• Belastingservice VBM

Landelijk Tactisch Commando verder uitgebouwd in 2017

dinsdag, 03 januari 2017 14:21
Landelijk Tactisch Commando verder uitgebouwd in 2017

Voor de bonden is altijd belangrijk geweest, dat het startpunt voor een reorganisatie, de zogenaamde ‘Ist’ situatie, duidelijk en correct is. Dit is zeker belangrijk wanneer er binnen een organisatie veel TTW aanstellingen (tijdelijke tewerkstellingen), pilots en projectorganisaties zijn.

 

De KMar is bezig met een transformatie van ‘gebiedsgebonden optreden’ naar ‘informatie gestuurd optreden’ (IGO). Op 1 januari 2015 werd het Landelijk Tactisch Commando (LTC) opgericht. Dat was onderdeel van stap 1. In stap 2 zijn het Operatiecentrum (OPSCENT) en het eskadron Hoog Risico Beveiligen (HRB) opgericht Dit jaar is het tijd voor stap 3: het verder uitbouwen tot een volledig operationeel LTC.
In de eindsituatie van deze reorganisatie bestaan de huidige districtsstaven niet meer. Operaties worden tactisch aangestuurd vanuit het LTC, dat voor een belangrijk deel op Camp New Amsterdam (CNA) te Huis ter Heide gehuisvest wordt.

De brigades blijven de thuisbasis voor de uitvoerende eenheden van de KMar. De brigadecommandanten BC’s ressorteren direct onder C-LTC. Voor de brigades CARIB, BSB en Recherche geldt dat zij een meer autonome positie onder C-LTC houden aangaande hun specifieke operationele processen en de daaraan gekoppelde ondersteuning. De brigade Utrecht wordt in stap 3 ontmanteld. De formatie van de brigade wordt gebruikt bij het inrichten van het LTC, stap 3.

Bij een aantal (operationele) eenheden die vanuit de oude organisatie overgaan naar de nieuwe LTC organisatie, blijven de werkzaamheden ongewijzigd. De bonden hebben ervoor gepleit om deze zoveel als mogelijk als ‘black box’ te beschouwen. Bij een aantal brigades hebben kleine organisatiewijzigingen plaatsgevonden waarbij de grootste groep medewerkers ook als een ‘black box’ overgaan naar het LTC.

Is de ‘Ist’ situatie duidelijk en correct?

Veel medewerkers binnen het TCB (Targeting Centre Borders) maar ook bij andere afdelingen verrichtten al lange tijd werkzaamheden die afwijken van hun functiebeschrijving. Dit heeft vaak te maken met pilots en projectorganisaties. Voor deze medewerkers is een inlegvel opgenomen in het personeelsdossier zodat men rechten kan ontlenen aan de eerder opgedragen werkzaamheden. In de BCO LTC, stap 3 zal hier zo mogelijk rekening mee worden gehouden.

Ook de evaluaties van recente reorganisatietrajecten zijn nog niet altijd geborgd in de ‘Ist’ situatie. De bonden hebben hier sterk op aangedrongen. Het gaat hier immers om de rechtspositie van het personeel.

Inmiddels heeft de KMar zoveel als mogelijk de functies gedetecteerd en deze in de ‘Ist’ gecorrigeerd zodat de functies vanuit de juiste uitgangssituatie zijn voorzien.

Fouten in functievergelijkingstabel

De bonden hebben helaas moeten constateren dat nog fouten in de functievergelijkingstabel zitten. De FVT kwam niet overeen met wat in het cVRP was beschreven. De bonden kunnen daardoor helaas nog geen oordeel op het cVRP LTC, stap3.

De verwachting is dat in de Begeleidingscommissie (BCO) op basis van maatwerk nog veel personele zaken zullen moeten worden opgelost. Ook daarbij is een juiste functievergelijkingstabel cruciaal. De KMar heeft toegezegd dat de FVT zal worden verduidelijkt, op de wijze zoals de bonden hebben aangegeven.

Onder voorwaarde dat de KMar de cVRP en FVT correct aanpast, streven de bonden naar een schriftelijke afhandeling.

Getagged onder LTC    informatiegestuurd   
Log in om reacties te plaatsen
Inloggen Registreren

LOGIN MET UW ACCOUNTGEGEVENS

Gebruikersnaam
Wachtwoord

Check overlegdata!

Check de agenda!

Wat betekent die afkorting?

vraagtekens

Vertegenwoordigers

Jef Stassen-100x150

Jacques van Hulsen-100x150

Jef Stassen
REO

Jacques van Hulsen
SOD, AFR, AP, PA

 

 

Ronald-van-Riel-100X150

Peter Wulms-100X150

Ronald van Riel
REO, AP

Peter Wulms
TWAV

 Nummerdor

 

Hanneke Nummerdor
PA

 

Betekenis afkortingen:
AFR -werkgroep algemene & financiële rechtstoestand
AP - werkgroep algemeen personeelsbeleid
PA - werkgroep postactieven
REO - werkgroep reorganisaties
SOD - georganiseerd overleg sector defensie
TWAV - technische werkgroep arbo en veiligheid

 

Sitevizier

Sitevizier is de online nieuwsbrief van de VBM. U kunt zich hier aanmelden.

Deze site maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

Ik begrijp het

De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM

De VBM is er voor:

Defensiemedewerkers

Burgers

MILITAIREN

BURGERS

Reservisten

Postactieven & Veteranen

RESERVISTEN

PA & VETERANEN

Contact

VBM

Bezoekadres: Ametisthorst 20, Den Haag
Postadres: Postbus 93037, 2509 AA Den Haag
Tel. 070-3155111

Voor uitgebreide contactinformatie kijk hier >>>

Ga snel naar:

BBTV Sitevizier
Helpdesk Lid worden