• Belastingservice VBM

CZSK herschrijft reorganisatieplan Technisch Domein

maandag, 07 december 2015 12:07
CZSK herschrijft reorganisatieplan Technisch Domein

De Herinrichting Technisch Domein bij CZSK - lees: samenvoeging van de Technische Dienst (TD) en Wapentechnische Dienst (WTD), wijzigt de bedrijfsvoering en dat leidt tot ingrijpende veranderingen voor het personeel van deze diensten. De VBM eist dat CZSK voldoende begeleiding biedt bij dit proces.

Het personeel moet genoeg tijd krijgen om te gaan voldoen aan de vereiste competenties en kwalificaties. De VBM heeft in het overleg op 20 november 2015 CZSK hiervan kunnen overtuigen.


Dat overleg was nodig omdat CZSK de nieuwe managementfilosofie van het Technisch Domein (TD) wilde bespreken. Na een pilot, gehouden op twee fregatten, wil CZSK de nieuwe TD-organisatie en de daaraan gerelateerde BDR-organisatie (Battle Damage Repair) invoeren op alle schepen en onderzeeboten.

Volgens de VBM is bij de pilots op beide schepen niet alles goed gegaan (wellicht vanwege onvoldoende begeleiding voor het personeel). Heeft CZSK hiermee rekening gehouden in het nieuwe reorganisatieplan? Het personeel vraagt zich af of men beschikt over de juiste competenties, vaardigheden en kwalificaties. Kan CZSK hierover duidelijkheid geven? Het kan zo maar zijn dat de nieuwe Chef TD binnen het Technisch Domein ook de nevenfunctie van Chef de Equipage (CDE) moet bekleden. Deze combinatie is bij de proefneming op geen enkele wijze uitgeprobeerd. Gaan deze functies wel samen?

In ieder geval moeten volgens de VBM al deze aspecten bij de uitvoering van het plan goed begeleid worden. Dit geldt niet alleen voor het nieuwe management (hoofden en commandanten), maar vooral ook voor al het andere personeel. Het plan besteedt hier volgens de VBM veel te weinig aandacht aan. De VBM vindt dat medewerkers die buiten hun schuld nog niet aan alle vereiste competenties of kwalificaties voor de functie voldoen, hiervan niet de dupe mogen worden. Met andere woorden, CZSK zal moeten accepteren dat personeel mogelijk niet direct voor de volle 100% geschikt is voor een functie en dat men hiervoor de tijd zal moeten nemen. Daarom heeft de VBM nadrukkelijk gepleit voor het organisatorisch beleggen van een begeleidingsteam dat hiermee aan de slag gaat. Dat zal CZSK moeten opnemen in hoofdstuk 7 (algemene personele aspecten) van het reorganisatieplan.

CZSK had na enige discussie begrip voor het standpunt van de VBM en verzekerde dat het individuele personeel binnen het Technisch Domein absoluut niet zal worden ‘afgerekend’ op het ontbreken van competenties, vaardigheden en kwalificaties. CZSK begrijpt heel goed dat begeleiding het enige instrument is om personeel goed te laten functioneren binnen het nieuwe Technisch Domein. CZSK belooft dan ook om dit op te pakken en goed op te schrijven in het reorganisatieplan. Het herschreven reorganisatieplan komt in een volgende overlegvergadering aan de orde.

Getagged onder technische dienst    wapentechnische dienst    technisch domein   
Log in om reacties te plaatsen
Inloggen Registreren

LOGIN MET UW ACCOUNTGEGEVENS

Gebruikersnaam
Wachtwoord

Check overlegdata!

Check de agenda!

Wat betekent die afkorting?

vraagtekens

Vertegenwoordigers

Jef Stassen-100x150

Jacques van Hulsen-100x150

Jef Stassen
REO

Jacques van Hulsen
SOD, AFR, AP, PA

 

 

Ronald-van-Riel-100X150

Peter Wulms-100X150

Ronald van Riel
REO, AP

Peter Wulms
TWAV

 Nummerdor

 

Hanneke Nummerdor
PA

 

Betekenis afkortingen:
AFR -werkgroep algemene & financiële rechtstoestand
AP - werkgroep algemeen personeelsbeleid
PA - werkgroep postactieven
REO - werkgroep reorganisaties
SOD - georganiseerd overleg sector defensie
TWAV - technische werkgroep arbo en veiligheid

 

Sitevizier

Sitevizier is de online nieuwsbrief van de VBM. U kunt zich hier aanmelden.

Deze site maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

Ik begrijp het

De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM

De VBM is er voor:

Defensiemedewerkers

Burgers

MILITAIREN

BURGERS

Reservisten

Postactieven & Veteranen

RESERVISTEN

PA & VETERANEN

Contact

VBM

Bezoekadres: Ametisthorst 20, Den Haag
Postadres: Postbus 93037, 2509 AA Den Haag
Tel. 070-3155111

Voor uitgebreide contactinformatie kijk hier >>>

Ga snel naar:

BBTV Sitevizier
Helpdesk Lid worden