• Download de VBM-app

AOW

AOW-gat: 18 juli uitspraak CRvB

AOW-gat: 18 juli uitspraak CRvB

vrijdag, 08 juli 2016 16:13

De Centrale Raad van Beroep gaat op 18 juli a.s. uitspraak doen in een groot aantal zaken die zijn aangespannen door (voormalige) burgermedewerkers van Defensie met een wachtgeld-uitkering.

Centrale Raad van Beroep schaadt vertrouwen

Centrale Raad van Beroep schaadt vertrouwen

donderdag, 30 juni 2016 15:39

Een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep in de zaken die zijn aangespannen door verschillende organisaties namens gedupeerden met een AOW-gat, valt voorlopig niet te verwachten. Dit blijkt uit contacten van de VBM met betrokkenen binnen de Centrale Raad. De Raad geeft hiermee een slecht voorbeeld!

‘Te weinig besef ...’ bij Defensie

‘Te weinig besef ...’ bij Defensie

dinsdag, 07 juni 2016 14:15

Het is nog altijd de vraag hoe de Centrale Raad van Beroep er over denkt. Maar de rechtbanken zijn eigenlijk vrijwel eensluidend in hun oordeel over het AOW-gat bij burgerambtenaren bij Defensie met een bovenwettelijke werkloosheidsuitkering. Ook de Rechtbank Limburg vindt dat dit AOW-gat niet mag bestaan.

AOW-gat: overleg Tweede Kamer gaat niet door

Op 7 juni a.s. zou de Tweede Kamer met twee bewindslieden overleggen over het AOW-gat dat veel (voormalige) militairen en burgerambtenaren bij Defensie boven het hoofd hangt. Zou ... want de vergadering, die al eens eerder uitgesteld was, gaat niet door.

AOW-gat: geen uitspraak op 4 mei

AOW-gat: geen uitspraak op 4 mei

donderdag, 28 april 2016 12:40

De Centrale Raad van Beroep doet op 4 mei geen uitspraak in de rechtszaken die burger-medewerkers met wachtgeld hebben aangespannen tegen Defensie. De Centrale Raad van Beroep heeft laten weten voorlopig geen uitspraak te zullen doen.

Uitspraak AOW-gat niet (!) op 4 mei

Uitspraak AOW-gat niet (!) op 4 mei

woensdag, 23 maart 2016 14:59

Zoals al eerder aangekondigd, kan de Centrale Raad van Beroep (CRvB) niet op 24 maart uitspraak doen in de hoger beroepen die zijn aangetekend door burger-defensiemedewerkers met een wachtgelduitkering én een AOW-gat. Op 22 maart heeft de griffier laten weten dat de CRvB uitspraak zal doen op 4 mei a.s. Op 26 april is deze toezegging weer ingetrokken!

CRvB gaat uitspraak doen over AOW-gat wachtgelders

Op 11 februari staat een groot aantal gedupeerde wachtgelders voor de Centrale Raad van Beroep, het hoogste beroepsorgaan in bestuursrechtszaken in Nederland. Want: Defensie wil hun wachtgelduitkering stopzetten op het moment dat zij 65 jaar worden.

Pensioenpremie ABP daalt

Pensioenpremie ABP daalt

woensdag, 23 december 2015 12:34

Het ABP heeft recentelijk de pensioenpremies voor 2016 vastgesteld. De premies voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen daalt voor zowel de burgermedewerkers als de militairen. De franchises, de bedragen waarover geen pensioen wordt opgebouwd en geen premie wordt geheven, stijgen echter.

Voortgang UGM-procedures

Voortgang UGM-procedures

woensdag, 16 december 2015 11:43

Afgelopen vrijdag, 11 december 2015, is er definitief duidelijkheid gekomen met betrekking tot de vraag hoe de individuele UGM-procedures zullen worden voortgezet. Het Ministerie van Defensie heeft aangegeven niet akkoord te gaan met het voorstel van de VBM om, in de gevallen dat de cliënten dat willen, de verzoeken of bezwaren te laten aanhouden.

Is AOW bij 65 toch mogelijk?

Is AOW bij 65 toch mogelijk?

vrijdag, 11 december 2015 14:24

Een vrouw uit Joure krijgt, als het aan de rechtbank Noord-Nederland ligt, over een paar jaar AOW vanaf haar 65-ste. De vrouw had bij de Sociale verzekeringsbank (SVB) bezwaar gemaakt tegen haar pensioenoverzicht, waarop haar AOW-leeftijd staat aangegeven. Omdat de uitslag op het bezwaar negatief was, heeft zij haar AOW-gat van 24 maanden aangevochten bij de rechter. En ze kreeg gelijk. Wat betekent deze uitspraak voor anderen met een AOW-gat?

Pagina 5 van 10

Sitevizier

Sitevizier is de online nieuwsbrief van de VBM. U kunt zich hier aanmelden.

Deze site maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

Ik begrijp het

De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM

De VBM is er voor:

Defensiemedewerkers

Burgers

MILITAIREN

BURGERS

Reservisten

Postactieven & Veteranen

RESERVISTEN

PA & VETERANEN

Contact

VBM

Bezoekadres: Ametisthorst 20, Den Haag
Postadres: Postbus 93037, 2509 AA Den Haag
Tel. 070-3155111

Voor uitgebreide contactinformatie kijk hier >>>

Ga snel naar:

BBTV Sitevizier
Helpdesk Lid worden