• Belastingservice VBM
  • image

Pensioenen

Overheidswerkgevers gedragen zich onredelijk

Overheidswerkgevers gedragen zich onredelijk

donderdag, 23 april 2015 11:19

De advies- en arbitragecommissie (AAC) heeft eind januari 2015 in een helder advies duidelijk gemaakt dat de overheidswerkgevers zich onredelijk hebben opgesteld in de discussie tussen de vakbonden en de overheidswerkgevers over de pensioenopbouw boven de ton.

AOW-partneraanvulling hersteld

AOW-partneraanvulling hersteld

vrijdag, 13 maart 2015 15:32

Het ABP-bestuur heeft zijn verantwoordelijkheid genomen en een besluit teruggedraaid. Het gaat om het besluit in een brief die gewezen ambtenaren in februari hebben ontvangen. Daarin kondigt het ABP-bestuur aan dat zij een aanvulling van het ABP op hun pensioen kwijt raken. Een besluit dat velen flink wat geld kostte.

PartnerPlusPensioen vervalt

PartnerPlusPensioen vervalt

dinsdag, 06 januari 2015 15:11

Omdat het nabestaandenpensioen hoger wordt, vervalt voor burgers bij Defensie de mogelijkheid om PartnerPlusPensioen op te bouwen. Voor de burgermedewerkers die minder dan € 31.560,33 gebeurt dat al per 1 januari 2015. Voor burger-ambtrenaren die meer dan € 31.560,33 verdienen gebeurt dat per 1 januari 2016.

Wijzigingen voorwaardelijk pensioen zichtbaar in MijnABP

In 2015 verandert de pensioenregeling. De sociale partners hebben de nieuwe regeling op verschillende punten aangepast. Deze wijzigingen zijn vanaf 1-1-2015 ook verwerkt in MijnABP. Bij het maken van berekeningen zijn deze wijzigingen meegenomen.

Mooi gebaar voor 100k-verdieners bij Defensie

Mooi gebaar voor 100k-verdieners bij Defensie

woensdag, 17 december 2014 12:00

Medewerkers van Defensie, ongeacht of ze militair zijn of niet, en meer verdienen dan een ton, verliezen op 1 januari aanstaande pensioenopbouw. Met name de consequenties voor het nabestaandenpensioen kunnen fors zijn. Met Defensie hebben we een afspraak kunnen maken die voor deze medewerkers als kerstbelletjes in de oren moet klinken.

Indexatie pensioenen? Vergeet het maar!

Indexatie pensioenen? Vergeet het maar!

woensdag, 17 december 2014 10:29

Wat minister Schippers op de valreep niet voor elkaar kreeg, lukte staatssecretaris Klijnsma op 17 december 2014 wel: een omstreden wetsvoorstel door het parlement loodsen. De Eerste Kamer stemt in het de Wet financieel toetsingskader (Wet FTK). Dat is slecht nieuws voor de leden van de VBM.

Geschil over pensioenopbouw 100k wordt vervolgd

Na een herhaling van standpunten konden de Centrales van Overheidspersoneel en de overheidswerkgevers, verenigd in het VSO, op 11 december 2014 in de Pensioenkamer geen andere conclusie trekken dan: we zijn het met elkaar niet eens.

Gedupeerden AOW-gat vangen bot bij rechter

Gedupeerden AOW-gat vangen bot bij rechter

donderdag, 11 december 2014 13:37

Een teleurstellende uitspraak voor veel oud-militairen (en burgers) met een AOW-gat: volgens de bestuursrechter in Arnhem moet een oud-militair (niet vertegenwoordigd door de VBM) die naar de rechter was gestapt, zelf zijn AOW-gat zelf zien te overbruggen.

Werkgevers blokkeren keuze voor ABP

Werkgevers blokkeren keuze voor ABP

dinsdag, 02 december 2014 10:17

Met aanvulling 12 december 2014 De werkgevers bij de overheid blokkeren de keuze voor een aanvullend pensioen bij het ABP. De bonden (Centrales van Overheidspersoneel) vinden dat die keuzevrijheid er wel moet zijn voor ambtenaren met een salaris van meer dan 100.000 euro. 'Wij zijn voor keuzevrijheid. Je mag dus kiezen wat en voor wie je wil, maar niet voor het ABP.' Zo kan kort samengevat het standpunt van de overheidswerkgevers omschreven worden in de 100 K-problematiek.

Aanpassing ABP-middelloonregeling

Aanpassing ABP-middelloonregeling

vrijdag, 21 november 2014 14:29

De Centrales van Overheidspersoneel (bonden) en de vertegenwoordigers van de overheidswerkgevers hebben in de Pensioenkamer van 13 november 2014 een handtekening gezet onder het onderhandelingsresultaat, dat eerder bereikt werd over de aanpassing van de ABP-pensioenregeling. Dit resultaat versobert ook het voorwaardelijk pensioen. N.B. (correctie 25 november 2014) dit gebeurt met ingang van 2 mei 2015. De consequenties daarvan – zeker in absolute zin – kunnen aanzienlijk zijn.

Pagina 6 van 11

Stel een vraag

help

 

Sitevizier

Sitevizier is de online nieuwsbrief van de VBM. U kunt zich hier aanmelden.

Deze site maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

Ik begrijp het

De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM

De VBM is er voor:

Defensiemedewerkers

Burgers

MILITAIREN

BURGERS

Reservisten

Postactieven & Veteranen

RESERVISTEN

PA & VETERANEN

Contact

VBM

Bezoekadres: Ametisthorst 20, Den Haag
Postadres: Postbus 93037, 2509 AA Den Haag
Tel. 070-3155111

Voor uitgebreide contactinformatie kijk hier >>>

Ga snel naar:

BBTV Sitevizier
Helpdesk Lid worden