• Belastingservice VBM

Reorganisatie defensiedeel Dienst Speciale Interventies (DSI)

woensdag, 10 januari 2018 16:37
Reorganisatie defensiedeel Dienst Speciale Interventies (DSI)

Het Kabinet heeft op 27 februari 2015 €14,4 miljoen extra budget beschikbaar gesteld voor het Stelsel van Speciale Eenheden (DSI, M-Squadron en de Aanhoudings en Ondersteuningsteams van BSB en politie). Dit vanwege de toegenomen terreurdreiging in de wereld.Als gevolg hiervan zal Defensie de DSI versterken met 28 arbeidsplaatsen (VTE). Aangezien de versterking vanwege operationele noodzaak versneld uitgevoerd moest worden, heeft Defensie de bestaande formatie op 1 september 2016, vooruitlopend op het nog te doorlopen reorganisatieproces, alvast aangevuld met 13 VTE. Dit is in het plan aangegeven met tranche 1.

Tranche 2 betreft de uitbreiding van nog eens 15 VTE waarbij het vullingsproces doorlopen zal worden zoals vastgelegd in het URD (uitvoeringsregeling reorganisaties Defensie). De VBM heeft tijdens het overleg aandacht gevraagd voor de wijze waarop de eerste 13 functies zijn gevuld. In het reorganisatieplan staat dat er een nieuwe herverdeling tussen de OPCO’s plaats zal vinden waardoor de vulling van 10 VTE, thans uitgevoerd door CZSK, overgedragen wordt aan CLAS. Zo is de vijver waaruit personeel gerekruteerd kan worden groter.

De VBM heeft gevraagd waarom in het plan nergens melding is gemaakt van het feit dat op defensiefuncties binnen DSI ‘beleidsfactoren’ zijn toegepast. Met andere woorden: rangen door Defensie zijn bijgesteld.

De VBM beschikt over een brief waarin staat dat, zogenaamd in overleg met de vakbonden, overeen is gekomen om op de functies ‘medewerker interventie’ en ‘senior medewerker interventie’ een beleidsfactor toe te kennen. De VBM heeft navraag gedaan wie van de bonden hiermee ingestemd zou hebben, maar bij de bonden weet niemand hiervan.

De VBM is van mening dat in de functievergelijkingstabel van dit reorganisatieplan duidelijk aangegeven moet worden op welke functies een beleidsfactor is toegepast. Daarnaast heeft de VBM kenbaar gemaakt dat ook de DSI-toelage niet meer aansluit bij de uitgangspunten zoals vastgelegd bij de start van de DSI in 2009.

Dit onderwerp zullen de bonden in de werkgroep Algemene Financiële rechtspositie (WG AFR) behandelen.

CZSK heeft kennis genomen van de opmerkingen en daar waar nodig zal het reorganisatieplan aangepast worden. Met inachtneming van gemaakte opmerkingen stemmen de bonden in met het plan.

Op 16 januari heeft de VBM een brief over dit onderwerp naar de minister gestuurd.
Getagged onder DSI   
Log in om reacties te plaatsen
Inloggen Registreren

LOGIN MET UW ACCOUNTGEGEVENS

Gebruikersnaam
Wachtwoord

Check overlegdata!

Check de agenda!

Wat betekent die afkorting?

vraagtekens

Vertegenwoordigers

Jef Stassen-100x150

Jacques van Hulsen-100x150

Jef Stassen
REO

Jacques van Hulsen
SOD, AFR, AP, PA

 

 

Ronald-van-Riel-100X150

Peter Wulms-100X150

Ronald van Riel
REO, AP

Peter Wulms
TWAV

 Nummerdor

 

Hanneke Nummerdor
PA

 

Betekenis afkortingen:
AFR -werkgroep algemene & financiële rechtstoestand
AP - werkgroep algemeen personeelsbeleid
PA - werkgroep postactieven
REO - werkgroep reorganisaties
SOD - georganiseerd overleg sector defensie
TWAV - technische werkgroep arbo en veiligheid

 

Sitevizier

Sitevizier is de online nieuwsbrief van de VBM. U kunt zich hier aanmelden.

Deze site maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

Ik begrijp het

De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM

De VBM is er voor:

Defensiemedewerkers

Burgers

MILITAIREN

BURGERS

Reservisten

Postactieven & Veteranen

RESERVISTEN

PA & VETERANEN

Contact

VBM

Bezoekadres: Ametisthorst 20, Den Haag
Postadres: Postbus 93037, 2509 AA Den Haag
Tel. 070-3155111

Voor uitgebreide contactinformatie kijk hier >>>

Ga snel naar:

BBTV Sitevizier
Helpdesk Lid worden