• Belastingservice VBM

Uitbreiding veiligheidsorganisatie CZSK

woensdag, 28 november 2018 13:54
Uitbreiding veiligheidsorganisatie CZSK

Naar aanleiding van het rapport van de commissie Van der Veer is een veiligheidsorganisatie opgezet. Hierin vindt tevens een uitbreiding plaats van de VMN functionaliteiten (veiligheids machtigingsniveau) binnen de diverse defensieonderdelen. Gekeken is hoe de veiligheid nu is georganiseerd en hoe dat eventueel aangepast kan worden, omdat het niet mogelijk is om snel allemaal veiligheidsfunctionarissen binnen te halen.CZSK wil de uitbreiding die voorzien wordt met de lokale MC bespreken. Het streven is om dit middels kleine formatieve wijzingen te doen. Daarnaast zal de functiewaardering, als het nieuwe functies betreft, gereed moeten zijn voordat het als kleine formatieve wijziging kan worden geïmplementeerd. Hoewel de brief ter informatie aan de bonden is aangeboden, hebben de bonden opgemerkt dat uit de bijgevoegde lijst blijkt dat het een uitbreiding betreft van 39 functies. Die uitbreiding vindt tot en met 2020 gefaseerd plaats.
Bij de bonden bestaan twijfels over toepassing van de kleinschalige organisatiewijziging-systematiek.

De VBM heeft van haar achterban vernomen dat voor CZSK een uitbreiding van 46 functies was voorzien. In de betreffende nota is een uitbreiding van 39 functies opgenomen. De VBM heeft CZSK gevraagd wat er met de overige functies is gebeurd. De VBM vindt dat in het kader van veiligheid er meer regie zou moet worden gevoerd. Wij zijn er voorstander van om de opbouw van de veiligheidsorganisatie centraal aan te lopen. CZSK heeft hierover met de betreffende HDE’n (hoofden van de diensteenheden) overleg gevoerd, en dat heeft geleid tot andere keuzes.

De VBM heeft ook opgemerkt dat er bij de achterban twijfels bestaan over de functiewaarderingen die bij de betreffende functies zijn toegepast. Dit omdat er nagenoeg geen verschillen zouden zijn tussen de functiebeschrijvingen van de diverse functies.

De VBM gaat hierover in overleg met de collega bonden. Mogelijk komen we hier nog op terug.

Getagged onder veiligheid   
Log in om reacties te plaatsen
Inloggen Registreren

LOGIN MET UW ACCOUNTGEGEVENS

Gebruikersnaam
Wachtwoord

Check overlegdata!

Check de agenda!

Wat betekent die afkorting?

vraagtekens

Vertegenwoordigers

Jef Stassen-100x150

Jacques van Hulsen-100x150

Jef Stassen
REO

Jacques van Hulsen
SOD, AFR, AP, PA

 

 

Ronald-van-Riel-100X150

Peter Wulms-100X150

Ronald van Riel
REO, AP

Peter Wulms
TWAV

 Nummerdor

 

Hanneke Nummerdor
PA

 

Betekenis afkortingen:
AFR -werkgroep algemene & financiële rechtstoestand
AP - werkgroep algemeen personeelsbeleid
PA - werkgroep postactieven
REO - werkgroep reorganisaties
SOD - georganiseerd overleg sector defensie
TWAV - technische werkgroep arbo en veiligheid

 

Sitevizier

Sitevizier is de online nieuwsbrief van de VBM. U kunt zich hier aanmelden.

Deze site maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

Ik begrijp het

De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM

De VBM is er voor:

Defensiemedewerkers

Burgers

MILITAIREN

BURGERS

Reservisten

Postactieven & Veteranen

RESERVISTEN

PA & VETERANEN

Contact

VBM

Bezoekadres: Ametisthorst 20, Den Haag
Postadres: Postbus 93037, 2509 AA Den Haag
Tel. 070-3155111

Voor uitgebreide contactinformatie kijk hier >>>

Ga snel naar:

BBTV Sitevizier
Helpdesk Lid worden