• Afdelingsvergaderingen

Postactief

'We hebben het beste met u voor ...'

maandag, 03 oktober 2011 09:13

Er is voorlopig geen oplossing voor de zogenaamde 'restschadeproblematiek'. Er is geen geld om recht te doen aan veteranen met PTSS als gevolg van een uitzending vóór 1 juli 2007. Dat bleek tijdens de begrotingsbehandeling 2011 op 8 december jl.

Pensioeninformatie gebundeld zichtbaar

dinsdag, 28 juni 2011 14:37

Sinds de jaarwisseling kent Nederland het Pensioenregister. Het doel van het Pensioenregister is om het voor iedere burger mogelijk te maken om via één digitale ingang (de website http://www.mijnpensioenoverzicht.nl/) een totaaloverzicht te krijgen van alle bij pensioenfondsen en pensioenverzekeraars opgebouwde pensioenaanspraken en toekomstige rechten én van de aanspraken in het kader van de Algemene Ouderdomswet (AOW). Het Pensioenregister laat bovendien zien waar het pensioen is opgebouwd en waar je dus terecht kunt voor meer informatie.

14 oktober 2010 heeft het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen uitspraak gedaan in zaak C-345/09. De Stichting Belangenbehartiging Nederlandse Gepensioneerden in het Buitenland heeft naar aanleiding van deze uitspraak een persbericht verzonden. 

Medische eindsituatie duidelijker

dinsdag, 28 juni 2011 14:03

Wanneer is er een medische eindsituatie? Een belangrijke vraag bij toekenning van een militair invaliditeitspensioen. Maar de voorschriften beantwoorden die vraag niet duidelijk. Tijd voor nadere afspraken over de groep militairen die al vóór juli 2008 medisch beoordeeld was.
Defensie en bonden hebben 2 november gesproken over wat je moet verstaan onder de ‘medische eindsituatie'.
Halverwege 2008 is er een aantal protocollen ingevoerd voor de verzekeringsgeneeskundige beoordeling van het dienstverband en de mate van invaliditeit. Daarbij is de afspraak gemaakt dat militairen

Aanvraag Postactievenpas

dinsdag, 28 juni 2011 14:42

De VBM heeft op 17 maart 2011 het vernieuwde aanvraagformulier voor een Postactievenpas ontvangen. U kunt het formulier via deze website downloaden. Op het formulier vindt u de adressen waar u de pas kunt aanvragen door inzending ervan.
In tegenstelling tot eerdere berichten is het niet mogelijk om zelf een Dienstslachtofferpas aan te vragen. Het ABP verzorgt de toezending van deze passen aan iedereen die daar bekend staat als dienstslachtoffer.
Klik HIER voor het aanvraagformulier Postactievenpas.
(Let op: voor oud KM-personeel neemt het enige maanden in beslag, voordat de pas verstrekt wordt!)

ABP verhoogt premie

vrijdag, 04 maart 2011 00:00


De tijdelijke opslag op de premie van 1%, in het kader van herstel van de financiële positie, blijft voorlopig gehandhaafd. ABP is van mening dat de dekkingsgraad nog te beweeglijk en het herstel te pril is om deze te laten vervallen. Eind november 2010 kondigde ABP de premieverhoging al aan, maar het fonds beschikte toen nog niet over de nieuwste prognose van het CBS die medio december verscheen om de effecten daarvan te verwerken in de premie vanaf 1 januari 2011. Uit deze nieuwe prognose blijkt dat Nederlanders naar verwachting wederom ouder zullen worden dan tot nog toe werd aangenomen. De premie voor ouderdoms- en nabestaandenpensioen stijgt per 1 april 2011 van 21,4% naar 21,9%. De premie Anw-compensatie daalt van 0,3% naar 0,2%.

Militair pensioen en indexatie

vrijdag, 29 oktober 2010 16:08

Indexatie van de pensioenen, het volgen van de loonontwikkeling, is iets voor gepensioneerden. Als het pensioenfonds niet kan indexeren, dan krijgen alleen de gepensioneerden er niks bij. Deze opmerkingen hoor je vaak. Maar een beperking van de indexatie raakt ook de deelnemers, iedereen die nog pensioen opbouwt.

Zelf UGM berekenen?

dinsdag, 24 augustus 2010 10:02


Militairen (in de rang van sergeant tot en met luitenant-generaal) kunnen op de website van het ABP hun UGM berekenen.

Militairen (in de rang van sergeant tot en met luitenant-generaal) kunnen op de website van het ABP hun UGM berekenen. Ga naar deze pagina

en maak zelf een realistisch prognose van uw inkomen na uw leeftijdsontslag.

Veteranenstatus voor actief dienenden

woensdag, 24 februari 2010 00:00

Ook actief dienende militairen die uitgezonden zijn geweest voor een vredesmissie krijgen de veteranenstatus. Een motie hierover van Tweede Kamerlid Alexander Pechtold (D66) kon op een meerderheid in de Kamer rekenen. De komende tijd wordt het besluit verder uitgewerkt.

Bijverdienen naast UGM-uitkering

dinsdag, 23 maart 2010 00:00

Voor het ontvangen van bijverdiensten naast de UGM-uitkeringen gelden sinds 1 maart 2009 de volgende regels.

Pagina 22 van 23

Deze site maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

Ik begrijp het

De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM

De VBM is er voor:

Defensiemedewerkers

Burgers

MILITAIREN

BURGERS

Reservisten

Postactieven & Veteranen

RESERVISTEN

PA & VETERANEN

Contact

VBM

Bezoekadres: Ametisthorst 20, Den Haag
Postadres: Postbus 93037, 2509 AA Den Haag
Tel. 070-3155111

Voor uitgebreide contactinformatie kijk hier >>>

Ga snel naar:

BBTV Sitevizier
Helpdesk Lid worden