• Teken die petitie!

Marine

MD-beleid onderofficieren CZSK ontspoort

MD-beleid onderofficieren CZSK ontspoort

maandag, 26 april 2021 15:39

Mag alleen technisch personeel dat in het ‘management development’-traject zit (MD) nog chef technische dienst worden aan boord van een marineschip? CZSK heeft, naar nu blijkt, een (groot) aantal chef technische dienst-functies (CTD) aan boord van schepen uit de vacaturebank gehaald. Ook heeft CZSK de belangstellingsregistratie van onderofficieren die belangstelling hebben getoond voor deze functies, verwijderd.

Stap gezet naar inrichten Ground Enabling capaciteit

Eind vorig jaar bleek dat Defensie bij het reorganisatieplan ‘Inrichten SOF Ground Enabling Capaciteit CZSK’ niet de juiste procedures uit het URD had gevolgd (Uitvoeringsregeling Reorganisaties Defensie). De bonden konden toen niet akkoord gaan met het plan. Het betreft hier namelijk een defensieonderdeel-overschrijdende reorganisatie en dat betekent dat er een Tijdelijke Reorganisatie Medezeggenschapscommissie (TRMC) ingericht moet worden. Dat was niet gebeurd. Het was ook niet duidelijk welke medezeggenschapscommissie(s) betrokken zijn geweest bij het opstellen van de kaders en randvoorwaarden van de plannen.

VBM wil vinger aan pols bij KMTO

VBM wil vinger aan pols bij KMTO

maandag, 28 september 2020 14:03

De VBM heeft van de achterban vernomen dat de evaluatie van reorganisatie van de Koninklijke Marine Technische Opleidingen (KMTO) is afgerond en dat de gestelde doelstellingen niet zijn gehaald. Normaal gesproken krijgen de bonden geen inzage in de evaluatierapporten tenzij dit eerder is overeengekomen of als er algemene personele aspecten aan de orde zijn.

Duidelijkheid voor personeel JIVC Opsroom Den Helder

Een tijd geleden is als gevolg van een reorganisatie bij DMO afgesproken dat medewerkers die geplaatst zijn bij JIVC Opsroom Den Helder ‘lock, stock and barrel’ over zouden gaan naar CZSK. De ontvangende partij (CZSK) zou conform afspraak een en ander formeel afhechten.

Bonden stemmen in met reorganisatie RSTA-squadrons

De Reconnaissance, Surveillance & Target Acquisition Squadrons (RSTA-Squadrons) van het Korps Mariniers worden gereorganiseerd. De RSTA-squadrons zijn opgericht tijdens de grote reorganisatie van de operationele eenheden Korps Mariniers in 2013. Vanwege de toenmalige bezuinigingen zijn de staven van deze squadrons klein opgezet. In de praktijk blijkt dat niet goed te werken.

Evaluatie reorganisatie Technisch domein

Evaluatie reorganisatie Technisch domein

maandag, 23 maart 2020 10:31

In 2017 is de reorganisatie Technisch Domein (TD) doorgevoerd. In 2019 heeft (halverwege de transitieperiode) een evaluatie plaatsgevonden. Normaalgesproken is een evaluatie een onderwerp voor de medezeggenschap. Maar omdat aan deze reorganisatie ook rechtspositionele gevolgen verbonden zijn, hebben de bonden inzage gevraagd.

Versterking groepscommandanten OEM

Versterking groepscommandanten OEM

maandag, 23 maart 2020 09:47

De operationele gevechtsondersteuning van CZSK moet worden verbeterd. Hiertoe wordt de staf van de groepscommandant operationele eenheden mariniers (GC-OEM) uitgebreid.

Bonden met marine in gesprek over wisselbemanningen

Het CZSK is een proef (pilot) aan het uitvoeren met wisselbemanningen. Eén van de belangrijkste doelstellingen hiervan is, om meer zekerheid te creëren voor het personeel, zodat duidelijk is wanneer men van huis is en wanneer men thuis is. Onlangs is Zr. Ms. Groningen (Ocean-going Patrol Vessel) aangewezen voor de pilot. Dit schip is (recentelijk) voor een periode van twee jaar in de West gestationeerd en de bemanningen worden om de 3 maanden gewisseld.

Oprichting Fleet Marine Squadron en versterking SATG

Het Fleet Marine Squadron (FMS) is een nieuw organisatieonderdeel, dat taken gaat uitvoeren op het gebied van maritieme beveiliging lager in het geweldsspectrum. Denk in eerste instantie aan de ‘Vessel Protection Detachments’ (VPD’s) en de ‘Guard Teams’(GT’s), die nu nog door de Marine Combat Group van het Korps Mariniers uitgevoerd worden. Maar het FMS zal ook voorzien in capaciteit voor ‘Maritime Force Protection’ (MFP).

Vast detachement op Sint Maarten

Vast detachement op Sint Maarten

woensdag, 03 april 2019 15:54

De bonden hebben op 22 maart het plan goedgekeurd om het nu nog roterende detachement Sint Maarten (SXM) om te zetten naar vaste plaatsingen. Dit naar het voorbeeld van de structuur bij het 32e Raiding Squadron op Aruba. Ook de twee nevenarbeidsplaatsen voor de FRISC-bestuurders vanuit Surface Assault and Training Group (SATG) Korps Mariniers binnen het roterend element worden daarbij meegenomen. Een deel van het geld van het nog uit te voeren project Fleet Marine Squadron (FMS) gaat het Commando Zeestrijdkrachten (CZSK) daarvoor gebruiken.

Pagina 1 van 5

Check overlegdata!

Check de agenda!

Wat betekent die afkorting?

vraagtekens

Vertegenwoordigers

Jef Stassen-100x150

Jacques van Hulsen-100x150

Jef Stassen
REO

Jacques van Hulsen
SOD, AFR, AP, PA

 

 

Ronald-van-Riel-100X150

Peter Wulms-100X150

Ronald van Riel
REO, AP

Peter Wulms
TWAV

 Nummerdor

 

Hanneke Nummerdor
PA

 

Betekenis afkortingen:
AFR -werkgroep algemene & financiële rechtstoestand
AP - werkgroep algemeen personeelsbeleid
PA - werkgroep postactieven
REO - werkgroep reorganisaties
SOD - georganiseerd overleg sector defensie
TWAV - technische werkgroep arbo en veiligheid

 

Sitevizier

Sitevizier is de online nieuwsbrief van de VBM. U kunt zich hier aanmelden.

Deze site maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

Ik begrijp het

De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM

De VBM is er voor:

Defensiemedewerkers

Burgers

MILITAIREN

BURGERS

Reservisten

Postactieven & Veteranen

RESERVISTEN

PA & VETERANEN

Contact

VBM

Bezoekadres: Ametisthorst 20, Den Haag
Postadres: Postbus 93037, 2509 AA Den Haag
Tel. 070-3155111

Voor uitgebreide contactinformatie kijk hier >>>

Ga snel naar:

BBTV Sitevizier
Helpdesk Lid worden