• Download de VBM-app

AOW

Overbruggingsregeling AOW

donderdag, 16 mei 2013 16:28

De (nieuwe) overbruggingsregeling AOW gaat in op 1 oktober van dit jaar (2013). Dat staat te lezen op de website van de Sociale Verzekeringsbank. Alleen degenen die op 1 januari een nader genoemde uitkering hadden, kunnen rechten ontlenen aan de regeling.

Op 11 april zijn sociale partners en regering het eens geworden over een sociaal akkoord. De afspraken over de AOW-overbruggingsregeling zijn volgens de VBM niet genoeg. De bond zal de AOW-gat-procedure dan ook voortzetten.

Staat gedagvaard vanwege ontstaan AOW-gat

donderdag, 21 maart 2013 09:33

Een groot aantal organisaties, negentien in totaal, heeft zich verenigd omdat ze via de rechter een oordeel willen krijgen over de rechtmatigheid van de wetgeving die ervoor zorgt dat de AOW-leeftijd in de loop van de jaren stijgt. Voor een groot aantal mensen ontstaat hierdoor het zogenaamde AOW-gat. De VBM is een van de partijen die zich aangesloten heeft.

KOB ook voor AOW'ers in buitenland?

vrijdag, 22 februari 2013 10:42

De Europese Commissie wil Nederland dwingen om de Koopkrachttegemoetkoming Oudere Belastingplichtigen (KOB) uit te keren aan alle AOW-gerechtigden die in het buitenland wonen.

"Dit is een betere regeling dan de voorschotregeling. Je hoeft de uitkering niet terug te betalen." Met deze woorden verdedigt staatssecretaris Klijnsma haar voorstel om een kleine groep FLO'ers, UKW'ers en anderen met een leeftijdsontslaguitkering compensatie te bieden voor het AOW-gat.

In de Pensioenkamer, het overlegorgaan waar over het ABP-pensioen wordt gesproken, is overeenstemming bereikt over het dichten van het AOW-gat voor FPU'ers. Over een regeling voor de UGM'ers moeten bonden en Defensie in een eigen overleg afspraken maken.

Beantwoording vragen AOW-gat

woensdag, 13 februari 2013 11:37

Klopt het dat de meeste mensen niets hebben aan de overbruggingsregeling? Wat gebeurt er met de voorschotregeling? En wat zijn de gevolgen voor mensen die niet in Nederland wonen en voor hun ziektekostenverzekering? Staatssecretaris Klijnsma (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) gaat in op een aantal vragen (van Tweede Kamerlid Omtzigt) over het AOW-gat.

Dreigt een nieuwe WUL-afgang?

Dreigt een nieuwe WUL-afgang?

donderdag, 24 januari 2013 16:48

Veel post-actieve VBM-leden vragen zich af hoe het nu moet met hun AOW-gat. Dat is de tijd die je moet zien te overbruggen tussen het moment waarop je 65 wordt en de ingangsdatum van de AOW. Het kabinet heeft een overgangsregeling gemaakt. Die is te beperkt, vindt de VBM. En: denk ook aan de wachtgelders, beste minister van Defensie!

Uit een eerste inventarisatie van de VBM is duidelijk geworden dat de uitkeringen van UKW'ers, VUTters, FPU'ers, FLO'ers, wachtgelders en gepensioneerden flink achteruit gaan in deze maand. In een artikel van onze collega-vakbond GOV|MHB kunt u meer lezen over de achtergrond van de inkomensachteruitgang.

Defensie moet AOW-gat repareren

vrijdag, 07 december 2012 13:48

De VBM vindt dat Defensie het AOW-gat moet repareren. Militairen en veel burgers hebben niet vrijwillig kunnen kiezen voor een leeftijds- of andere ontslagregeling.

Pagina 8 van 9

Sitevizier

Sitevizier is de online nieuwsbrief van de VBM. U kunt zich hier aanmelden.

Deze site maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

Ik begrijp het

De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM

De VBM is er voor:

Defensiemedewerkers

Burgers

MILITAIREN

BURGERS

Reservisten

Postactieven & Veteranen

RESERVISTEN

PA & VETERANEN

Contact

VBM

Bezoekadres: Ametisthorst 20, Den Haag
Postadres: Postbus 93037, 2509 AA Den Haag
Tel. 070-3155111

Voor uitgebreide contactinformatie kijk hier >>>

Ga snel naar:

BBTV Sitevizier
Helpdesk Lid worden