• image
  • Download de VBM-app

Postactief

Militair pensioen en indexatie

vrijdag, 29 oktober 2010 16:08

Indexatie van de pensioenen, het volgen van de loonontwikkeling, is iets voor gepensioneerden. Als het pensioenfonds niet kan indexeren, dan krijgen alleen de gepensioneerden er niks bij. Deze opmerkingen hoor je vaak. Maar een beperking van de indexatie raakt ook de deelnemers, iedereen die nog pensioen opbouwt.

Zelf UGM berekenen?

dinsdag, 24 augustus 2010 10:02


Militairen (in de rang van sergeant tot en met luitenant-generaal) kunnen op de website van het ABP hun UGM berekenen.

Militairen (in de rang van sergeant tot en met luitenant-generaal) kunnen op de website van het ABP hun UGM berekenen. Ga naar deze pagina

en maak zelf een realistisch prognose van uw inkomen na uw leeftijdsontslag.

Veteranenstatus voor actief dienenden

woensdag, 24 februari 2010 00:00

Ook actief dienende militairen die uitgezonden zijn geweest voor een vredesmissie krijgen de veteranenstatus. Een motie hierover van Tweede Kamerlid Alexander Pechtold (D66) kon op een meerderheid in de Kamer rekenen. De komende tijd wordt het besluit verder uitgewerkt.

Bijverdienen naast UGM-uitkering

dinsdag, 23 maart 2010 00:00

Voor het ontvangen van bijverdiensten naast de UGM-uitkeringen gelden sinds 1 maart 2009 de volgende regels.

AOW-toeslag?

woensdag, 16 september 2009 01:00

De AOW-partnertoeslag wordt afgeschaft. Voor een deel gebeurt dat met ingang van 2011. In 2015 volgt volledige afschaffing.

Bekijk toekomstig inkomen op MijnABP

donderdag, 14 januari 2010 00:00

Internetbankieren is voor veel mensen al heel gewoon. Op elk gewenst moment kunt u uw saldo bekijken. En checken of uw salaris is overgemaakt. Heel handig. Uw toekomstig inkomen bekijkt u nét zo snel. Dat kan op MijnABP.

Pensioenen en echtscheiding

woensdag, 13 september 2006 01:00

De verdeling van pensioenrechten bij echtscheiding is in een wet geregeld. Voorheen geschiedde dit op basis van rechtspraak. Daar weer voor  hoefden pensioenrechten niet verdeeld te worden. Er zijn dus drie periodes te onderscheiden, namelijk:

echtscheidingen die hebben plaatsgevonden voor 27 november 1981, toen ons hoogste rechtscollege, de Hoge Raad, bepaalde dat pensioenrechten onderdeel van de gemeenschap waren en dus verdeeld moesten worden.

PX-10 nieuws juni 2009

donderdag, 11 juni 2009 01:00


Defensie heeft op 11 juni 2009 een belangrijke eerste stap gezet in de afhandeling van de tientallen PX-10 claims. Defensie erkent het verband tussen het intensief werken met PX-10 en 3 ernstige ziektes. De Vakbond voor Defensiepersoneel VBM vindt dat het niet daarbij mag blijven.
Volgens Defensie kan het intensief werken met het wapenschoonmaakmiddel PX-10 3 ziektes veroorzaken:

- acute myeloide leukemie (AML),
- het myelodysplastisch syndroom en
- aplastische anemie

Volgens Defensie kunnen de laatste 2 genoemde ziektes een voorstadium van AML zijn.
In een vervolgonderzoek moet duidelijk worden of er een verband is tussen intensief gebruik van PX-10 (tot 1985!) en andere ziektes.

Pagina 23 van 23

Deze site maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

Ik begrijp het

De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM

De VBM is er voor:

Defensiemedewerkers

Burgers

MILITAIREN

BURGERS

Reservisten

Postactieven & Veteranen

RESERVISTEN

PA & VETERANEN

Contact

VBM

Bezoekadres: Ametisthorst 20, Den Haag
Postadres: Postbus 93037, 2509 AA Den Haag
Tel. 070-3155111

Voor uitgebreide contactinformatie kijk hier >>>

Ga snel naar:

BBTV Sitevizier
Helpdesk Lid worden