• Belastingservice VBM
  • image

Nieuwe beslissing AOW-gat wachtgelders

dinsdag, 11 oktober 2016 15:56
Nieuwe beslissing AOW-gat wachtgelders

Op 18 juli heeft de Centrale Raad van Beroep uitspraak gedaan in de AOW-gatzaken van een twintigtal ex-burgermedewerkers van Defensie met een wachtgelduitkering. De oorspronkelijk besluiten zijn door de raad vernietigd en de Minister van Defensie heeft de opdracht gekregen om met inachtneming van de uitspraak nieuwe besluiten te nemen. De Minister van Defensie heeft deze nieuwe besluiten op 10 oktober genomen.In de nieuwe besluiten geeft de minister aan dat de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep op twee punten heeft geleid tot een verbetering van de compensatie.

In de eerste plaats zal de AOW-compensatie zodanig worden verhoogd dat netto een uitkering op de bankrekening wordt gestort die even hoog is als de netto AOW-uitkering.

Toelichting:
Het AOW-gat ontstaat omdat betrokkenen van de SVB niet meer op 65-jarige leeftijd een AOW-uitkering ontvangen. Door de voorlopige voorziening werd dat gemis bruto gecompenseerd; het Ministerie van Defensie nam als het ware de bruto AOW voor haar rekening. Omdat op de defensie-uitkering een zwaarder fiscaal regime drukt dan op een AOW-uitkering, blijft er van de defensie-uitkering netto minder over. Defensie maakt dat effect nu ongedaan door een netto uitkering te verstrekken op het niveau van de netto AOW-uitkering.

In de tweede plaats gaat defensie een (bruto) compensatie geven om een pensioeneffect op te vangen.

Toelichting:
Vanaf 2014 is de pensioenrichtleeftijd verhoogd van 65 naar 67 jaar.
Tot 2014 werd pensioen opgebouwd met de intentie om dat op 65 jarige leeftijd uit te keren. In 2014 verschoof deze leeftijd naar 67 jaar.
Op dat moment had het ABP twee keuzemogelijkheden. Of de bestaande aanspraken niet, of de bestaande aanspraken wel om zetten naar de nieuwe rekenleeftijd. Het ABP heeft gekozen om dat niet te doen. Dit betekent dat de waarde van de aanspraken die op dat moment was opgebouwd onveranderd bleef. Voor die aanspraken kost het uitreden op 65 jarige leeftijd niks; leidt niet tot een lager pensioen. De andere keuze zou betekend hebben dat de waarde van de aanspraken op 65 jarige leeftijd ‘opgeplust’ zou moeten worden – deze aanspraken zouden bij consumptie op 67 jaar immers meer waard zijn – om deze vervolgens weer te verlagen – de ‘opgepluste’ waarde op 67 zou door deze niet op 67- maar op 65-jarige leeftijd te consumeren weer ‘verminderd’ moeten worden. ABP berekent het effect van een eerder of later pensioeningangsmoment door omrekenfactoren te hanteren. Door hier te klikken ziet u aan de hand van een voorbeeld hoe deze twee varianten uitwerken. Beide varianten leiden tot hetzelfde resultaat, namelijk de tot dat moment opgebouwde aanspraken wijzigen niet. Simpel gesteld: over die jaren (tot 2014) krijgt iedereen zijn aanspraak alsof er niets zou zijn gebeurd.

Voor de pensioenopbouw na 2014 ligt dat anders. Die opbouw richt zich namelijk op consumptie vanaf de leeftijd van 67 jaar. Het besluit om eerder te consumeren – meestal vanaf 65 jaar - betekent dus (uitsluitend) een neerwaartse actuariële bijstelling. Simpel gesteld: het vervroegen van het pensioenmoment naar 65 jaar houdt dus (over die jaren) een iets lagere pensioenuitkomst in.

Dat laatste effect wil de minister compenseren door een (bruto) compensatie te vertrekken die in waarde gelijk is aan de hiervoor genoemde verlaging van pensioenaanspraken.

Hiermee is er voor de ongeveer 20 ex-defensiemedewerkers die een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep op zak hebben duidelijkheid ontstaan hoe de minister het AOW-gat beter wil oplossen. Deze nieuwe beslissingen zeggen alleen in die zaken iets. Alhoewel het voor de hand ligt dat daarmee ook de toon wordt gezet voor de honderden wachtgeldzaken die nog op afdoening liggen te wachten, is formeel niet gezegd dat in die zaken exact hetzelfde gaat gebeuren. Wat de minister in die zaken gaat doen en hoe is nog onduidelijk. Uiteraard probeert de VBM die duidelijkheid op korte termijn te krijgen.

De VBM zal in overleg met de ex-medewerkers, wier zaak bij de raad heeft gediend bepalen of zij de thans aangeboden compensatie afdoende vinden of dat er aanleiding is om wederom beroep in te stellen bij de Centrale Raad van Beroep.
Getagged onder AOWgat    AOW    wachtgeld    burgerpersoneel   
Log in om reacties te plaatsen
Inloggen Registreren

LOGIN MET UW ACCOUNTGEGEVENS

Gebruikersnaam
Wachtwoord

Sitevizier

Sitevizier is de online nieuwsbrief van de VBM. U kunt zich hier aanmelden.

Deze site maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

Ik begrijp het

De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM

De VBM is er voor:

Defensiemedewerkers

Burgers

MILITAIREN

BURGERS

Reservisten

Postactieven & Veteranen

RESERVISTEN

PA & VETERANEN

Contact

VBM

Bezoekadres: Ametisthorst 20, Den Haag
Postadres: Postbus 93037, 2509 AA Den Haag
Tel. 070-3155111

Voor uitgebreide contactinformatie kijk hier >>>

Ga snel naar:

BBTV Sitevizier
Helpdesk Lid worden