• Belastingservice VBM

AOW

Geen partnerpensioen maar partnertoeslag

donderdag, 22 november 2012 16:08

In de Trivizier van november 2012 is op pagina 18 aandacht geschonken aan het regeerakkoord. Op die pagina staat. Huishoudens met een verzamelinkomen van meer dan €50.000 verliezen al per 1 juli 2014 het recht op een partnerpensioen. Genoemde passage slaat niet op het partnerpensioen dat de partner na een overlijden ontvangt, maar op de AOW-partnertoeslag.

Voorschot op AOW blijft voorlopig mogelijk

donderdag, 25 oktober 2012 10:31

De voorschotregeling voor AOW’ers zal niet eerder worden afgeschaft dan nadat er duidelijkheid is over de uitwerking van de overbruggingsregeling, om te voorkomen dat er praktische problemen ontstaan. Dit schrijft staatssecretaris Paul de Krom van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in de Nota naar aanleiding van het verslag ‘Goedkeuringswet verhoging AOW-leeftijd’, die op 22 oktober naar de Tweede Kamer is verstuurd.

Vol trots presenteerden de onderhandelaars Rutte en Samsom maandag 1 oktober het deelakkoord begroting 2013. Het zogeheten ‘Herfstpakket’ bevat veel ‘voorgenomen’ maatregelen. De belangrijkste: terugdraaien fiscale belasting reiskosten, verhoging assurantiebelasting, snellere verhoging AOW-leeftijd en een andere overbruggingsregeling voor de AOW-verhoging.

Er is voorlopig geen reparatie van het AOW-gat van de FPU’er mogelijk. De werkgevers bij de overheid blokkeren een afspraak hierover. Er is alleen een kans dat er in de loop van 2013 een oplossing komt. Dat is afhankelijk van de uitkomst van de onderhandelingen over een nieuw pensioenreglement.

Defensie werkt niet mee aan oplossing AOW-gat

donderdag, 27 september 2012 15:10

Defensie en de bonden verschillen van inzicht over de vraag of het effect van de hogere AOW-leeftijd gerepareerd moet worden. Dat is de belangrijkste conclusie van de bespreking van het agendapunt ‘gevolgen ophogen AOW-leeftijd’ in het georganiseerd overleg op 25 september 2012. Defensie vindt van niet, de bonden zijn van mening dat defensie oud medewerkers niet in de kou mag laten staan.

Wanneer krijg ik AOW?

vrijdag, 20 juli 2012 10:01

Eén van de maatregelen uit het zogenaamde 'Lenteakkoord' is de verhoging van de AOW-leeftijd. Een politieke meerderheid heeft besloten dat vanaf 2013 de AOW-leeftijd stapsgewijs wordt verhoogd. De AOW-leeftijd waarmee u te maken krijgt, vindt u op de website van de Rijksoverheid. Wat de gevolgen zijn voor mensen die een UKW/UGM-uitkering ontvangen, is op dit moment onderwerp van overleg tussen de bonden en Defensie.

AOW-toeslag?

woensdag, 16 september 2009 01:00

De AOW-partnertoeslag wordt afgeschaft. Voor een deel gebeurt dat met ingang van 2011. In 2015 volgt volledige afschaffing.

Pagina 9 van 9

Sitevizier

Sitevizier is de online nieuwsbrief van de VBM. U kunt zich hier aanmelden.

Deze site maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

Ik begrijp het

De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM

De VBM is er voor:

Defensiemedewerkers

Burgers

MILITAIREN

BURGERS

Reservisten

Postactieven & Veteranen

RESERVISTEN

PA & VETERANEN

Contact

VBM

Bezoekadres: Ametisthorst 20, Den Haag
Postadres: Postbus 93037, 2509 AA Den Haag
Tel. 070-3155111

Voor uitgebreide contactinformatie kijk hier >>>

Ga snel naar:

BBTV Sitevizier
Helpdesk Lid worden