• Informatiepunt Chroom-6
  • Teken die petitie!

Inzet Defensie tegen ondermijnende criminaliteit

woensdag, 23 juni 2021 17:08
Inzet Defensie tegen ondermijnende criminaliteit

Op 18 oktober 2019 heeft Minister van Justitie & Veiligheid de Tweede Kamer geïnformeerd over een breed offensief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit (BOTOC). Directe aanleiding was de moord op advocaat Derk Wiersum. Dit heeft ook gevolgen voor Defensie.

In het BOTOC worden de contouren geschetst, hoe de georganiseerde ondermijnende criminaliteit terug te dringen. Het BOTOC kent een drietal hoofdthema’s, te weten:

 - Bewaken en beveiligen (B&B)

 - Multidisciplinair Interventie Team (MIT)

 - Preventieve aanpak en lokale en regionale aanpak

Defensie gaat een bijdrage leveren aan het Bewaken en Beveiligen en aan het Multidisciplinair Interventie Team. De KMar heeft op 16 juni hierover gesproken met de bonden.

MIT

Het MIT is een nieuwe multidisciplinaire eenheid met als doelstelling het structureel opsporen en ontmantelen van criminele netwerken, het oppakken van kopstukken, het in beslag nemen van crimineel vermogen voor de verschillende afpakdoeleinden, het opwerpen van barrières voor crimineel handelen en voor het verkrijgen van crimineel geld. Het MIT is een samenwerkingsverband van Douane, Belastingdienst, FIOD, Defensie, politie en Openbaar Ministerie dat wordt ingebed bij de politie. De omvang van het MIT groeit stapsgewijs uit tot in totaal ongeveer 400 vte (voltijds equivalenten) in 2024.

Welke bijdrage levert Defensie aan het MIT?

Enerzijds betreft dit 19 vte die fysiek worden ingebracht (2 vte CLAS en 17 vte KMar). Deze capaciteiten worden organisatorisch ingedeeld bij die organisatieonderdelen van CLAS en KMar die een nauwe relatie hebben met de te verrichten werkzaamheden, maar worden tewerkgesteld bij en aangestuurd door het MIT.

Anderzijds gaat het om 15 vte specialistische ondersteuning op het gebied van heimelijke observatie en het Team Criminele Inlichtingen (TCI), ter ondersteuning van het MIT. Laatstgenoemde capaciteiten worden, ook voor politie en FIOD, ingebed in en operationeel aangestuurd door de daarvoor aangewezen eenheden van de moederorganisaties. De capaciteit voor heimelijke observatie wordt aldus ingedeeld bij de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten (BSB) en de capaciteit voor het TCI bij de Brigade Recherche van de KMar.

Daarnaast zit er versterking aan te komen voor CLAS en Defensie Cyber Commando (DCC) en voor het realiseren van intensiveringsopties in het Caribisch gebied. Voor CLAS betreft dit versterking van EODD, advanced search capaciteit en het Defensie Instituut voor Inlichtingen en Veiligheid (DIVI). Voor het DCC betreft dit een beperkte versterking. Deze capaciteiten maken deel uit van de reguliere bedrijfsvoering van Defensie en zijn breder inzetbaar dan alleen ten behoeve van het MIT.

Deze reorganisatie betreft een formatieve uitbreiding van maximaal 34 vte operationele capaciteit, organisatorisch ingedeeld bij staf CLAS (1 vte), JISTARC (1 vte), STC KMar (2 vte), BRECH (13 vte), BSB (13 vte) en Intell (4 vte).

Daarnaast wordt de capaciteit voor staf en ondersteuning versterkt. Dit betreft een versterking van BRECH (2 vte-en), STC KMar (2 vte-en) en staf LTC (3 vte-en).

Bij de Najaarsnota 2019 heeft de Ministerraad besloten om voor 2020 incidenteel reeds 110M€ toe te kennen ten behoeve van een voortvarende start van de uitwerking van het BOTOC. Dit heeft ertoe geleid dat binnen Defensie een 9-tal tijdelijke functies zijn aangemaakt om in multidisciplinair verband te werken aan de uitwerking van het MIT. Deze 9 tijdelijke functies zijn middels voorlopige maatregelen bij de diverse eenheden ingesteld voor de duur van 3 jaar. Met deze reorganisatie worden ook deze functies (met einddatum) ingebed in de diverse eenheden.

Bewaken en beveiligen

De bijdrage van Defensie aan het hoofdthema B&B bestaat uit uitbreiding en kwalitatieve doorontwikkeling van de bewakings- en beveiligingscapaciteit van de KMar. Onderdeel hiervan is de kwalitatieve doorontwikkeling en kwantitatieve uitbreiding van het Eskadron Hoog Risico Beveiliging (HRB). Hiermee worden de differentiatiemogelijkheden en flexibiliteit voor het gezag – en daarmee voor het stelsel B&B – vergroot. Daarnaast wordt de capaciteit voor maatregelenadviezen vergroot.

De formatieve ruimte benodigd voor de uitvoering van de taken betreft 39 VTE.

(Foto: Defensie)

Log in om reacties te plaatsen
Inloggen Registreren

LOGIN MET UW ACCOUNTGEGEVENS

Gebruikersnaam
Wachtwoord

Check overlegdata!

Check de agenda!

Wat betekent die afkorting?

vraagtekens

Vertegenwoordigers

Jef Stassen-100x150

Jacques van Hulsen-100x150

Jef Stassen
REO

Jacques van Hulsen
SOD, AFR, AP, PA

 

 

Ronald-van-Riel-100X150

Peter Wulms-100X150

Ronald van Riel
REO, AP

Peter Wulms
TWAV

 Nummerdor

 

Hanneke Nummerdor
PA

 

Betekenis afkortingen:
AFR -werkgroep algemene & financiële rechtstoestand
AP - werkgroep algemeen personeelsbeleid
PA - werkgroep postactieven
REO - werkgroep reorganisaties
SOD - georganiseerd overleg sector defensie
TWAV - technische werkgroep arbo en veiligheid

 

Sitevizier

Sitevizier is de online nieuwsbrief van de VBM. U kunt zich hier aanmelden.

Deze site maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

Ik begrijp het

De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM

De VBM is er voor:

Defensiemedewerkers

Burgers

MILITAIREN

BURGERS

Reservisten

Postactieven & Veteranen

RESERVISTEN

PA & VETERANEN

Contact

VBM

Bezoekadres: Ametisthorst 20, Den Haag
Postadres: Postbus 93037, 2509 AA Den Haag
Tel. 070-3155111

Voor uitgebreide contactinformatie kijk hier >>>

Ga snel naar:

BBTV Sitevizier
Helpdesk Lid worden