Print deze pagina

Sluiting Marinekazerne Vlissingen

vrijdag, 16 februari 2018 10:40
Sluiting Marinekazerne Vlissingen

Het gerucht gaat dat de Marinekazerne Vlissingen op 1 april aanstaande gaat sluiten. De VBM heeft tijdens het overleg over Reorganisaties bij het CZSK op 6 februari 2018 aangegeven, dat er nog geen sprake kan zijn van het sluiten van de kazerne. Hier moet immers een reorganisatieplan aan ten grondslag liggen. Ook is overeenstemming nodig met de medezeggenschap, en moet met de bonden gesproken worden over de rechtspositie van zittend personeel.

Eind 2017 is een beleidsvoornemen ‘Oprichting KAZCO’ (Kazerne Commando) verschenen. Daarin is opgenomen dat functies worden opgeheven en wellicht functies worden uitbesteed. Dit is de basis voor het vervolgtraject. Er moeten afspraken gemaakt worden over het zittende personeel en mogelijk te plaatsen personeel. Pas als dat is gebeurd kan de Marinekazerne Vlissingen gesloten worden.

De VBM heeft tijdens de vergadering een overzicht gevraagd van functies die zijn toebedeeld aan het CZSK. Defensie heeft aangegeven dat het niet veel functies zijn en dat op de kazerne ook medewerkers geplaatst zijn vanuit het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO).

Uit het overzicht van geplaatst CZSK-personeel dat de VBM heeft gevraagd, moet ook blijken wat de organisatie met dit personeel wil doen. De VBM krijgt nu signalen dat medewerkers per 1 april overgeplaatst worden en dat is dus vooruitlopend op nog te doorlopen plannen. CZSK heeft toegezegd dit overzicht te verstrekken. Wordt vervolgd.

Getagged onder vlissingen   
Log in om reacties te plaatsen
Inloggen Registreren

LOGIN MET UW ACCOUNTGEGEVENS

Gebruikersnaam
Wachtwoord