• Download de VBM-app

AOW

CvRM buigt zich over AOW-gat

CvRM buigt zich over AOW-gat

vrijdag, 07 november 2014 14:56

Update: video met een toelichting door VBM-jurist Wil Louwerse.
Liefst 150 oud-militairen komen vrijdag 7 november naar Utrecht voor de zitting van oud-militair A. van den Heuvel bij het College voor de Rechten van de Mens (CvRM). Centraal staat de vraag, of er bij het AOW-gat dat bij militairen ontstaat nadat de UGM op 65-jarige leeftijd wordt stopgezet, sprake is van discriminatie.

AOW-gat is leeftijdsdiscriminatie

AOW-gat is leeftijdsdiscriminatie

woensdag, 03 september 2014 14:54

Update 24 september en 16 december 2014! De VBM heeft het College voor de Rechten van de Mens om een oordeel gevraagd over het voor burgerambtenaren op 65-jarige leeftijd afkappen van de wachtgeldregeling als de ambtenaar gebruik maakt van SBK 2004. Het College stelt dat de ambtenaar ook na zijn 65ste nog beschikbaar is voor werk, ook al hanteert Defensie een ontslagleeftijd van 65 jaar. De wachtgeldregeling beoogt ambtenaren onder de 65 te beschermen tegen een inkomensval als zij worden ontslagen. Dit dient echter ook te gelden voor ambtenaren ouder dan 65, immers zij zijn (net als de jongere ambtenaar) ook beschikbaar voor werk en hebben nog geen recht op AOW.

Wat doet de VBM aan het AOW-gat?

Wat doet de VBM aan het AOW-gat?

vrijdag, 27 juni 2014 09:40

De VBM voert tegen de verhoging van de AOW-leeftijd een juridische procedure. De VBM ondersteunt leden bij het voeren van individuele procedures en eist bij de arbeidsvoorwaardenonderhandelingen met Defensie compensatie van het AOW-gat.

De VBM vindt de effecten van de verhoging van de AOW-leeftijd voor het (ex) defensiepersoneel onrechtvaardig. Militairen met UKW, burgers met FLO en wachtgelders, drie belangrijke groepen gedupeerden, hebben en krijgen te maken met een AOW-gat oplopend tot en met 24 maanden.

Zij ontvangen geen afdoende compensatie!! De VBM vindt dit onacceptabel.

AOW-procedures lopen uit op teleurstelling

AOW-procedures lopen uit op teleurstelling

woensdag, 23 april 2014 11:45

De voorbije maanden hebben diverse rechtbanken uitspraak gedaan over het zogenaamde AOW-gat. Het gaat daarbij om uitspraken in individuele gevallen, dus in een geschil tussen de Sociale Verzekeringsbank en een individuele AOW-gerechtigde.

AOW-gat voor wachtgelders?

AOW-gat voor wachtgelders?

dinsdag, 18 maart 2014 09:43

Gaat u binnenkort met wachtgeld? Of hebt u net uw wachtgeldbesluit ontvangen van WWplus? De VBM kan u helpen met uw bezwaar tegen dat besluit. Waarom bezwaar maken?: Omdat Defensie pokhouterig vasthoudt aan de leeftijd van 65 jaar als einddatum van de uitkering ...

Genoeg redenen voor hoger beroep AOW-zaak

Genoeg redenen voor hoger beroep AOW-zaak

vrijdag, 07 maart 2014 14:23

De VBM vindt dat er genoeg redenen zijn om hoger beroep aan te tekenen in de rechtszaak over het AOW-gat. Er zijn te veel VBM-leden die grote schade ondervinden door de wettelijke verhoging van de AOW-leeftijd. Daar moet iets aan gebeuren.

AOW-gat: zoek het zelf maar uit

AOW-gat: zoek het zelf maar uit

woensdag, 26 februari 2014 12:27

De VBM en andere organisaties die de burgerlijke rechter gevraagd hebben om een uitspraak te doen over de rechtmatigheid van het AOW-gat, zijn weer terug bij af. De rechtbank in Den Haag verklaart het beroep niet ontvankelijk, doet dus geen inhoudelijke uitspraak.

AOW-gat: Staat reageert op dagvaarding bonden

AOW-gat: Staat reageert op dagvaarding bonden

vrijdag, 30 augustus 2013 14:02

Samen met andere bonden heeft de VBM vorig jaar de Staat der Nederlanden gedagvaard. De bonden waren en zijn van mening de Staat onrechtmatig handelt met wetten die de AOW-leeftijd vanaf 2013 stapsgewijs verhogen zonder deugdelijk overgangsrecht.

Partnertoeslag AOW hogere inkomens afgeschaft

Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken heeft op 2 juli een voorstel tot wijziging van de AOW naar de Tweede Kamer gestuurd. De regering gaat gehuwden met een inkomen (exclusief AOW) boven de 46.000 euro korten op een eventuele partnertoeslag.

De AOW-partnertoeslag wordt per 1 april 2015 afgeschaft. Er kan op of na die datum geen recht meer op een partnertoeslag ontstaan. Wat betekent dit?

Pagina 7 van 9

Sitevizier

Sitevizier is de online nieuwsbrief van de VBM. U kunt zich hier aanmelden.

Deze site maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

Ik begrijp het

De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM

De VBM is er voor:

Defensiemedewerkers

Burgers

MILITAIREN

BURGERS

Reservisten

Postactieven & Veteranen

RESERVISTEN

PA & VETERANEN

Contact

VBM

Bezoekadres: Ametisthorst 20, Den Haag
Postadres: Postbus 93037, 2509 AA Den Haag
Tel. 070-3155111

Voor uitgebreide contactinformatie kijk hier >>>

Ga snel naar:

BBTV Sitevizier
Helpdesk Lid worden