-Risk Pelotons: als er opleidingen zijn die raakvlakken hebben met dit reorganisatieplan, moet iedereen hierop kunnen opteren en mag er geen voorselectie plaatsvinden.

De KMar zal de wijzigingen verwerken en de stukken daarna wederom aanbieden.

Medezeggenschap
Men wil OPSCENT per 1 januari 2016 implementeren. De oprichting heeft alleen betrekking op de districten Schiphol en de Landelijke Buitenlandse eenheden.

Volgens de bonden zijn er ook andere eenheden in het reorganisatieplan opgenomen en dit past niet binnen de afspraken. De KMar heeft aangegeven dat dit op zich juist is, maar dat op verzoek van een aantal eenheden hier bewust voor is gekozen. Immers, deze reorganisatie heeft een uitstraling naar de gehele KMar organisatie.

De bonden hebben hier begrip voor, maar hebben ook aangegeven dat de andere eenheden binnen de KMar niet rechtstreeks in de formatie geraakt worden door de implementatie van dit plan. Daarom adviseren de bonden om alleen de betrokken eenheden op te nemen in de TRMC (Tijdelijke Reorganisatie Medezeggenschaps Commissie) en via de TRMC een werkgroep in te richten met vertegenwoordigers van alle eenheden.

Log in om reacties te plaatsen
Inloggen Registreren

LOGIN MET UW ACCOUNTGEGEVENS

Gebruikersnaam
Wachtwoord

Check overlegdata!

Check de agenda!

Wat betekent die afkorting?

vraagtekens

Vertegenwoordigers

Jef Stassen-100x150

Jacques van Hulsen-100x150

Jef Stassen
REO

Jacques van Hulsen
SOD, AFR, AP, PA

 

 

Louis Schipper-100X150

Peter Wulms-100X150

Louis Schipper
REO, AP

Peter Wulms
TWAV

Betekenis afkortingen:
AFR -werkgroep algemene & financiële rechtstoestand
AP - werkgroep algemeen personeelsbeleid
PA - werkgroep postactieven
REO - werkgroep reorganisaties
SOD - georganiseerd overleg sector defensie
TWAV - technische werkgroep arbo en veiligheid

 

Sitevizier

Sitevizier is de online nieuwsbrief van de VBM. U kunt zich hier aanmelden.

Deze site maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

Ik begrijp het

De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM

De VBM is er voor:

Defensiemedewerkers

Burgers

MILITAIREN

BURGERS

Reservisten

Postactieven & Veteranen

RESERVISTEN

PA & VETERANEN

Contact

VBM

Bezoekadres: Ametisthorst 20, Den Haag
Postadres: Postbus 93037, 2509 AA Den Haag
Tel. 070-3155111

Voor uitgebreide contactinformatie kijk hier >>>

Ga snel naar:

BBTV Sitevizier
Helpdesk Lid worden