• Belastingservice VBM
  • Actie bij Defensie
  • Download de VBM-app

Postactief

‘Perspectiefnota pensioenen’ geen wenkend perspectief

Het is lastig om door een nieuwe pensioenwet de nadelen van het huidige systeem op te heffen (zo dat al mogelijk is). Daarom komt staatssecretaris Klijnsma op 8 juli 2016 met een globale ‘Perspectiefnota’. Te verwachten invoering van het nieuwe systeem: 2020. Of later natuurlijk ...

AOW-gat: VBM doet wrakingsverzoek

AOW-gat: VBM doet wrakingsverzoek

dinsdag, 16 augustus 2016 15:35

Op 25 augustus gaat de rechtbank in Den Haag een zitting houden als start van de behandeling van AOW-gat rechtszaken die militairen hebben aangespannen. De VBM heeft één van de drie rechters gewraakt.

Bijwonen zitting AOW-gat (UGM) 25 augustus 2016

Zoals eerder bericht, zal de rechtbank Den Haag op 25 augustus 2016 een zitting houden waar 16 UGM-zaken inhoudelijk worden behandeld. De mogelijkheid voor het bijwonen van de zitting op 25 augustus 2016 is helaas beperkt. Dit heeft te maken met de beperkte capaciteit van de zittingszaal. Het is niet mogelijk gebleken om bijvoorbeeld via een projectiescherm de zitting op een andere locatie te volgen.

Nog twee (niet-VBM) zaken AOW-gat

Nog twee (niet-VBM) zaken AOW-gat

dinsdag, 19 juli 2016 10:07

De Centrale Raad van Beroep heeft op 18 juli meerdere uitspraken gedaan over de AOW-gatproblematiek. De focus voor het defensiepersoneel ligt – heel begrijpelijk – op de uitspraken in de wachtgeldzaken en daarvan afgeleid bij de vraag of de uitspraken in wachtgeldzaken wel of niet vertaald kunnen worden naar de militairen die bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd een AOW-gat hebben, omdat hun UGM stopt.

Overwinning VBM in zaak AOW-gat

Overwinning VBM in zaak AOW-gat

maandag, 18 juli 2016 11:00

De Centrale Raad van Beroep (CRvB) heeft op 18 juli een uitspraak gedaan in een aantal zaken betreffende het AOW-gat. Het gaat om een aantal voormalige burgermedewerkers bij Defensie die op basis van het Wachtgeldbesluit burgerambtenaren defensie een uitkering krijgen en die zitten met een AOW-gat.

AOW-gat: behandeling UGM-zaken op 25 augustus

De rechtbank Den Haag zal op 25 augustus 2016 een zitting houden waarin zij 16 zaken van militairen inhoudelijk gaat behandelen die te maken krijgen met een AOW-gat vanwege hun leeftijdsontslaguitkering (UGM).

AOW-gat: 18 juli uitspraak CRvB

AOW-gat: 18 juli uitspraak CRvB

vrijdag, 08 juli 2016 16:13

De Centrale Raad van Beroep gaat op 18 juli a.s. uitspraak doen in een groot aantal zaken die zijn aangespannen door (voormalige) burgermedewerkers van Defensie met een wachtgeld-uitkering.

Uw pensioen naar het buitenland?

Uw pensioen naar het buitenland?

vrijdag, 08 juli 2016 13:57

De EU is niet populair. Dat is kort geleden weer eens duidelijk gebleken. Door de Brexit, het ‘nee’ van het Britse referendum? Ja, maar het blijkt in Nederland door een volledig van de realiteit losgezongen bericht dat de EU bezig is om uw pensioengeld te verkwanselen aan landen die geen pensioenstelsel hebben zoals Nederland. Want wij sparen voor ons pensioen en die luie Zuid-Europeanen niet. Dus ... zijn die uit op ons geld.

Centrale Raad van Beroep schaadt vertrouwen

Centrale Raad van Beroep schaadt vertrouwen

donderdag, 30 juni 2016 15:39

Een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep in de zaken die zijn aangespannen door verschillende organisaties namens gedupeerden met een AOW-gat, valt voorlopig niet te verwachten. Dit blijkt uit contacten van de VBM met betrokkenen binnen de Centrale Raad. De Raad geeft hiermee een slecht voorbeeld!

‘Te weinig besef ...’ bij Defensie

‘Te weinig besef ...’ bij Defensie

dinsdag, 07 juni 2016 14:15

Het is nog altijd de vraag hoe de Centrale Raad van Beroep er over denkt. Maar de rechtbanken zijn eigenlijk vrijwel eensluidend in hun oordeel over het AOW-gat bij burgerambtenaren bij Defensie met een bovenwettelijke werkloosheidsuitkering. Ook de Rechtbank Limburg vindt dat dit AOW-gat niet mag bestaan.

Pagina 7 van 22

Deze site maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

Ik begrijp het

De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM

De VBM is er voor:

Defensiemedewerkers

Burgers

MILITAIREN

BURGERS

Reservisten

Postactieven & Veteranen

RESERVISTEN

PA & VETERANEN

Contact

VBM

Bezoekadres: Ametisthorst 20, Den Haag
Postadres: Postbus 93037, 2509 AA Den Haag
Tel. 070-3155111

Voor uitgebreide contactinformatie kijk hier >>>

Ga snel naar:

BBTV Sitevizier
Helpdesk Lid worden