• Download de VBM-app

Pensioenen

Eindelijk afspraak aanpassing eindloonregeling 2015

Defensie en de bonden hebben (opnieuw) overeenstemming bereikt over de wijze waarop zij in 2015 het eindloonstelsel voor de militair aanpassen aan de nieuwe fiscale regels. Deze nieuwe regels dwingen tot een versobering van de pensioenopbouw. In april hadden we al een resultaat bereikt. Om dit te effectueren was echter goedkeuring van de Belastingdienst nodig. Halverwege het jaar werd duidelijk dat de Belastingdienst deze niet wilde geven. Na hernieuwd overleg ligt er nu een variant die wel op instemming kan rekenen.

UGM-uitkering korten op WW: de epiloog

UGM-uitkering korten op WW: de epiloog

donderdag, 11 september 2014 16:27

Veel militairen gaan na hun leeftijdsontslag werken. Vaak doen ze vrijwilligerswerk, regelmatig ook betaald werk. Dat mag. In de meeste gevallen mag je tot 2 jaar na je ontslagdatum bijverdienen tot het niveau van je salaris als militair, daarna onbeperkt. Maar heb je dan ook recht op WW als je ontslagen wordt?

Positieve wending in eindloondossier

Positieve wending in eindloondossier

vrijdag, 05 september 2014 09:06

De VBM is niet ontevreden over de uitkomst van het overleg op 2 september 2014 met de minister van Defensie over de aanpassing van de eindloonregeling. Volgend jaar veranderen de mogelijkheden om pensioen op te bouwen.

A continuing story: beheerders KL

A continuing story: beheerders KL

donderdag, 24 juli 2014 16:19

Eind 2013 sprak de VBM de hoop uit dat eindelijk een einde kon komen aan de afwikkeling van de pensioenschade van de materieelbeheerders van de landmacht. Tijd voor een update. Waar draait het om?

Aanpassing ABP-regeling uit zicht?

Aanpassing ABP-regeling uit zicht?

vrijdag, 18 juli 2014 13:52

Al enige maanden spreken de overheidswerkgevers en de centrales van overheidspersoneel over een aanpassing van de ABP-regeling. Deze gesprekken gaan over de middelloonregeling, geldend voor alle ambtenaren met uitzondering van de militairen. Deze aanpassing moet ervoor zorgen dat de ABP-regeling ook na 1 januari 2015, als er strengere regels gaan gelden, voldoet aan alle wettelijke eisen. Begin juli leidden deze gesprekken bijna tot een resultaat. Op het allerlaatste moment werd de onderhandelaar namens de werkgevers echter teruggefloten door zijn politieke achterban.

Overleg eindloonregeling 2015 nog niet afgerond

Per 2015 wijzigen de fiscale regels ten aanzien van de pensioenen. In de wandelgangen wordt dit 'Witteveen 2' genoemd. Deze wijzigingen raken ook de pensioenregeling voor het defensiepersoneel. Zo past de huidige pensioenregeling voor militairen niet meer binnen de fiscale kaders die per 1 januari 2015 van toepassing zijn.

Nieuwe Verantwoordingsorgaan ABP van start

Op 1 juli jongsteleden zijn de gekozen leden van het ABP-verantwoordingsorgaan met hun werkzaamheden begonnen. De komende 4 jaar vertegenwoordigen zij namens de werknemers, de werkgevers en de gepensioneerden de pensioenbelangen. Namens het Ambtenarencentrum, de centrale van overheidspersoneel waarbij de VBM aangesloten is, zit de heer Peter van der Spoel in het verantwoordingsorgaan.

ABP-regeling per 2015: onderhandelingen echt begonnen

Op 20 mei blijkt dat het kabinet kan rekenen op steun van een meerderheid in de Eerste Kamer voor de verlaging van de pensioenopbouw per 1 januari 2015. Bonden en (overheids)werkgevers onderhandelen nu over een aan te passen ABP-regeling.

Lage opkomst, grote steun voor vakbondsleden

Bij de verkiezingen voor het 'Verantwoordingsorgaan nieuwe stijl' van het ABP behalen de bonden een duidelijke meerderheid (73%) onder de actieve deelnemers. De Lijst voor Onafhankelijk Pensioentoezicht mag er trots op zijn dat ze de overige 27% heeft verkregen.

Pensioen in 2015: zorgen over haalbaarheid

Het ABP-bestuur heeft eind januari 2014 de Minister van Sociale en Werkgelegenheid laten weten grote zorgen te hebben over de fasering waarin wet- en regelgeving op het gebied van pensioenen tot stand komt. Sociale partners bij de overheid onderschrijven deze zorg.

Pagina 7 van 12

Stel een vraag

help

 

Sitevizier

Sitevizier is de online nieuwsbrief van de VBM. U kunt zich hier aanmelden.

Deze site maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

Ik begrijp het

De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM

De VBM is er voor:

Defensiemedewerkers

Burgers

MILITAIREN

BURGERS

Reservisten

Postactieven & Veteranen

RESERVISTEN

PA & VETERANEN

Contact

VBM

Bezoekadres: Ametisthorst 20, Den Haag
Postadres: Postbus 93037, 2509 AA Den Haag
Tel. 070-3155111

Voor uitgebreide contactinformatie kijk hier >>>

Ga snel naar:

BBTV Sitevizier
Helpdesk Lid worden