• Informatiepunt Chroom-6
  • Teken die petitie!

Reorganisatie Kustwachtcentrum kan toch verder

vrijdag, 04 juni 2021 13:03
Reorganisatie Kustwachtcentrum kan toch verder

Het klimaatakkoord ‘Windenergie op Zee’ betekent ook iets voor de Kustwacht. Vanaf 1 januari 2021 heeft de Kustwacht de opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) tot intensievere monitoring, toezicht en handhaving bij de (bouw van) nieuwe windmolenparken op de Noordzee.

 

De Kustwacht wordt daartoe uitgebreid. Voor dit extra personeel heeft de Kustwacht aanvullende financiering ontvangen. De uitbreiding vindt plaats binnen de afdeling Operaties. De VBM heeft bij de behandeling van dit reorganisatieplan opgemerkt dat de evaluatie van de reorganisatie van 2019 nog niet is afgerond. De evaluatiefase is een belangrijke fase in het te doorlopen reorganisatieproces: het reorganisatieproces wordt hiermee afgerond. Vanuit die optiek zou deze reorganisatie eigenlijk nog niet plaats kunnen vinden.

 

Om het proces niet te vertragen heeft de VBM voorgesteld om in dit reorganisatieplan een tekst op te nemen dat, als er als gevolg van de evaluatie van de vorige reorganisatie sprake zou zijn van algemene personele aspecten (rechtspositionele aspecten), die met terugwerkende kracht tot datum begin geldende eenheid 2019 worden toegepast.

CZSK stemde hiermee in.

Vervolgens heeft de VBM inhoudelijk nog een opmerking gemaakt over het feit dat de taken al per 1 januari 2021 zijn opgedragen en CZSK nu pas met dit reorganisatieplan komt. Gevraagd is hoe de organisatie de afgelopen maanden hiermee is omgegaan. CZSK heeft opgemerkt dat taken door het zittende personeel zijn uitgevoerd maar dat een uitbreiding in de formatie echt noodzakelijk is. Na een uitgebreide discussie met de bonden is overeengekomen dat deze reorganisatie aangemerkt kan worden als een minder complexe reorganisatie. Het betreft een uitbreiding in de formatie. Daarom hebben de bonden voorgesteld in de functievergelijkingstabel alleen de functies op te nemen die betrekking hebben op de uitbreiding. Alle andere functies binnen de Kustwachtorganisatie kunnen dan aangemerkt worden als ‘black box’. Dat betekent dat voor de medewerkers die op die functies geplaatst zijn, er geen rechtspositionele gevolgen zijn als gevolg van deze reorganisatie.

Op deze manier kan het implementatieproces (BCO) sneller afgerond worden. CZSK heeft aangegeven dit voorstel te willen bespreken met de medezeggenschap. Het reorganisatieplan zal met inachtneming van de gemaakte opmerkingen worden aangepast en nadat er overeenstemming is met de medezeggenschap, ter behandeling worden aangeboden aan de werkgroep Reorganisaties. De bonden zullen na ontvangst van de stukken toetsen of gemaakte afspraken zijn verwerkt.

Log in om reacties te plaatsen
Inloggen Registreren

LOGIN MET UW ACCOUNTGEGEVENS

Gebruikersnaam
Wachtwoord

Check overlegdata!

Check de agenda!

Wat betekent die afkorting?

vraagtekens

Vertegenwoordigers

Jef Stassen-100x150

Jacques van Hulsen-100x150

Jef Stassen
REO

Jacques van Hulsen
SOD, AFR, AP, PA

 

 

Ronald-van-Riel-100X150

Peter Wulms-100X150

Ronald van Riel
REO, AP

Peter Wulms
TWAV

 Nummerdor

 

Hanneke Nummerdor
PA

 

Betekenis afkortingen:
AFR -werkgroep algemene & financiële rechtstoestand
AP - werkgroep algemeen personeelsbeleid
PA - werkgroep postactieven
REO - werkgroep reorganisaties
SOD - georganiseerd overleg sector defensie
TWAV - technische werkgroep arbo en veiligheid

 

Sitevizier

Sitevizier is de online nieuwsbrief van de VBM. U kunt zich hier aanmelden.

Deze site maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

Ik begrijp het

De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM

De VBM is er voor:

Defensiemedewerkers

Burgers

MILITAIREN

BURGERS

Reservisten

Postactieven & Veteranen

RESERVISTEN

PA & VETERANEN

Contact

VBM

Bezoekadres: Ametisthorst 20, Den Haag
Postadres: Postbus 93037, 2509 AA Den Haag
Tel. 070-3155111

Voor uitgebreide contactinformatie kijk hier >>>

Ga snel naar:

BBTV Sitevizier
Helpdesk Lid worden