Print deze pagina

Na 31 december 2014 ontstaat geen recht meer op partnertoeslag

vrijdag, 17 mei 2013 16:29

De AOW-partnertoeslag wordt per 1 april 2015 afgeschaft. Er kan op of na die datum geen recht meer op een partnertoeslag ontstaan. Wat betekent dit?

Iedereen die op of na 1 april 2015 recht krijgt op AOW, kan geen AOW partnertoeslag meer ontvangen. Dat besluit is al in 1995 genomen. De AOW-partnertoeslag voorziet in een aanvulling op de AOW-uitkering als een partner, die nog geen recht heeft op AOW, minder dan (op dit moment) bruto € 1.303,73 per maand aan salaris verdient of winst uit eigen bedrijf heeft. Indien de partner een uitkering heeft uit vervroegd pensioen, een werkloosheids- of arbeidsongeschiktheidsuitkering, dan mag haar of zijn inkomen niet hoger zijn dan € 722,21 per maand.
In al het voorlichtingsmateriaal, ook dat van de rijksoverheid en van de Sociale Verzekeringsbank (SVB), kun je lezen dat de toeslag wordt afgeschaft. En, zo staat er verder: "Mensen die op of na 1 januari 1950 geboren zijn, ontvangen geen partnertoeslag meer. Als u voor 1 januari 1950 bent geboren, verandert er voor u niets. U blijft de partnertoeslag ontvangen tot uw jongere partner een AOW-pensioen krijgt."
Wat er niet bij staat is een verwijzing naar artikel 8 van de AOW. Dat artikel zegt dat voor iedereen die op 31 december 2014 recht zou hebben gehad op een partnertoeslag er op of na 1 januari 2015 geen recht meer kan ontstaan 'als gevolg van een wijziging van het inkomen'.
Dit betekent bijvoorbeeld dat iemand die dit jaar of in 2014 AOW-gerechtigde wordt en die een jongere partner heeft met een uitkering van meer dan € 722,21 per maand wel recht heeft op een partnertoeslag AOW, maar die nooit zal ontvangen, ook niet als de uitkering stopt voordat de jongere partner recht krijgt op AOW!
De VBM is hier op gewezen door een lid dat in die situatie zit. Zijn vrouwelijke partner heeft een wachtgelduitkering van Defensie die hoger is dan € 722,21 per maand, maar die uitkering stopt 2 jaar voordat zij AOW gaat ontvangen.
Dus: voor hem geen partnertoeslag om het AOW-gat op te vangen, omdat zij op 1 januari 2015 een wachtgelduitkering heeft! Wijzigingen in inkomen na die datum geven geen recht op uitkering van de toeslag.
De bonden hebben een rechtszaak aangespannen tegen het AOW-gat. Dit voorbeeld onderstreept nogmaals de noodzaak om te blijven ageren tegen de gevolgen van de verhoging van de AOW-leeftijd.
Tot slot: het kabinet heeft op dit moment wetgeving in voorbereiding die de aanspraak op toeslag voor hogere inkomens (meer dan € 50.000 excl. AOW) al eerder aanpakt, namelijk vanaf 1 juli 2014. Update 3 juli 2013: de ingangsdatum van die maatregel is 1 janari 2015 geworden.

Getagged onder AOW    partnertoeslag   
Log in om reacties te plaatsen
Inloggen Registreren

LOGIN MET UW ACCOUNTGEGEVENS

Gebruikersnaam
Wachtwoord