• Download de VBM-app

AOW

In de Pensioenkamer, het overlegorgaan waar over het ABP-pensioen wordt gesproken, is overeenstemming bereikt over het dichten van het AOW-gat voor FPU'ers. Over een regeling voor de UGM'ers moeten bonden en Defensie in een eigen overleg afspraken maken.

Beantwoording vragen AOW-gat

woensdag, 13 februari 2013 11:37

Klopt het dat de meeste mensen niets hebben aan de overbruggingsregeling? Wat gebeurt er met de voorschotregeling? En wat zijn de gevolgen voor mensen die niet in Nederland wonen en voor hun ziektekostenverzekering? Staatssecretaris Klijnsma (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) gaat in op een aantal vragen (van Tweede Kamerlid Omtzigt) over het AOW-gat.

Dreigt een nieuwe WUL-afgang?

Dreigt een nieuwe WUL-afgang?

donderdag, 24 januari 2013 16:48

Veel post-actieve VBM-leden vragen zich af hoe het nu moet met hun AOW-gat. Dat is de tijd die je moet zien te overbruggen tussen het moment waarop je 65 wordt en de ingangsdatum van de AOW. Het kabinet heeft een overgangsregeling gemaakt. Die is te beperkt, vindt de VBM. En: denk ook aan de wachtgelders, beste minister van Defensie!

Uit een eerste inventarisatie van de VBM is duidelijk geworden dat de uitkeringen van UKW'ers, VUTters, FPU'ers, FLO'ers, wachtgelders en gepensioneerden flink achteruit gaan in deze maand. In een artikel van onze collega-vakbond GOV|MHB kunt u meer lezen over de achtergrond van de inkomensachteruitgang.

Defensie moet AOW-gat repareren

vrijdag, 07 december 2012 13:48

De VBM vindt dat Defensie het AOW-gat moet repareren. Militairen en veel burgers hebben niet vrijwillig kunnen kiezen voor een leeftijds- of andere ontslagregeling.

Geen partnerpensioen maar partnertoeslag

donderdag, 22 november 2012 16:08

In de Trivizier van november 2012 is op pagina 18 aandacht geschonken aan het regeerakkoord. Op die pagina staat. Huishoudens met een verzamelinkomen van meer dan €50.000 verliezen al per 1 juli 2014 het recht op een partnerpensioen. Genoemde passage slaat niet op het partnerpensioen dat de partner na een overlijden ontvangt, maar op de AOW-partnertoeslag.

Voorschot op AOW blijft voorlopig mogelijk

donderdag, 25 oktober 2012 10:31

De voorschotregeling voor AOW’ers zal niet eerder worden afgeschaft dan nadat er duidelijkheid is over de uitwerking van de overbruggingsregeling, om te voorkomen dat er praktische problemen ontstaan. Dit schrijft staatssecretaris Paul de Krom van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in de Nota naar aanleiding van het verslag ‘Goedkeuringswet verhoging AOW-leeftijd’, die op 22 oktober naar de Tweede Kamer is verstuurd.

Vol trots presenteerden de onderhandelaars Rutte en Samsom maandag 1 oktober het deelakkoord begroting 2013. Het zogeheten ‘Herfstpakket’ bevat veel ‘voorgenomen’ maatregelen. De belangrijkste: terugdraaien fiscale belasting reiskosten, verhoging assurantiebelasting, snellere verhoging AOW-leeftijd en een andere overbruggingsregeling voor de AOW-verhoging.

Er is voorlopig geen reparatie van het AOW-gat van de FPU’er mogelijk. De werkgevers bij de overheid blokkeren een afspraak hierover. Er is alleen een kans dat er in de loop van 2013 een oplossing komt. Dat is afhankelijk van de uitkomst van de onderhandelingen over een nieuw pensioenreglement.

Defensie werkt niet mee aan oplossing AOW-gat

donderdag, 27 september 2012 15:10

Defensie en de bonden verschillen van inzicht over de vraag of het effect van de hogere AOW-leeftijd gerepareerd moet worden. Dat is de belangrijkste conclusie van de bespreking van het agendapunt ‘gevolgen ophogen AOW-leeftijd’ in het georganiseerd overleg op 25 september 2012. Defensie vindt van niet, de bonden zijn van mening dat defensie oud medewerkers niet in de kou mag laten staan.

Pagina 9 van 10

Sitevizier

Sitevizier is de online nieuwsbrief van de VBM. U kunt zich hier aanmelden.

Deze site maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

Ik begrijp het

De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM

De VBM is er voor:

Defensiemedewerkers

Burgers

MILITAIREN

BURGERS

Reservisten

Postactieven & Veteranen

RESERVISTEN

PA & VETERANEN

Contact

VBM

Bezoekadres: Ametisthorst 20, Den Haag
Postadres: Postbus 93037, 2509 AA Den Haag
Tel. 070-3155111

Voor uitgebreide contactinformatie kijk hier >>>

Ga snel naar:

BBTV Sitevizier
Helpdesk Lid worden