• Belastingservice VBM
  • Teken die petitie!

Stap gezet naar inrichten Ground Enabling capaciteit

dinsdag, 09 februari 2021 14:13
Stap gezet naar inrichten Ground Enabling capaciteit

Eind vorig jaar bleek dat Defensie bij het reorganisatieplan ‘Inrichten SOF Ground Enabling Capaciteit CZSK’ niet de juiste procedures uit het URD had gevolgd (Uitvoeringsregeling Reorganisaties Defensie). De bonden konden toen niet akkoord gaan met het plan. Het betreft hier namelijk een defensieonderdeel-overschrijdende reorganisatie en dat betekent dat er een Tijdelijke Reorganisatie Medezeggenschapscommissie (TRMC) ingericht moet worden. Dat was niet gebeurd. Het was ook niet duidelijk welke medezeggenschapscommissie(s) betrokken zijn geweest bij het opstellen van de kaders en randvoorwaarden van de plannen.

Defensie heeft erkend dat het inderdaad een defensieonderdeel-overschrijdende reorganisatie is. Defensie zal in de toekomst volgens het URD handelen, maar in dit specifieke geval is gevraagd om de plannen toch per defensieonderdeel te mogen behandelen. De bonden hebben, gezien het belang van deze reorganisatie, in dit specifieke geval hiermee ingestemd.

Voorwaarde was wel dat de betrokken medezeggenschapscommissies nog hun oordeel konden geven over de door Defensie vooraf vastgestelde kaders en randvoorwaarden. Defensie heeft de desbetreffende medezeggenschapscommissies hiertoe alsnog in de gelegenheid gesteld. Hiermee was de weg vrij voor een inhoudelijke behandeling (in de IO REO CZSK) op woensdag 3 februari jl.

Hoofdstructuur wijzigt nauwelijks
Doelstelling van deze reorganisatie is investeren in de ondersteuning van de Special Operations Forces (SOF) met specifieke SOF Ground Enablers (SGE). Verschillende defensieonderdelen hebben opdracht gekregen tot het versterken van de SGE-capaciteit met mensen en middelen. Bij de inhoudelijke behandeling bleek dat de huidige hoofdstructuur in de nieuwe situatie nagenoeg ongewijzigd blijft en dat een deel van de versterking wordt gerealiseerd door het toevoegen van arbeidsplaatsen aan bestaande organisatiedelen. Op aandringen van de bonden is afgesproken dat eventuele negatieve rechtspositionele gevolgen pas kunnen voorkomen nadat het laatste reorganisatieplan bij de betreffende defensieonderdelen aangaande SOF SGE wordt geeffectueerd.

Nog wat onduidelijkheden
Er waren nog wat onduidelijkheden over de bijgevoegde functievergelijkingstabel; CZSK zal op een aantal vragen nog een antwoord geven. Indien de antwoorden op de vragen geen aanleiding geven tot behandeling, kan het plan ‘ter kennisname’ aan de werkgroep reorganisaties aangeboden worden. Daar kan het dan definitief worden.

Getagged onder defensie    SOF GE    reorganisatie   
Log in om reacties te plaatsen
Inloggen Registreren

LOGIN MET UW ACCOUNTGEGEVENS

Gebruikersnaam
Wachtwoord

Check overlegdata!

Check de agenda!

Wat betekent die afkorting?

vraagtekens

Vertegenwoordigers

Jef Stassen-100x150

Jacques van Hulsen-100x150

Jef Stassen
REO

Jacques van Hulsen
SOD, AFR, AP, PA

 

 

Ronald-van-Riel-100X150

Peter Wulms-100X150

Ronald van Riel
REO, AP

Peter Wulms
TWAV

 Nummerdor

 

Hanneke Nummerdor
PA

 

Betekenis afkortingen:
AFR -werkgroep algemene & financiële rechtstoestand
AP - werkgroep algemeen personeelsbeleid
PA - werkgroep postactieven
REO - werkgroep reorganisaties
SOD - georganiseerd overleg sector defensie
TWAV - technische werkgroep arbo en veiligheid

 

Sitevizier

Sitevizier is de online nieuwsbrief van de VBM. U kunt zich hier aanmelden.

Deze site maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

Ik begrijp het

De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM

De VBM is er voor:

Defensiemedewerkers

Burgers

MILITAIREN

BURGERS

Reservisten

Postactieven & Veteranen

RESERVISTEN

PA & VETERANEN

Contact

VBM

Bezoekadres: Ametisthorst 20, Den Haag
Postadres: Postbus 93037, 2509 AA Den Haag
Tel. 070-3155111

Voor uitgebreide contactinformatie kijk hier >>>

Ga snel naar:

BBTV Sitevizier
Helpdesk Lid worden