• Belastingservice VBM

Overbruggen, verslepen, actie ondernemen of niets doen?

woensdag, 04 november 2015 14:04
Overbruggen, verslepen, actie ondernemen of niets doen?

Op 1 oktober is de voorlopige voorziening om het AOW-gat te dichten in werking getreden. Wachtgelders en UGM-ers komen sindsdien in aanmerking voor een tegemoetkoming ter hoogte van het AOW-bedrag, zodra zij 65 jaar worden. Ook de groep ex-medewerkers die in 2013, 2014 of in 2015 65 jaar zijn geworden en geconfronteerd zijn met een AOW-gat van 1 of 2 maanden hebben inmiddels een nabetaling ter hoogte van 1 of 2 maanden AOW ontvangen.

Voordat deze voorziening tot stand kwam (en er dus voor genoemde groepen nog een echt gat was) heeft het ABP een voorziening getroffen om het AOW-gat te dichten, de versleepregeling. Qua vormgeving bestond die voorziening erin, dat iedereen standaard een deel van het ouderdomspensioen naar voren haalde, zodat het AOW-gat werd gedicht. Deelnemers konden echter aangeven dat zij van die mogelijkheid geen gebruik wensten te maken, bijvoorbeeld omdat zij het AOW-gat wilden opvangen door hun spaargeld aan te spreken. In vakjargon: de default was verslepen, maar met uitzonderingsmogelijkheid. Deze handelwijze bestaat nog steeds.

Nu er een AOW-gatvoorziening getroffen is, komt uiteraard de vraag op of deze gedragslijn nog gehanteerd moet worden. Gisteren, 3 november 2015, hebben de centrales, defensie en het ABP de afspraak gemaakt dat de default per 1 juli 2016 gewijzigd zal gaan worden. Omgekeerd wordt. Standaard zal er in de pensioenofferte geen versleepregeling meer zitten. Uiteraard kan daarvoor wel nog gekozen worden. Deelnemers die op dit moment nog een offerte hebben liggen, dan wel deze de komende tijd nog ontvangen, adviseren wij na te gaan of ze wel of niet de behoefte hebben om een deel van hun toekomstige pensioen naar voren te halen en dit bij ontkennende beantwoording aan het ABP mee te delen.

Tot slot. De voorbije jaren zijn er ex-defensiemedewerkers geweest die hun AOW-gat opgevangen hebben door gebruik te maken van de overbruggingsregeling. Deze regeling moet niet verward worden met de versleepregeling. Verslepen wordt aangeboden dor het ABP, de overbruggingsregeling door de SVB.

Wachtgelders en UGM-ers die van deze mogelijkheid gebruik hebben gemaakt, hebben, zoals hiervoor al aangegeven, inmiddels van defensie een AOW-hiaat tegemoetkoming ontvangen. De overbruggingsregeling geeft aan dat als er later meer inkomsten blijken te zijn dan waarmee bij de beoordeling rekening is gehouden, deze gemeld moeten worden. Wij adviseren ex defensiemedewerkers die (inmiddels) een dubbele tegemoetkoming hebben ontvangen, contact op te nemen met de SVB.

Getagged onder AOWgat    pensioen    ABP    SVB   
Log in om reacties te plaatsen
Inloggen Registreren

LOGIN MET UW ACCOUNTGEGEVENS

Gebruikersnaam
Wachtwoord

Sitevizier

Sitevizier is de online nieuwsbrief van de VBM. U kunt zich hier aanmelden.

Deze site maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

Ik begrijp het

De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM

De VBM is er voor:

Defensiemedewerkers

Burgers

MILITAIREN

BURGERS

Reservisten

Postactieven & Veteranen

RESERVISTEN

PA & VETERANEN

Contact

VBM

Bezoekadres: Ametisthorst 20, Den Haag
Postadres: Postbus 93037, 2509 AA Den Haag
Tel. 070-3155111

Voor uitgebreide contactinformatie kijk hier >>>

Ga snel naar:

BBTV Sitevizier
Helpdesk Lid worden