Rapporteer reactie

Op 26 april 2017 heeft de Centrale Raad van Beroep uitspraak gedaan in een aantal zaken van burgerambtenaren van Defensie met een wachtgelduitkering op grond van het Sociaal Beleidskader 2004 die worden geconfronteerd met een AOW-gat. Eén van de uitkomsten is dat waar het nodig is het verstrekken van een aanvulling tot 90% van hetgeen men zou hebben gehad als de AOW-leeftijd niet zou zijn verhoogd. Een met 10% verlaagd pensioen is voor iedereen een forse aderlating en betekent op jaarbasis een verlaging van een paar duizend euro. Een van de redenen is de argumentatie dat doorbetaling van het wachtgeld immers betekent dat de betroffen burgers in ieder geval vanaf het bereiken van de verhoogde AOW-leeftijd er netto aanmerkelijk op vooruit zouden gaan ten opzichte van de oude situatie, toen de AOW-leeftijd nog 65 jaar was. Dat mag dus niet. Cynisch is wel dat Defensie nooit problemen heeft gehad met het achterstellen van de salarissen van burgerambtenaren ten opzichte van rijksambtenaren. Deze ongelijkheid is nooit rechtgetrokken. Zie hiervoor onder andere https://www.kvmo.nl/media/k2/attachments/marineblad_feb08_volledig.pdf