Verhuizing VBHkaz: Defensie doet of haar neus bloedt …

donderdag, 13 september 2018 10:26
Verhuizing VBHkaz: Defensie doet of haar neus bloedt …

Op 29 augustus heeft er, voor het eerst na de uitspraak van de Commissie voor Geschillen Medezeggenschap Defensie, weer overleg plaatsgevonden over de voorgenomen verhuizing van de marinierskazerne van Doorn naar Vlissingen.

 

Eerst even terug in de tijd. Eind 2016 heeft de VBM Defensie overtuigd, om voor de verhuizing een Locatie Medezeggenschapscommissie (LMC) op te richten. Deze commissie zou, zoals voorgesteld door de VBM, zich bezig houden met alle aspecten gerelateerd aan woon- en leefklimaat verbonden aan de verhuizing.

Door omstandigheden is de LMC niet goed van de grond gekomen. Door ingrijpen van de VBM is de LMC toen ontbonden en zijn de taken van de LMC overgeheveld naar de Tijdelijke Reorganisatie Commissie (TRMC Verhuizen MARKAZ). Deze TRMC was in eerste instantie opgericht om inhoudelijk overleg te voeren over de aspecten van de verhuizing. Om het simpel te zeggen: de TRMC richt zich bij aspecten van de verhuizing op de ‘hoe-vraag’.

Toen de LMC werd ontbonden kwamen daar dus de taken ‘woon en leefklimaat’ bij. Er werd overleg gevoerd met het HDE VBHKAZ. CZSK heeft een instellingsbeschikking opgesteld en ook is een beleidsvoornemen uitgebracht. Hiermee heeft CZSK erkend dat de verhuizing een reorganisatie is.

De TRMC heeft in 2017 met de toenmalige HDE overleg gevoerd over het cVRP maar de opvolger van de toenmalige HDE heeft dit niet verder opgepakt. Er is alleen gesproken over aspecten gerelateerd aan de behoeftestelling en de hieraan verbonden output specificatie die van toepassing is op de nieuw te bouwen kazerne.

De VBM heeft de defensieorganisatie gewezen op het feit dat het overleg met de TRMC niet conform gestelde regels is en wordt gevoerd. Het betreft een reorganisatie en dat betekent dat er overleg gevoerd dient te worden over het cVRP en in dit plan dienen alle aspecten die vallen onder artikel 29 lid 1 (inclusief woon en leefklimaat) van het BMD besproken te worden. De defensieorganisatie heeft hier niet op gereageerd.

Inmiddels heeft de Geschillencommissie Medezeggenschap Defensie (CGMD) zich gebogen over het geschil. De geschillencommissie heeft in het advies aangegeven dat het een reorganisatietraject betreft en dat het overleg conform gestelde procedures voortgezet moet worden. In een reactie op het advies van het CGMD heeft CZSK het besluit genomen dit NIET te doen. CZSK heeft aangegeven dat de TRMC Zeeland, die onder DOSCO functioneert, dit overleg moet voeren. Bij de totstandkoming van de TRMC Zeeland was het doel: overleg voeren over het oprichten van een kazernecommando onder de vleugels van DOSCO. Inmiddels, enkele jaren na de start, heeft Defensie het besluit genomen om het commando van de nieuwe kazerne NIET onder DOSCO te laten vallen maar onder te brengen bij CZSK. Door deze wijziging is de TRMC Zeeland niet meer de aangewezen commissie om overleg te voeren. Door het overhevelen van het kazernecommando naar CZSK had overleg gevoerd moeten worden met de betrokken medezeggenschapscommissies, dus ook met de TRMC Verhuizen MARKAZ en de bonden.

 

Defensie doet net of haar neus bloedt en gaat gewoon door. Ook het advies van het CGMD wordt niet opgevolgd. Voor de VBM is dit onacceptabel. De VBM zal in het volgende overleg (zowel IO REO CZSK als IO REO DOSCO) kenbaar maken dat het overleg over het oprichten van het kazernecommando thuis hoort bij de TRMC Verhuizen MARKAZ en dat het een reorganisatietraject betreft waarbij de regels die hiervoor gesteld zijn worden doorlopen. Wordt vervolgd…

Log in om reacties te plaatsen
Inloggen Registreren

LOGIN MET UW ACCOUNTGEGEVENS

Gebruikersnaam
Wachtwoord

Check overlegdata!

Check de agenda!

Wat betekent die afkorting?

vraagtekens

Vertegenwoordigers

Jef Stassen-100x150

Jacques van Hulsen-100x150

Jef Stassen
REO

Jacques van Hulsen
SOD, AFR, AP, PA

 

 

Ronald-van-Riel-100X150

Peter Wulms-100X150

Ronald van Riel
REO, AP

Peter Wulms
TWAV

 Nummerdor

 

Hanneke Nummerdor
PA

 

Betekenis afkortingen:
AFR -werkgroep algemene & financiële rechtstoestand
AP - werkgroep algemeen personeelsbeleid
PA - werkgroep postactieven
REO - werkgroep reorganisaties
SOD - georganiseerd overleg sector defensie
TWAV - technische werkgroep arbo en veiligheid

 

VBM en BBTV Personeelsvoordeelwinkel

a4 nl voordelig fietsend het voorjaar in

Sitevizier

Sitevizier is de online nieuwsbrief van de VBM. U kunt zich hier aanmelden.

Deze site maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

Ik begrijp het

De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM

De VBM is er voor:

Defensiemedewerkers

Burgers

MILITAIREN

BURGERS

Reservisten

Postactieven & Veteranen

RESERVISTEN

PA & VETERANEN

Contact

VBM

Bezoekadres: Ametisthorst 20, Den Haag
Postadres: Postbus 93037, 2509 AA Den Haag
Tel. 070-3155111

Voor uitgebreide contactinformatie kijk hier >>>

Ga snel naar:

BBTV Sitevizier
Helpdesk Lid worden