• Belastingservice VBM

‘Te weinig besef ...’ bij Defensie

dinsdag, 07 juni 2016 14:15
‘Te weinig besef ...’ bij Defensie

Het is nog altijd de vraag hoe de Centrale Raad van Beroep er over denkt. Maar de rechtbanken zijn eigenlijk vrijwel eensluidend in hun oordeel over het AOW-gat bij burgerambtenaren bij Defensie met een bovenwettelijke werkloosheidsuitkering. Ook de Rechtbank Limburg vindt dat dit AOW-gat niet mag bestaan.

De Rechtbank Limburg heeft op 3 juni – in een aantal door de VBM aangespannen zaken - bepaald dat wachtgelden en bovenwettelijke werkloosheidsuitkeringen moeten doorlopen tot de AOW-gerechtigde leeftijd. Ze mogen dus niet stoppen bij het bereiken van de leeftijd van 65 jaar.

Volgens de Rechtbank Limburg is destijds in deze regelingen gekozen voor 65 jaar omdat hiermee de uitkeringen aansloten op het AOW/ABP-pensioen. Het gaat in deze zaken om uitkeringen van onbeperkte duur. Voor medewerkers die vanwege hun langdurige en eenzijdige arbeidsverleden bij Defensie minder snel kans maken op een betrekking buiten Defensie.

Ook de Rechtbank Limburg sluit zich aan bij de andere rechtbanken die het argument van de VBM steunen dat je deze uitkeringen niet op een willekeurige leeftijd mag laten stoppen. De VBM heeft dit punt aangekaart bij het College voor de Rechten van de Mens. Die heeft geoordeeld dat je een uitkering niet mag stoppen omdat iemand een willekeurige leeftijd bereikt. Wanneer iemand die een uitkering zoals een wachtgeld of bovenwettelijke werkloosheidsuitkering geniet 65 wordt, zijn er geen aansluitende voorzieningen. Die zijn er pas als het AOW/ABP-pensioen ingaat. De Rechtbank Limburg wijst overigens ook het verweer af dat je toch je pensioen naar voren kunt halen, zoals Defensie stelt. Dat kan, maar het gaat wel ten koste van je pensioen en die inkomstenterugval mag je niet opdringen. Het is immers de bedoeling van de werkgever om de mensen waar het hier om gaat, daarvoor te behoeden.

Wie een uitkering stopt omdat iemand 65 wordt, doet aan leeftijdsdiscriminatie en dat is onwettig.

Het verbaast de Rechtbank Limburg dan ook – en dat noemt deze rechtbank dan ook uitdrukkelijk in de uitspraken van 3 juni – dat Defensie die leeftijd (van 65) nog altijd als einddatum blijft hanteren in verschillende regelingen. Zo staat nog altijd in het Burgerlijk AmbtenarenReglement Defensie het bereiken van die leeftijd genoemd als ontslaggrond. Terwijl dat in het rijksambtenaren reglement al lang is aangepast. In dat reglement is de ontslagleeftijd inmiddels gekoppeld aan het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd.

Defensie heeft volgens de rechtbank “onvoldoende besef van de onmiskenbare bedoeling van de (bovenwettelijke werkloosheids)regeling, hetgeen onzorgvuldigheid en strijd met het gelijkheidsbeginsel oplevert.”

Defensie geeft opnieuw blijk hiervan door tegen de uitspraken hoger beroep aan te tekenen.

Getagged onder AOWgat    burgerpersoneel    burgers    wachtgeld    BWDEF   
Log in om reacties te plaatsen
Inloggen Registreren

LOGIN MET UW ACCOUNTGEGEVENS

Gebruikersnaam
Wachtwoord

Sitevizier

Sitevizier is de online nieuwsbrief van de VBM. U kunt zich hier aanmelden.

Deze site maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

Ik begrijp het

De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM

De VBM is er voor:

Defensiemedewerkers

Burgers

MILITAIREN

BURGERS

Reservisten

Postactieven & Veteranen

RESERVISTEN

PA & VETERANEN

Contact

VBM

Bezoekadres: Ametisthorst 20, Den Haag
Postadres: Postbus 93037, 2509 AA Den Haag
Tel. 070-3155111

Voor uitgebreide contactinformatie kijk hier >>>

Ga snel naar:

BBTV Sitevizier
Helpdesk Lid worden