• Actie bij Defensie
  • Download de VBM-app

Marine

11 echte functies voor onderhoudsploeg MBV’n

11 echte functies voor onderhoudsploeg MBV’n

woensdag, 30 september 2015 16:52

Het Commando Zeestrijdkrachten (CZSK) ziet af van het plan om 11 functies op een Mijnen Bestrijdingsvaartuig (MBV) dat in Zeebrugge groot onderhoud krijgt tijdelijk ‘uit te zetten’. Op die manier wilde CZSK de plaatsing van een vaste onderhouds- en begeleidingsploeg in Zeebrugge financieren.

Tijdelijke transitiecode 4 onacceptabel

Tijdelijke transitiecode 4 onacceptabel

maandag, 20 juli 2015 11:17

De bonden hebben op 8 juli 2015 bezwaar gemaakt tegen het plan om een vaste Nederlandse onderhouds- en begeleidingsploeg voor mijnenbestrijdingsvaartuigen (MBV’n) in Zeebrugge te plaatsen. De marine wil zo’n ploeg, van 11 arbeidsplaatsen, maken om de coördinatie en het toezicht op onderhoud en reparaties aan boord van de MBV’n te verbeteren. In de huidige situatie voert een deel van de bemanning het onderhoud uit. Dat heeft nadelen en leidt, zo blijkt, tot onvrede bij het personeel.

(Nog geen) reorganisatie 32e marinierscompagnie

In Nederland zijn de Operationele Eenheden van het Korps Mariniers ingericht volgens een squadron structuur. De reorganisatie van de 32e Marinierscompagnie (MCC) op Aruba heeft tot doel om deze structuur te kopiëren naar het Mariniers Squadron Carib (MSC). Hierdoor ontstaat uniformiteit tussen de verschillende squadrons.

Nederlandse registratie DASH: hoogste tijd!

Met name de VBM heeft na de reorganisatie van (militair) vliegveld HATO (2007/2008) op Curaçao voortdurend aandacht gevraagd voor het feit dat de in Canada geleasde DASH 8 patrouillevliegtuigen niet, zoals contractueel is overeengekomen, voorzien worden van een Nederlandse registratie. Defensie heeft dit dossier laten versloffen, zo blijkt 21 april in het overleg.

Centrale bottelarij Den Helder weer naar CZSK

Als Defensie de catering (Paresto) uitbesteedt, dan worden de fysieke distributiecentra weer een onderdeel van het krijgsmachtdeel waartoe ze behoorden. In dat geval gaat de Centrale Bottelarij in Den Helder weg uit de Paresto organisatie.

Patstelling Internationale ondersteuning CZMCARIB

Het was de bedoeling om de internationale ondersteuning van CZMCARIB onder te brengen bij het DienstenCentrum Internationale Ondersteuning Defensie (DCIOD). Dit voor zover dat doelmatig is en alleen voor wat betreft taken die overdraagbaar zijn. De reorganisatie betekent een taakuitbreiding voor het DCIOD. Defensie heeft in 2012 met de bonden afgesproken om bij de uitvoering van de reorganisatie een pas op de plaats te maken. En dat levert nu problemen op.

Officiersfuncties alleen bij MD-status?

Officiersfuncties alleen bij MD-status?

woensdag, 08 oktober 2014 13:21

Onderofficieren die gedurende een langere periode uitstekend functioneren kunnen via het zogeheten MD-traject, door tussenkomst van een selectiecommissie, in aanmerking komen voor de status 'MD'. MD staat voor management development.

Ontslag dreigt bij dubbel geplaatst personeel DMI

Bij de Directie Materiële Instandhouding (DMI), het voormalige Marinebedrijf, dreigt ontslag voor degenen die tijdens de reorganisatie van het Commando Zeestrijdkrachten (CZSK) 2013 bij DMI dubbel geplaatst zijn (twee personen op één functie). Maar volgens de VBM is in de Begeleidingscommissie (BCO) CZSK 2013 toegezegd dat er plaats was in de herberg, ook voor dubbel geplaatste medewerkers (met name leerlingen).

Reorganisatie Bemanning Walrus-klasse kan verder

Op 3 juli stemt de VBM in met het reorganisatieplan Bemanning Walrusklasse. Het Commando Zeestrijdkrachten (CZSK) gaat akkoord met twee – voor de VBM – belangrijke voorwaarden. Ten eerste gaat het Uitvoeringsbedrijf Organisatie & Formatie (UBOF) een functiewaarderingsonderzoek doen. Dat moet volgens de VBM gebeuren omdat met name de Chef Technische Dienst Platform/voortstuwing (sergeant-majoorfunctie) en de Chef Systemen Platform (sergeant-functie), er taken bij krijgen.

Twijfels bij grootse plannen bemanning onderzeeboten

Varen met een kleinere bemanning, een nieuwe aparte operationele walbemanning en betere loopbaanmogelijkheden voor het personeel. De marine heeft mooie plannen met de bemanning van de Walrusklasse onderzeeboten. De VBM vraagt tijdens een overleg op 5 juni of dat wel gaat lukken.

Pagina 4 van 6

Check overlegdata!

Check de agenda!

Wat betekent die afkorting?

vraagtekens

Vertegenwoordigers

Jef Stassen-100x150

Jacques van Hulsen-100x150

Jef Stassen
REO

Jacques van Hulsen
SOD, AFR, AP, PA

 

 

Louis Schipper-100X150

Peter Wulms-100X150

Louis Schipper
REO, AP

Peter Wulms
TWAV

Betekenis afkortingen:
AFR -werkgroep algemene & financiële rechtstoestand
AP - werkgroep algemeen personeelsbeleid
PA - werkgroep postactieven
REO - werkgroep reorganisaties
SOD - georganiseerd overleg sector defensie
TWAV - technische werkgroep arbo en veiligheid

 

Sitevizier

Sitevizier is de online nieuwsbrief van de VBM. U kunt zich hier aanmelden.

Deze site maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

Ik begrijp het

De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM

De VBM is er voor:

Defensiemedewerkers

Burgers

MILITAIREN

BURGERS

Reservisten

Postactieven & Veteranen

RESERVISTEN

PA & VETERANEN

Contact

VBM

Bezoekadres: Ametisthorst 20, Den Haag
Postadres: Postbus 93037, 2509 AA Den Haag
Tel. 070-3155111

Voor uitgebreide contactinformatie kijk hier >>>

Ga snel naar:

BBTV Sitevizier
Helpdesk Lid worden