Print deze pagina

AOW-gat FPU'er kan gedicht worden; UGM'er moet nog wachten

vrijdag, 15 februari 2013 12:16

In de Pensioenkamer, het overlegorgaan waar over het ABP-pensioen wordt gesproken, is overeenstemming bereikt over het dichten van het AOW-gat voor FPU'ers. Over een regeling voor de UGM'ers moeten bonden en Defensie in een eigen overleg afspraken maken.

Tot en met 2015 zijn er nog ambtenaren die gebruik (kunnen) maken van de FPU. In het pensioenreglement van het ABP staat dat deze groep ex-ambtenaren op het moment dat ze 65 jaar worden met ouderdomspensioen gaan. Omdat de AOW-leeftijd inmiddels hoger is, ontstaat er voor de FPU'er een AOW-gat.
Dat ligt anders voor de ambtenaren die geen gebruik meer kunnen maken van de FPU. Zij vallen onder het ABP-keuzepensioen (AKP) en kunnen zelf bepalen wanneer zij tussen hun 60e en 70e met pensioen gaan. Werken zij niet door tot de nieuwe AOW-gerechtigde leeftijd, dan geeft het reglement hen de mogelijkheid om gebruik te maken van een overbrugging die het gemis aan AOW compenseert.
Op 14 februari blijken de overheidswerkgevers in de Pensioenkamer toch bereid om iets te doen aan het AOW-gat van de FPU'er. Die bereidheid op Valentijnsdag leidt er toe dat FPU'ers per 1 juli 2013 de mogelijkheid krijgt om het pensioen naar voren te halen en daarmee de tijd tot de toekenning van de AOW te overbruggen.

Nog geen regeling voor UGM'er

Gewezen militairen met een UGM-uitkering verkeren in een met de FPU-er vergelijkbare situatie. Ook zij hebben tot op heden een vaste pensioendatum van 65 jaar en daarmee een AOW-gat, nu de AOW-leeftijd naar boven is gegaan. Voor de FPU'ers is dit gat maximaal 3 maanden, voor UGM'ers kan dat oplopen tot 2 jaar of meer.
Het ligt voor de hand om de maatregel voor de FPU'er te vertalen naar eenzelfde regeling voor de UGM'er. Maar dat kan pas gebeuren na bereikte overeenstemming in het Sectoroverleg Defensie. Dit is vastgelegd in het ABP-reglement. De verantwoordelijkheid ligt primair bij Defensie en de defensiebonden, niet bij de Pensioenkamer.

Let op!

De Kamer behandelt op dit moment de zogenaamde AOW-overbruggingsregeling. Een uitkering van de Staat, die mensen met een bescheiden inkomen - tot 150 % van het minimumloon - en met een VUT-uitkering of prepensioen, zoals de FPU op 1 januari 2013, in staat stelt de inkomenseffecten van de verhoging van de AOW-leeftijd op te vangen.
Zoals het er nu uitziet zullen op deze uitkering andere inkomsten in mindering gebracht. Pensioeninkomsten zelfs volledig. Door gebruik te maken van de voorziening die het ABP gaat aanbieden, kunnen gewezen ambtenaren die ook in aanmerking komen voor de overbruggingsuitkering van de Staat zichzelf dus in de vingers snijden.
Omdat de exacte voorwaarden van de overbruggingsuitkering nog niet helder zijn, adviseren wij mensen in deze situatie de ontwikkelingen te blijven volgen.

Log in om reacties te plaatsen
Inloggen Registreren

LOGIN MET UW ACCOUNTGEGEVENS

Gebruikersnaam
Wachtwoord