• Download de VBM-app

AOW

AOW-gat: zoek het zelf maar uit

AOW-gat: zoek het zelf maar uit

woensdag, 26 februari 2014 12:27

De VBM en andere organisaties die de burgerlijke rechter gevraagd hebben om een uitspraak te doen over de rechtmatigheid van het AOW-gat, zijn weer terug bij af. De rechtbank in Den Haag verklaart het beroep niet ontvankelijk, doet dus geen inhoudelijke uitspraak.

AOW-gat: uitspraak op 26 februari

AOW-gat: uitspraak op 26 februari

donderdag, 16 januari 2014 14:42

16 januari 2014 biedt de rechtbank in Den Haag de Staat der Nederlanden en een groep vakbonden, zoals de VBM, en andere belanghebbenden de kans om hun conflict nader toe te lichten over het recht op AOW vanaf je 65e.

AOW-gat: Staat reageert op dagvaarding bonden

AOW-gat: Staat reageert op dagvaarding bonden

vrijdag, 30 augustus 2013 14:02

Samen met andere bonden heeft de VBM vorig jaar de Staat der Nederlanden gedagvaard. De bonden waren en zijn van mening de Staat onrechtmatig handelt met wetten die de AOW-leeftijd vanaf 2013 stapsgewijs verhogen zonder deugdelijk overgangsrecht.

Partnertoeslag AOW hogere inkomens afgeschaft

Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken heeft op 2 juli een voorstel tot wijziging van de AOW naar de Tweede Kamer gestuurd. De regering gaat gehuwden met een inkomen (exclusief AOW) boven de 46.000 euro korten op een eventuele partnertoeslag.

De AOW-partnertoeslag wordt per 1 april 2015 afgeschaft. Er kan op of na die datum geen recht meer op een partnertoeslag ontstaan. Wat betekent dit?

Overbruggingsregeling AOW

donderdag, 16 mei 2013 16:28

De (nieuwe) overbruggingsregeling AOW gaat in op 1 oktober van dit jaar (2013). Dat staat te lezen op de website van de Sociale Verzekeringsbank. Alleen degenen die op 1 januari een nader genoemde uitkering hadden, kunnen rechten ontlenen aan de regeling.

Op 11 april zijn sociale partners en regering het eens geworden over een sociaal akkoord. De afspraken over de AOW-overbruggingsregeling zijn volgens de VBM niet genoeg. De bond zal de AOW-gat-procedure dan ook voortzetten.

Staat gedagvaard vanwege ontstaan AOW-gat

donderdag, 21 maart 2013 09:33

Een groot aantal organisaties, negentien in totaal, heeft zich verenigd omdat ze via de rechter een oordeel willen krijgen over de rechtmatigheid van de wetgeving die ervoor zorgt dat de AOW-leeftijd in de loop van de jaren stijgt. Voor een groot aantal mensen ontstaat hierdoor het zogenaamde AOW-gat. De VBM is een van de partijen die zich aangesloten heeft.

KOB ook voor AOW'ers in buitenland?

vrijdag, 22 februari 2013 10:42

De Europese Commissie wil Nederland dwingen om de Koopkrachttegemoetkoming Oudere Belastingplichtigen (KOB) uit te keren aan alle AOW-gerechtigden die in het buitenland wonen.

"Dit is een betere regeling dan de voorschotregeling. Je hoeft de uitkering niet terug te betalen." Met deze woorden verdedigt staatssecretaris Klijnsma haar voorstel om een kleine groep FLO'ers, UKW'ers en anderen met een leeftijdsontslaguitkering compensatie te bieden voor het AOW-gat.

Pagina 8 van 10

Sitevizier

Sitevizier is de online nieuwsbrief van de VBM. U kunt zich hier aanmelden.

Deze site maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

Ik begrijp het

De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM

De VBM is er voor:

Defensiemedewerkers

Burgers

MILITAIREN

BURGERS

Reservisten

Postactieven & Veteranen

RESERVISTEN

PA & VETERANEN

Contact

VBM

Bezoekadres: Ametisthorst 20, Den Haag
Postadres: Postbus 93037, 2509 AA Den Haag
Tel. 070-3155111

Voor uitgebreide contactinformatie kijk hier >>>

Ga snel naar:

BBTV Sitevizier
Helpdesk Lid worden