• Belastingservice VBM
  • image

Oprichting Fleet Marine Squadron en versterking SATG

maandag, 17 juni 2019 12:23
Oprichting Fleet Marine Squadron en versterking SATG

Het Fleet Marine Squadron (FMS) is een nieuw organisatieonderdeel, dat taken gaat uitvoeren op het gebied van maritieme beveiliging lager in het geweldsspectrum. Denk in eerste instantie aan de ‘Vessel Protection Detachments’ (VPD’s) en de ‘Guard Teams’(GT’s), die nu nog door de Marine Combat Group van het Korps Mariniers uitgevoerd worden. Maar het FMS zal ook voorzien in capaciteit voor ‘Maritime Force Protection’ (MFP).

De nieuwe eenheid valt onder de ‘Surface Assault and Training Group’ (SATG). Daarom moet de staf van de SATG iets worden uitgebreid en ook moet de organisatiestructuur worden aangepast.

Begin dit jaar heeft CZSK deze nieuwe eenheid al aangekondigd in de ‘Alle Hens’. Het wordt een expeditionaire club die er vooral voor moet zorgen dat de operationele eenheden van het Korps ontlast worden, aldus de tekst in de Alle Hens van februari 2019. Hierin staat dat het FMS, naast de taken die in het reorganisatieplan voorkomen, ook taken gaat uitvoeren zoals het vast plaatsen van personeel op Sint-Maarten en het oprichten van een ceremoniële eenheid, bestaande uit reservisten van de marine. Deze eenheid neemt bepaalde ceremoniële taken over van de Marine Combat Groups en de vloot.

Volgens de projectleider die belast is met het oprichten van de ceremoniële eenheid is de eenheid al ingezet. Zo blijkt een groep van 14 reservisten deel te hebben genomen aan de 4 mei-herdenking. In het aangeboden reorganisatieplan FMS is hierover niets terug te vinden. De VBM heeft aangegeven dat CZSK hiermee kennelijk invulling geeft aan het adaptief inzetten van reservisten en dus invulling geeft aan de adaptieve krijgsmacht. Dat CZSK-reservisten in dat kader inzet is op zich mogelijk, maar wat is daarbij hun rechtspositie? Daarover is nog niet met de bonden gesproken. Hetzelfde geldt voor de rechtspositie van alle reservisten die defensiebreed in het kader van de adaptieve krijgsmacht ingezet worden. De VBM heeft hierover een brief gestuurd en er dient zo spoedig mogelijk met de bonden over gesproken te worden. Tot die tijd wil de VBM dat een pas op de plaats wordt gemaakt.

De VBM vindt dat voor het oprichten van de ceremoniële eenheid een reorganisatietraject doorlopen moet worden. Dit omdat ook reservisten worden geplaatst op een arbeidsplaats en in die zin maken ze deel uit van de organisatie. In dat kader moet dus ook het URD gewoon gevolgd worden. Dit hebben we duidelijk gemaakt tijdens een vergadering op 7 juni.

CZSK heeft in een reactie hierop aangegeven dat het project FMS uit meerdere onderdelen bestaat. Zo is het vast plaatsen van personeel op Sint-Maarten recentelijk in een reorganisatieplan geregeld. De inzet van reservisten gebeurt volgens de bestaande systematiek. CZSK zegt dus de regelgeving te volgen.

De VBM heeft, op basis van de communicatie hierover op het Defensie intranet, een andere opvatting. CZSK gaat er nog eens naar kijken.

Volgens CZSK wordt met de oprichting van het FMS invulling gegeven aan het ontlasten van de operationele eenheden. Leden van de VBM hebben aangegeven dat door de introductie van het FMS de ‘krenten uit de pap’ worden gehaald voor de operationele mariniers. Hen wordt de mogelijkheid ontnomen om soms ook even wat anders te doen. Er zou, aldus de leden, wel eens sprake kunnen zijn van verdringing.

CZSK wil een nieuwe subdienstgroep matroos ODMB (Maritieme Beveiliging) oprichten. De VBM vindt dat hierbij goed gekeken moet worden naar de algemene personele aspecten. Personeel kan hier geen loopbaan volgen. Dus moeten er nadere afspraken gemaakt worden over vervolgfuncties.

De insteek van CZSK is om deels personeel van buiten de defensieorganisatie in te nemen, maar ook zittend personeel kan op functies opteren. Personeel dat de eerste militaire vorming heeft doorlopen maar de vervolgopleiding niet met goed gevolg heeft afgerond, kan ook op operator-functies opteren. Deze zullen dan een opleiding FMS-operator moeten volgen. De VBM heeft aangegeven dat CZSK moet letten op het verdringingseffect en moet zorgen voor een goede balans bij de vulling van de functies.

CZSK heeft toegezegd met een tekstvoorstel te komen. De bonden zullen dit voorstel nader bestuderen en indien akkoord kan het plan, met in achtneming van gemaakte opmerkingen, ter kennisname naar de werkgroep reorganisaties. schemaFMS2

Getagged onder FMS    SATG   
Log in om reacties te plaatsen
Inloggen Registreren

LOGIN MET UW ACCOUNTGEGEVENS

Gebruikersnaam
Wachtwoord

Check overlegdata!

Check de agenda!

Wat betekent die afkorting?

vraagtekens

Vertegenwoordigers

Jef Stassen-100x150

Jacques van Hulsen-100x150

Jef Stassen
REO

Jacques van Hulsen
SOD, AFR, AP, PA

 

 

Ronald-van-Riel-100X150

Peter Wulms-100X150

Ronald van Riel
REO, AP

Peter Wulms
TWAV

 Nummerdor

 

Hanneke Nummerdor
PA

 

Betekenis afkortingen:
AFR -werkgroep algemene & financiële rechtstoestand
AP - werkgroep algemeen personeelsbeleid
PA - werkgroep postactieven
REO - werkgroep reorganisaties
SOD - georganiseerd overleg sector defensie
TWAV - technische werkgroep arbo en veiligheid

 

Sitevizier

Sitevizier is de online nieuwsbrief van de VBM. U kunt zich hier aanmelden.

Deze site maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

Ik begrijp het

De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM

De VBM is er voor:

Defensiemedewerkers

Burgers

MILITAIREN

BURGERS

Reservisten

Postactieven & Veteranen

RESERVISTEN

PA & VETERANEN

Contact

VBM

Bezoekadres: Ametisthorst 20, Den Haag
Postadres: Postbus 93037, 2509 AA Den Haag
Tel. 070-3155111

Voor uitgebreide contactinformatie kijk hier >>>

Ga snel naar:

BBTV Sitevizier
Helpdesk Lid worden